Områdes- och zonindelning

Vårt träningsområde är tilldelat inom del av FM:s övningsområden A5, A6 och A8.

Du är välkommen att delta i arbetet med spårdragning och spårjustering, och i det kontinuerliga underhållet. Kontakta Ulf Bengtsson, Eddie OhlssonJohannes Svensson, eller Mikael Larson så välkomnar vi in dig i områdes- och banutvecklingen.

Från och med säsongsstarten 2022 gäller följande:

Samtliga utplacerade markeringar för riktningsändring på banan ska rundas. D v s korta snökäppar och pilar ska rundas. Det innebär att vi i samband med alla våra träningar frångår Svemo:s reglemente för banmarkering.

Fr o m 2023

Den militära övningsverksamheten på Revingehed har ökat i omfattning. Vi är ålagda att avlägsna markeringar med reflekterande material och pilar ska tas ned efter varje enskilt träningstillfälle.

Dessutom får parkering ske endast i anvisade depåområden. Våra arbetsfordon har medgivits tillstånd att beträda övningsområdet i samband med banarbete och -underhåll.

Övernattning (uppställning av husvagn, husbil eller servicefordon) är inte tillåten före eller efter träning eller tävling.

Vill du ta del av ytterligare detaljer och hur vi löser våra uppgifter, läs här.