Styrelsen

FMCK Malmö styrelse sammanträder ca 1 gång per månad vid ordinarie styrelsemöten normalt på Husie där vi även har vårt kansli. Styrelsen och de separata verksamhetsområdena arbetar parallellt för att hantera löpande uppgifter som tex ekonomi, planering, verksamheten på Husie övningsfält och Revingehed, samverkan med SSK och P7, kommunal samverkan, mm.

Du kan alltså nå oss vid vissa tillfällen på Robothallen, Husie eller Revinge. Annars når du oss på telefon eller via epost, kontaktuppgifter nedan.

Besöksadress Postadress Allmänna mejladresser
FMCK Malmö
MFFC MalmöFrivilligFörsvarsCentrum
Husie kyrkoväg 70
GPS: 55.583293, 13.084116
FMCK Malmö
Husie kyrkoväg 70
212 38 Malmö

 

Styrelseuppdrag Kontaktperson för
Du når oss på
Rasmus Persson Kårchef Ordonnans, HÖF Robothallen 076-311 41 63
Tobias Hansson Vice kårchef, kassör Ordonnans, HÖF Robothallen
Vakant Ledamot, sekreterare
Anders Bjermo Ledamot Ordonnans, HÖF Robothallen 073-352 33 86
Johan Hägg Ledamot Revinge enduro
Christer Holmquist Ledamot Revinge enduro
Mats Palm Ledamot Ordonnans, HÖF Robothallen
Anders Larsson Suppleant Revinge enduro
Christian Ternblad Suppleant Ordonnans, HÖF Robothallen
Ombud förbundsstämma Ramus Persson
Ombud riksstämma  Rasmus Persson, Tobias Hansson
Revisorer Rolf Björkdahl
Christopher Elg
Jan Oberg (suppleant)
Valberedning Rolf Björkdahl
Lars Nyberg