Tävling

All tävlingsverksamhet i FMCK Malmös regi på Revingehed kan ske först efter att vi fått tillstånd från fastighetsägaren Fortifikationsverket, Försvarsmakten P7 (och indirekt Försvarsinspektören för hälsa och miljö), Länsstyrelsen Skåne, Polismyndigheten och Svemo. Ansökan krävs inför varje tävlingstillfälle – handläggningstiden varierar beroende på tävlingens omfattning men är minst åtta veckor.