Revinge – kontrakt

Hej i sommarbestyren: bada, sola, leta sommarkantareller, MTB:a i Häckeberga, eller kanske tom ett varv på någon endurobana.

P7 har idag meddelat att vårt kontrakt från 2002 för verksamheten på Revingefältet gått ut ut och att ett nytt gällande fom 1 jan 2013 kommer att förhandlas fram under hösten. Vi ser med tillförsikt fram mot kommande avtal.

Vi lämnade in ett förslag till P7 i maj för hur vi anser att vår övningsverksamhet behöver bedrivas med bla tillgång till Revingefältet. Vi ser fram mot att få utveckla våra tankar och behov med ansvariga på P7 i samverkansmöte efter semestrarna, dvs någon gång i augusti.

Forum

Vi ger dig nu möjligheten att bidraga till utveckling av denna webbtjänst. Vad behöver du som medlem i FMCK Malmö? Vi är intresserade av dina synpunkter både avseende innehållet och utfomningen av webbplatsen. I sidomarginalen till höger hittar du länken som tar dig till Forum.

Till en början prövar vi oss fram och hoppas att detta fungerar bra både för dig och för oss och utvärderar löpande.

Tack för att du bidrar konstruktivt.

Från styrelsens möte 19 juni 2012

  • Idag föryngrade vi styrelsen då Mikael Eneskär ställde sin plats till förfogande för Tobias Hansson som bla kommer att fokusera på ungdomsrelaterade frågor.
  • Vi kommer att arrangera ett arbetsmöte innan skolorna kommer igång i höst för att lägga upp utbildningsplaner för ungdomar.
  • Rekrytering av nya ordonnanser pågår som bäst med framgång inför schemalagt informationsmöte i augusti.
  • Vi behöver arbeta mer aktivt för att integrera verksamheter för ungdomar och vuxna för att skapa och bygga ”en förening” – ett separat arbetsmöte med inbjudna kommer snart att genomföras.
  • Och, som sagt, vi presenterar en ny webbplats på den här adressen som kommer att ge er ett rullande nyhetsflöde hur vårt arbete och föreningsliv fortskrider. Allt sker inte över en natt så vi ber er ha tålamod.