Styrelsen

FMCK Malmö styrelse sammanträder ca 1 gång per månad vid ordinarie styrelsemöten normalt på Husie där vi även har vårt kansli. Styrelsen och de separata verksamhetsområdena arbetar parallellt för att hantera löpande uppgifter som tex ekonomi, planering, verksamheten på Husie övningsfält och Revingehed, samverkan med SSK och P7, kommunal samverkan, mm.

Du kan alltså nå oss vid vissa tillfällen på Robothallen, Husie eller Revinge. Annars når du oss på telefon eller via epost, kontaktuppgifter nedan.

Besöksadress Postadress Allmänna mejladresser
FMCK Malmö
MFFC MalmöFrivilligFörsvarsCentrum
Husie kyrkoväg 70

GPS: 55.583293, 13.084116
FMCK Malmö
Husie kyrkoväg 70
212 38 Malmö

 

Styrelseuppdrag Kontaktperson för
Du når oss på
Tobias Hansson Kårchef, kassör Ordonnans, HÖF Robothallen
Anders Larsson Vice kårchef Enduro & Revinge
Staffan Björk Ledamot, sekreterare Enduro & Revinge
Allan Gustavsson Ledamot Enduro & Revinge, körspåret Höf
Mikael Larson Ledamot Enduro & Revinge, medlemsregister
Christian Ternblad Ledamot
Kårtekniker
Ordonnans, HÖF Robothallen, MC258
Mats Palm Ledamot Ordonnans, HÖF Robothallen
Johan Andersson Suppleant Enduro & Revinge  
Vakant Suppleant  
Jonas Hallström  Adjungerad Ordonnans, HÖF Robothallen  
Eddie Ohlsson Adjungerad Enduro & Revinge  
Ombud riksstämma  Tobias Hansson
Revisorer Rolf Björkdahl
Christopher Elg

Morris Packer (suppleant)
Valberedning Rolf Björkdahl
Lars Nyberg
Martin Persson
Lars Göran Forsberg
Rekrytering
Anders Bjermo
073-352 33 86