Styrelsen

FMCK Malmö styrelse sammanträder ca 1 gång per månad vid ordinarie styrelsemöten normalt på Husie där vi även har vårt kansli. Styrelsen och de separata verksamhetsområdena arbetar parallellt för att hantera löpande uppgifter som tex ekonomi, planering, verksamheten på Husie övningsfält och Revingehed, samverkan med SSK och P7, kommunal samverkan, mm.

Du kan alltså nå oss vid vissa tillfällen på Robothallen, Husie eller Revinge. Annars når du oss på telefon eller via epost, kontaktuppgifter nedan.

Besöksadress Postadress Allmänna mejladresser
FMCK Malmö
MFFC MalmöFrivilligFörsvarsCentrum
Husie kyrkoväg 70

GPS: 55.583293, 13.084116
FMCK Malmö
Husie kyrkoväg 70
212 38 Malmö

 

Styrelseuppdrag Kontaktperson för
 
1 Tobias Hansson Kårchef Ordonnans, HÖF Robothallen
2 Anders Larsson Vice kårchef Enduro & Revinge
3 Patric Lanhed Ledamot, kassör CMR
4 Mikael Larson Ledamot, sekreterare Enduro & Revinge, medlemsregister
5 Maria Juul Ledamot CMR
6 Christian Ternblad Ledamot
Kårtekniker
Ordonnans, HÖF Robothallen, MC258
7 Emil Falck Ledamot Ordonnans, HÖF Robothallen
8 Eddie Ohlsson Ledamot Enduro & Revinge  
9 Jonas Hallström  Ledamot Ordonnans, HÖF Robothallen  
10 Johan Andersson Suppleant Enduro & Revinge  
11 Hampus Ralfnert Suppleant Enduro & Revinge  
Ombud riksstämma  Tobias Hansson
Revisorer Rolf Björkdahl
Christopher Elg

Lars Nyberg
Valberedning Mats Palm
Rolf Björkdahl
Lars Nyberg
Martin Persson
Rekrytering
Anders Bjermo
073-352 33 86