Försäkringsinformation Svemo 2017

Argument licenser 2016

Här beskriver Svemo varför och skälen till varför försäkringssystemet (licenserna) ändrats under 2016

Försäkringar och licenser info 2017

Svemo summerar erfarenheter och resultat efter införandet av de nya försäkringsvillkoren och licenskraven.