Körspåret

INFORMATION KRING HUSIE/HÖF

Som tidigare informerats ligger vår verksamhet på Husie/HÖF under Försvarsmaktens tillstånd, och således deras regelverk.

Vi har blivit ålagda körförbud på Teknikbanan på Husie/HÖF. Detta gäller inte för körspåret som kan användas fortsättningsvis.

Bakgrunden är ett arbete med anläggande av ny teknikbana på Revinge, inne vid regementet, som skall användas för utbildning av P7:s MC-ordonnanser. Det har enligt FM information uppstått oklarheter i tillstånd och lagrum kring nyttjande av Teknikbana varför de stoppar användning av dessa.

Detta påverkar alltså inte vårt nyttjande av körspåret på Husie/HÖF, och vår verksamhet på Revingehed påverkas inte alls.

1980tal-103 Grundkurs 1968

Öppettider:
Hallen: Normalt på onsdagskvällarna 18-21. Samt vissa helger (håll koll i kalendern). Alla medlemmar är välkomna på MC eller Moped.

Spåret: Särskilda öppettider

Infart via norra infarten till Robothallen. Minnesdalsvägen 17, 212 36 MALMÖ. GPS-koordinater: 55.563395, 13.098901 Klicka för karta.
Grinden skall alltid vara låst så passa tiden. Och lås efter dig!

På förarmötet bestämmer vi hur länge vi har öppet för dagen (med tanke på omständigheterna). Så kom i tid! Eller om ni inte kan komma i tid så ring/maila öppningsansvarig.

För Körspåret gäller följande:

 • ALLA förare måste vara medlem i FMCK Malmö.
  Medlem är man när man betalt medlemsavgift och blivit registrerad i vårt medlemsregister.
 • Alla förare måste anmäla sig till den öppningsansvarige och registrera sig i Pärmen.
  Pärmen finns i den gröna lådan utanför hallen. Registreringen i pärmen betyder att föraren är införstådd med vilka regler som gäller.
 • Max 20 förare i spåret
  Max 20 förare får samtidigt köra på spåret av säkerhets- och praktiska skäl.
 • Motorcyklar /Mopeder skall vara i gott tekniskt skick
  Med fungerande bromsar etc. Samt uppfylla bullerreglerna enligt Svemos Enduroreglemente, 112dB.
 • Skyddsutrustning skall användas vid ALL körning!
  Hjälm, heltäckande klädsel, handskar och (T.ex. ryggskydd).
 • Transport & Körning
  Körning sker i spåret, gäller även provkörning etc. Transport mellan depå och körspåret skall ske på vägarna samt med försiktighet och respekt för sin omgivning.
 • Lek inte!
  Inget sprättande, osv. Tänk på att det finns fler än du här – även småbarn. Var ett föredöme för andra och visa upp sporten och klubben från sin bästa sida.
 • Miljö – Skräp, tankning mm
  Städa upp innan ni lämnar platsen. Tankning skall ske med största försiktighet samt skall miljömatta användas.
 • Depån är på anvisad plats väster om hallen på asfaltsytan
  Tillsammans med alla civila fordon och begränsas i praktiken till 20 fordons kombinationer med respekt för ytornas storlek.
 • Körkort & fordonskrav.
  • Vuxen: Du måste ha körkort och en registrerad, skattad och besiktigad samt påställd motorcykel eller moped.
  • Ungdom: Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1.*
  • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare
  • Knattar tränar under föräldrars ledning på anvisad plats
 • Banlicens Vi har Banlicens från och med XX-XX-XXXX.
  Därför är det ett krav att alla som kör också har en egen Svemolicens. (gäller ej militärfordon).

  • Licensen köper du själv på Svemo TA under din profil
  • Licenskravet gäller alla över 12 år

Ser du något som äventyrar säkerheten –
AVBRYT!

Reglerna i .pdf hittar du här: Regler