Välkommen till FMCK Malmö

FMCKs grundstadgar styr främst rekrytering av medlemmar för frivillig MC-utbildning och -tjänst för totalförsvarets behov. Detta bygger i sin tur på försvarsupplysning, ungdomsvårdande verksamhet, föreningsverksamhet och utvecklat idrottsintresse med inriktning mot enduro.

 

Rekrytering och utbildning av MC-ordonnanser.
  • Organiserad enduroträning med inriktning på bred föreningsverksamhet och tävling.
  • Vi utbildar och tränar på Revingehed och på HÖF.
  • Träningstider, -värdar och program på Revinge här.
Ansök om medlemskap eller förnya ditt medlemskap eller bli ny medlem.

 

 

Ungdom

Rekrytering och utbildning av ungdomar med mc-intresse till uppdrag i försvaret och för utveckling till framgångar inom enduro.


 

Nyhetsflöde

Verksamhetsområde Enduro & Revinge

Du har nyligen informerats om vår styrelses beslut att dela upp FMCK Malmös verksamhet i tre verksamhetsområden (se mejl daterat 8 nov 2019). För att förbereda genomförandet har vi diskuterat uppbyggnaden av det separata verksamhetsområdet Enduro & Revinge i ett informellt inledande möte. Syftet med mötet var att beskriva vår verksamhet på Revinge, våra behov och …

Arbetsdag och träningsläger på Revinge lördag 9 november

Hoj Nu på lördag 9 november ser Revingeprogrammet ur så här: Arbetsdag kl 10-12 – vi följer samma upplägg som tidigare arbetsdagar under augusti och september Samling till förarmöte 09.45 för genomgång och arbetsfördelning – kom i tid. Tag med kratta och spade. Hjärtligt välkomna! Träningsområdet stängs kl 10 och är stängt under resten av …

Träningstider och -program

Träningstider 2019

Innan du kör ut till Revinge — läs/skriv ut detta!
Gäst? betala med Swish på plats.

Viktigt att veta:
Ang träningen på lördag 16 nov

Träningsvärd  Vad innebär det?  Kort handledning

Här kör vi  Översiktskarta