Välkommen till FMCK Malmö

FMCK:s grundstadgar styr främst rekrytering av medlemmar för frivillig mc-utbildning och -tjänst för totalförsvarets behov. Detta bygger i sin tur på försvarsupplysning, ungdomsvårdande verksamhet, föreningsverksamhet och utvecklat idrottsintresse med inriktning mot enduro.

Rekrytering och utbildning av mc-ordonnanser

Organiserad enduroträning med inriktning på bred föreningsverksamhet och tävling

  • Touringverksamhet
  • Trafiksäkerhet
Ansök om medlemskap i FMCK Malmö.

 

Nyhetsflöde

Medlemmar och gäster som tränar på Revingehed

Som ni vet verkar vi under ett avtal med Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Avtalet kommer att förnyas under året. För att vi ska försäkra oss om att vi uppfyller de avtalsreglerade kraven som ställs på oss av FM och fastighetsägaren vill vi hjälpa oss alla att uppfylla vår del som enskilda medlemmar och besökare. Av det …