Styrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att synkronisera roller och uppgifter för att vi ska kunna uppfylla fastighetsägarens och myndigheters krav och villkor, och för bästa förutsättningar för medlemmar och gäster.

Styrgruppens medlemmar:

 • Anders Larsson
  • Myndighetskontakter
  • Avtal
 • Alexander Olsson
  • Tävlingsstöd
  • Zonvärd
 • Eddie Ohlsson
  • Banområdesansvarig
  • Tävlingsansvarig
  • Områdesansvarig A6
  • Zonvärd
 • Johan Andersson
 • Johannes Svensson
  • Områdesansvarig A8
  • Zonvärd
 • John Johannesson
  • Säkerhet
  • Sjukvård
 • Martin Djignagård
 • Mikael Larson
  • Medlemshantering: kalender och föranmälan
  • Utser Träningsansvariga och Träningsvärdar
  • Zonvärd
  • Tävlingsstöd
 • Ulf Bengtsson
  • Områdesansvarig A5
  • Zonvärd

Styrgruppen tar hjälp av medlemmar och delegerar uppdrag efter gemensamma behov.

Uppgifter och roller

 • Myndighetskontakter
  Verksamheten FMCK Malmö bedriver regleras av ett antal avtal och regler:

  • Permanenta för Revingehed:
   – Nyttjanderättsavtal från Fortifikationsverket.
   – Miljötillstånd från Lunds kommun.
   – Polistillstånd från Polismyndigheten.
   – Banlicens från SVEMO.
   – Miljöcertifiering från SVEMO.
  • Permanenta för HÖF (vilande då civil verksamhet inte tillåts för närvarande):
   – Omgrupperingsbeslut från P7.
   – Miljötillstånd från Malmö kommun.
   – Polistillstånd från Polismyndigheten.
   – Banlicens från SVEMO.
   – Miljöcertifiering från SVEMO. 
  • Tillfälliga tillstånd i samband med tävlingar:
   – Avstängning av allmänna vägar från Länsstyrelsen (vid behov).
   – Arrangemang av offentlig tillställning från Polismyndigheten.
   – Korttidsupplåtande från Fortifikationsverket vid större tävlingar (vilande då detta ej medges för närvarande).
 • Banområde: planering och underhåll
 • Träningstider- och schema
 • Tävling: planering och genomförande
 • Träningsansvar och träningsvärdar: stöd på plats och kontroll
 • Träningsinnehåll: aktiviteter och läger
 • Säkerhet och förebyggande sjukvård
 • Materiel och maskiner/fordon