Välkommen till FMCK Malmö

FMCK:s grundstadgar styr främst rekrytering av medlemmar för frivillig mc-utbildning och -tjänst för totalförsvarets behov. Detta bygger i sin tur på försvarsupplysning, ungdomsvårdande verksamhet, föreningsverksamhet och utvecklat idrottsintresse med inriktning mot enduro.

 

 • Organiserad enduroträning med inriktning på bred föreningsverksamhet och tävling.
 • Vi utbildar och tränar på Revingehed och på HÖF.
 • Träningstider, -värdar och program på Revinge här.
 • Touring verksamhet
 • Trafiksäkerhet
Ansök om medlemskap i FMCK Malmö.

Ungdom

Rekrytering och utbildning av ungdomar med mc-intresse till uppdrag i försvaret och för utveckling till framgångar inom enduro.

Nyhetsflöde

Två träningsläger: 31 okt-1 nov, och 21 nov

1. Tvådagars träningsläger lördag 31 oktober och söndag 1 november Under lördagen är lägret förlagt till vårt ordinarie träningsområde på Revingehed och söndagen till Limhamns MK:s anläggning på Sturup. Lägret är öppet för alla knattar och ungdomar 65 cc upp till och med väl mogna seniorer. Huvudtränare är Franz Löfquist. Vi återkommer inom kort med …

Bästa endurovänner. Anmäl dig till sydenduron på Revinge söndagen 6 september! På tävlingsfronten är inget sig likt i år. Sydendurocupen fick tvärstopp. Vi frågade oss hela tiden: –när är det över och vi kan börja tävla igen. Suget visste inga gränser. Efter ett visst navigerande i pandemiträsket är vi nu igång igen.  Det är med …

Är jag tilldelad träningsplats på Revinge eller inte?

Hejsan endurovänner, ett klarläggande. Följande gäller sedan höstsäsongsstarten: din föranmälan garanterar träningsplats om du inte hör något annat från oss. Förutrsätter att du anmält dig med en korrekt mejladress. Informationen framgår på tre ställen: När du föranmäler dig på vår sajt bekräftas att anmälan gått genom direkt på skärmen (skrolla uppåt om du inte ser …

Träningstider och -program

Träningstider 2020

Status banområdet

Covid-19

Öppethållande

 • helt stängt
 • öppet med begränsningar
 • hela området öppet

Viktigt att veta

Kalender, program och träningsvärdar

Träningsvärd Vad innebär det?

Tack för att du ställer upp som träningsvärd!

Vad innebär det i stort?

Du har inget formellt ansvar för aktiviteterna på fältet. Din roll är i första hand att vägleda de som kommer för att träna och som har frågor om vad som gäller.

Om ett olyckstillbud inträffar hittar du en lathund till hjälp för ditt agerande här. Rutinen/instruktionen är en första version. Styrelsen välkomnar synpunkter och förslag på ytterligare effektiviseringar av vårt säkerhetsarbete inklusive tillbudsrapporteringen.


Din uppgift omfattar

 • Att vara på plats minst 15 minuter innan träningen börjar.: du samordnar med övriga värdar hur ni fördelar värdskapet över dagen.
  • Lämna över ditt värdskap till någon på plats om du måste lämna området innan träningspasset är slut.
  • Ingen får lämnas ensam på banan.
  • Du kan träna själv.
 • Covid-19: Guida de ankommande förarna till korrekt depå.

   • Kontrollera ankommande mot föranmälan och informera om att kvoten är fylld om gränsen 50 är nådd.
   • Förmiddagspasset, 10-13, parkerar i ordinarie depå. DOCK ingen parkering på höger-norra sidan/mot ladan utan enbart på fältet på södra sidan om grusvägen in i depån.
   • Eftermiddagspasset, 13-16, parkerar på andra sidan Sandby mossaväg, d v s i området där spåret till södra delen av banan börjar/slutar.
   • Om det sker organiserad ungdomsträning skall deltagarna i denna hänvisas till depå i zon 4.
   • Uppmana förarna att sprida ut sig i depåområdet.
 • Att fälla ned varningsskyltarna (se karta nedan). Skall fällas upp efter träning.
 • Att öppna ladan (olåst) och lägga fram pärmen för anmälan av närvaro.
 • Att ställa ut koner (står i ladan):
  • Två för att markera överfarten till zonerna 9 och 10
  • Konen med anvisning om banans början och färdriktning.
 • Att vara synlig: Ta på dig grön väst märkt ”Träningsvärd” som ligger i ladan eller i garaget vid depån som är låst (hör av dig om du inte har koden).
 • Att säkerställa säker träning
  • Mc ska ledas i hela depåområdet (med motorn på eller av)
  • Mc ska ledas över vägen till zonerna 9-10 och 4
  • Ingen får köra ut på banområdet utan att säkert veta dagens spårdragning
  • Informera om banriktning och spårändringar (mastervarv med någon som kan banan)
 • Gästträning öppen (15 apr 2020)
  • Att ta emot föranmäld gästtränande
   • Ta mot föranmäld gästtränande, de måste anmäla sig till träningsvärd på plats innan träning 
   • Kontrollera att gästtränande är föranmäld och godkänd
   • Informera om vad som gäller på plats och för dagens träning
   • Kontrollera att gästtränande har:
    • betalat träningsavgiften är betald med Swish (150 kr till Swishnummer 123 198 39 80)
    • ge den gästtränande en låneväst.
   • Efter träning:
    • gästtränande återlämnar västen till träningsvärd

Hur gör jag om jag får förhinder?

Du ser själv till att en ersättare kommer att vara på plats och är informerad om punkterna ovan.


DET VAR DET VIKTIGASTE – HÄR KOMMER YTTERLIGARE INFO OM DU KÄNNER ATT NÅGOT KANSKE SAKNAS

Om någon annan undrar vad vi håller på med:

Kommer någon från tex FortV, vakten P7, Polisen eller vem som helst kan de vända sig till dig för att få upplysning om vilka vi är och vad vi gör. Berätta för dem att:

 • vi är FMCK Malmö, en frivilligorganisation i totalförsvaret och med uppdrag att bland annat leverera ordonnanser till Hemvärnet,
 • vi har ett avtal med FortV för vår verksamhet och tilldelas tider i samverkan med P7, tiderna är listade i vår kalender på hemsidan,
 • vi tränar enbart på vårt tilldelade träningsområde, Svartahål och söder ut mot Tvedöra (se Översiktskarta),
 • kör någon på andra delar av fältet hör de inte till oss.

Varningsskyltar

Förhoppningsvis ska de som kommer redan ha sett våra varningsskyltar som ska fällas ut på tre platser på allmänna vägarna (Svartahålsvägen och Sandbymossaväg). Ditt jobb är att se till att de fast monterade skyltarna är utfällda under träning och att de fälls samman efter träning.

Här är skyltarna placerade:

Varningskyltar

Behöver du kontakta SOS eller vakten

info

Rädda Hjärtat en en app från Hjärt-Lungfonden som lär dig hjärt-lungräddning eller friskar upp det du redan vet.

Ladda gärna ned den till telefon och bläddra genom den inför varje träningstillfälle, oavsett om du är träningvärd eller inte.

VID SKADA PÅ VILDA DJUR SKALL KONTAKT TAS MED

Vakten P7 och jaktvårdslaget genom Ulf Ottoson 076 394 49 21

OM NÅGOT HÄNDER ELLER VI SER NÅGOT SOM RÖR KORNA PÅ FÄLTET KONTAKTA

KC Ranch Carl-Axel Dahlgren 070 828 89 60

Kan jag köra själv?

Absolut. Du är inte bunden till depån men det kan vara bra att kunna dra till sig uppmärksamhet, t ex att bära den gröna västen under hela passet.

Ibland brukar vi ha gemensam träning på lördagar. Blir det mitt jobb?

Nej, det är inget ansvar du tar på dig. Ibland försöker vi ordna gemensamma träningar som ska passa alla ungdomar och vuxna. Som regel har vi det på lördag förmiddag fram till lunch. Är du sugen att fixa någon kul träning har du fria händer, men det är inget måste. Du behöver självklart inte heller ta på dig det själv utan vill du att något ska hända kan du höra med kompisar som kan ta träningen eller hjälpa dig. Som sagt, inget måste men kul om det sker. Vill du fixa till något men är lite osäker, hör med någon av oss som gjort det förut.

Mitt i veckan då?

Har vi träning på andra tider än lördagar (oftast onsdagar) brukar medlemmar komma till träningen på lite olika tider. Då är det bra om du som träningsvärd kan upplysa alla som är osäkra vad som gäller: om banan ändrats, om vi bytt varv, var banan börjar, mm. Och att vi håller oss i spåret! Alltså det mest självklara för att undvika olyckor.

Förarmöte

På andra träningstider än lördagar brukar vi inte samla medlemmar till förarmöte.

På lördagar har vi alltid förarmöte kl 09:45. Då ska du vara på plats. Normalt är någon verksamhetsansvarig från styrelsen närvarande och håller i förarmötet. Men du ska också vara beredd på att kort informera om vad som gäller för dagen och ge lite förhållningsregler, tex:

 • Godkänd miljömatta ska alla ha
 • Ingen tvätt i depån
 • Tänk på att ha ordning på ljuddämparen
 • Inget sprättande på grusvägarna
 • Att hålla sig i spåren och respektera den märkning som finns – inget genande och nya egna spår
 • Att ta med sitt skräp hem, allt skräp

Tack för att du bidrar och hjälper till,

och glöm inte att vi alla hjälps åt, så hör av dig om du behöver hjälp så löser vi det tillsammans.

Kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor eller behöver meddela ändringar i plan eller schema.

Här kör vi  Översiktskarta