Miljöpolicy

Vi i FMCK Malmö ska ta vårt ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda oss mot en hållbar utveckling. Vi är speciellt uppmärksamma på följande miljöaspekter: ljudemissioner, utsläpp till luft, och avfalls- och kemikaliehantering.

Det innebär att

  • Vi kontrollerar ljudnivån från våra träningsområden
  • Vi alltid strävar efter att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till
  • Vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten genom att följa lagar och regler som styr förutsättningarna för vår verksamhet
  • Vår klubb skall genom information öka kunskapen om miljöfrågor hos förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande
  • Medlemmar och aktiva på alla nivåer inom vår klubb ska känna till och följa vår miljöpolicy och bidra till att sprida kunskap om den