Körspåret

HÖF – Körspåret

Vår verksamhet på Husie/HÖF sker under Försvarsmaktens tillstånd, och således deras regelverk.

Teknikbanan på Revingehed, inne vid regementet, används för utbildning av FM:s MC-ordonnanser.

1980tal-103 Grundkurs 1968

Öppettider

Kontrollera FMCK-kalendern för öppettider och ändringar i öppethållandet.

Onsdagar 18-21. Söndagar fram till midsommar 2022, 09-15. Körspåret öppnas under förutsättning att öppningsansvarig är på plats.

Om du är intresserad av att träna vid något av de kommande träningstillfällena tar du kontakt med Allan Gustavsson via mejl (allan.gustavsson@fmckmalmo.se). Samtidigt ska du vara beredd på att ta på dig träningsansvaret. Du får information om vad som gäller och bjuder in medlemmar via FMCK Malmö-gruppen på Facebook.

På förarmötet bestämmer vi hur länge vi har öppet för dagen så kom i tid! Eller om ni inte kan komma i tid så ring/maila öppningsansvarig.

 

Infart via norra infarten till Robothallen. Minnesdalsvägen 17, 212 36 MALMÖ. GPS-koordinater: 55.563395, 13.098901 Klicka för karta.
Grinden skall alltid vara låst så passa tiden. Och lås efter dig!

För Körspåret gäller följande:

 • ALLA förare måste vara medlem i FMCK Malmö.
  Medlem är man när man betalt medlemsavgift och blivit registrerad i vårt medlemsregister.
 • Alla förare måste anmäla sig till den öppningsansvarige och registrera sig i Pärmen.
  Pärmen finns i den gröna lådan utanför hallen. Registreringen i pärmen betyder att föraren är införstådd med vilka regler som gäller.
 • Max 20 förare i spåret
  Max 20 förare får samtidigt köra på spåret av säkerhets- och praktiska skäl.
 • Motorcyklar /Mopeder skall vara i gott tekniskt skick
  Med fungerande bromsar etc. Samt uppfylla bullerreglerna enligt Svemos Enduroreglemente, 112dB.
 • Skyddsutrustning skall användas vid ALL körning!
  Hjälm, heltäckande klädsel, handskar och (T.ex. ryggskydd).
 • Transport & Körning
  Körning sker i spåret, gäller även provkörning etc. Transport mellan depå och körspåret skall ske på vägarna samt med försiktighet och respekt för sin omgivning.
 • Lek inte!
  Inget sprättande, osv. Tänk på att det finns fler än du här – även småbarn. Var ett föredöme för andra och visa upp sporten och klubben från sin bästa sida.
 • Miljö – Skräp, tankning mm
  Städa upp innan ni lämnar platsen. Tankning skall ske med största försiktighet samt skall miljömatta användas.
 • Depån är på anvisad plats väster om hallen på asfaltsytan
  Tillsammans med alla civila fordon och begränsas i praktiken till 20 fordons kombinationer med respekt för ytornas storlek.
 • Körkort & fordonskrav.
  • Vuxen: Du måste ha körkort och en registrerad, skattad och besiktigad samt påställd motorcykel eller moped.
  • Ungdom: Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1.*
  • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare
  • Knattar tränar under föräldrars ledning på anvisad plats
 • Banlicens Alla som tränar ska ha egen Svemolicens. (gäller ej militärfordon).
  • Licensen köper du själv på Svemo TA under din profil
  • Licenskravet gäller från och med 12 år

Ser du något som äventyrar säkerheten –
AVBRYT!

Reglerna i .pdf hittar du här: Regler