Vad gäller på Revinge?

Viktiga ändringar fr o m 1 december 2019, kompletterande kommentarer

Vi har också viss möjlighet att träna i samverkan med P7 SKiF, bokas separat

 

Vårt tillträde till banområdet regleras i ett nyttjanderättsavtal med Fortifikationsverket i samverkan med P7 och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Avtalskostnaden, f n på 50 000 kr per år och berättigar oss till totalt 50 träningstillfällen per kalenderår. Träningstiderna planeras in i av P7, som koordinerar vårt nyttjande med militära aktiviteter, jakt, och flera andra nyttjare. Det är huvudsak därför vårt schema rullar med viss oregelbunden träningstilldelning.

Det här gäller på vårt tilldelade banområde

Vi arbetar frivilligt för föreningsgemenskap och för att utveckla dig som mc-förare, både som motionär och för din elitsatsning. Det är ett delat medlemsansvar att få föreningens ambitioner i mål, därför förväntar vi oss att vi alla aktivt hjälps åt.

Läs genom detta innan du kör ut till Revinge.

Vem får träna på Revinge

 • Medlem i FMCK Malmö:
 • Inte medlem än:
  • Du kan prova på en gång, du löser en Prova-på-licens om du inte redan har en enduro- eller crosslicens
 • Gäst:
  • Som gästande aktiv enduroförare betalar du träningsavgift, kan lösas på plats (Swish)
 • Endast 2-hjulingar, barn är välkomna på 4-hjulingar

Licenskrav

 • Enduroregistrerad mc: Kräver tävlingslicens (minst Klubblicens) i Svemoanknuten förening
 • Landsvägsregistrerad mc: Räcker med Klubblicens för att träna, men du behöver tävlingslicens om du ska tävla i andra föreningars tävlingar
 • Svemolicens: 

Registreringsskylt

 • Din registrerade mc måste vara försedd med registreringsskylt, mini eller originalskylten monterad på skärmförlängare för att synas bakifrån. Vid tillfälle ska du kunna uppvisa originalskylten.

Vuxen?

 • Du måste ha:
  • körkort och
  • enduro- eller
  • landsvägsregistrerad,
  • skattad och
  • besiktigad motorcykel.

Ungdom?

 • Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1dvs 2-takt max 144cc eller 4-takt max 250cc. 
 • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare
 • Knattar tränar under föräldrars ledning på anvisad plats

Buller

Alla delar inte vårt intresse. Bullret är vår värsta fiende och det är ett gemensamt ansvar att se till att vi inte stör. Så se regelbundet över din ljuddämpare. 

Hur vet jag om min ljuddämpare är godkänd?

 • Vi kommer att hjälpa till med ljudmätningar att få ljudnivån under kontroll.
 • Enbart godkänd ljuddämpare enligt 2-meter-max-metoden 112 dB

Träning på Revinge

 • Träningsprogrammet presenteras här så snart vi tilldelas tider av FortV och P7
 • Medlemmar tilldelas slumpmässigt träningsvärdskap: en enkel men viktig uppgift som alla kan ta på sig
 • Samling till förarmöte vid depån på angivet klockslag, se träningskalender
 • Sent anlända, nya medlemmar, gäster skriver in sig och kontaktar dagens träningsvärd – du har skyldighet att informera dig om vad som gäller innan du kör ut på spåret
 • Träning får endast ske på det område vi avtalat med Fortifikationsverket och körning sker i de etablerade slingorna, inte i egna spår
 • MC ska ledas i depån
 • Var rädd om grusvägarna

Vi tränar tillsammans, visa hänsyn till mindre erfarna förare.


 

Vi är alla medvetna om att det förekommer svartkörning på Revinge. 
 
Vad innebär det? 
Det innebär att enduro- och crossmotorcyklar, men också fyrhjulingar, körs på Revinge på andra tider och på andra platser än på FMCK Malmös övningstider och -område.
 
Tycker vi det är OK?
Svartkörning är inget FMCK Malmö stöder. 
 
Vad förväntar vi oss av dig som medlem?
Vi förutsätter att du som är medlem i vår förening arbetar för att vi ska kunna försätta bedriva vår träning och utveckla vår sport på Revingefältet. 
 
Vad förväntar sig FortV av oss?
I vårt avtal med FortV (och P7) som reglerar tid och plats för våra övningar och träningar ingår att vi arbetar för regelefterlevnad. Våra möjligheter att träna på fältet kan när som helst sägas upp och vi kan över en natt förlora tillgången till fältet. Om du som medlem kör på Revingefältet på andra tider och utanför vårt avtalade träningsområde kan ditt medlemskap omprövas.
 
Styrelsen FMCK Malmö