Medlemskap & villkor

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) Malmö bygger på frivillighet och gemensamma insatser för vår verksamhet till stöd för Hemvärnet och civil enduro.

Villkor för medlemskap

 • Du godkänner FMCK Malmö:s  integritetspolicy vid ansökan
 • Du är svensk medborgare eller har varit folkbokförd i Sverige minst 6 månader
 • Du respekterar och följer reglerna för våra anläggningar
 • Du respekterar vår träningstilldelning: mc-körning på våra tilldelade områden utanför våra tilldelade tider innebär avtalsbrott och kan innebära att vi förlorar våra nyttjanderätter
 • Du respekterar och visar hänsyn till samtliga på och i anslutning till våra anläggningar
 • FMCK Malmö stöder alla människors lika värde. Vi arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Du stöder Försvarsmaktens och Riksidrottsförbundets värdegrunder

FMCK Malmö:s styrelse förbehåller sig rätten att ompröva medlemskapet samt spärra löst Svemolicens om du som medlem bryter mot våra stadgar eller villkor.

Medlemsår

FMCK:s medlemskapsår 1 januari – 31 december.

Avgifter

Fakturering av avgifter

Fakturor för för kommande medlemsår skickas ut till aktiva medlemmar under januari. Svemo-licensen löper per kalenderår och förnyas senast innan vid årsskiftet.

Medlemskap
 • Vuxen 18 år och äldre
  • avser medlemskap, ordonnans eller stödmedlem
  • 400 kr
 • Barn och ungdom till och med 17 år
  • avser medlemskap
  • 200 kr
Träningslicens Revinge

Träningslicens (träningsavgift för medlemsåret) förutsätter medlemskap i FMCK Malmö kompletterad med en Svemo-licens (minst klubblicens). Vi utfärdar ett begränsat antal träningslicenser som regleras av den totala belastningen på vårt banområde, våra möjligheter att underhålla område och spår, och vår kapacitet och organisation för att administrera verksamheten vid varje träningstillfälle. Kan vi inte utfärda en licens när du ansöker om medlemskap kan du välja att ställa dig i kö.

Vi premierar medlemmar som aktivt väljer att bidra till vår verksamhet och föreningsutveckling. Med dina betydande insatser kommer du att kunna avancera i licenskön och erbjudas en träningslicens.

Vi kan alltså inte garantera dig en träningslicens när du ansöker om medlemskap.

Som medlem i FMCK Malmö kan du lösa Svemo-licens och träna som gäst. Du är berättigad till en depåplats under förutsättning att träningen inte redan är fulltecknad (som gäst med medlemskap har du företräde framför övriga gäster).

För närvarande välkomnar vi totalt 100 mc till vårt depåområde. Dessutom erbjuder vi barn och knattar ett reserverat separat område.

All träning på Revinge måste föranmälas här. Antalet tränande varierar mellan träningstillfällen. Det innebär att om vi når maximalt tillåtet antal kan det innebära att du nekas tillträde till träningsområdet. Du erbjuds alltså plats i mån av tillgänglighet.

Vi välkomnar gäster (med aktiv Svemo-licens) från andra klubbar och föreningar och du erbjuds plats under förutsättningen att träningen inte redan är fulltecknad.

Gällande avgifter för träningslicens enligt nedan:

 • Vuxen 18 år och äldre

o   1000 kr

 • Barn och ungdom t o m 17 år

o   100 kr

Dessa avgifter erläggs i tillägg till medlemsavgiften i FMCK Malmö

Gästträning Revinge
 • Vi välkomnar gäster under förutsättning att träningen inte är fulltecknad
 • Träningsavgift
  • Extern gäst 200 kr
  • Medlem  i FMCK Malmö men saknar träningslicens, ”gäst” 100 kr
Prova-på
 • Vi ger nybörjare och dig som inte redan är aktiv en möjlighet att testa enduro på vårt område.
 • Gäller en gång, du behöver inte betala gästträningsavgift, men kräver en prova-på-licens (försäkring) som du löser på Svemo:s sajt (150 kr)

Svemolicens

All mc-träning med civil mc på våra anläggningar kräver Svemolicens för alla 12 år och äldre. Läs mer här.

Medlemskort

Kan skrivas ut eller laddas ned på MyClub. Logga in eller skapa ditt konto här.

Kontakt

medlemsregistrering@fmckmalmo.se


Ny medlem?
När ansökan är behandlad kommer du få en faktura från oss. När fakturan är betald och du är registrerad på RF:s IdrottOnline kan du köpa Svemolicens på Svemo TA.

Löser du medlemskap 1 december eller senare gäller medlemskapet resten av innevarande medlemsår (till 31 december) och kommande medlemsår (1 januari – 31 december).

Vill du bli ordonnans? mejla rekrytering@fmckmalmo.se i samband med ansökan.

Välkommen!

Formulär för ansökan

Är du under 18 år ska du komplettera ansökan med din vårdnadshavares uppgifter.

För träning på Revinge krävs träningslicens. Antalet licenser vi kan utfärda för vuxna och ungdomar är begränsade till antalet. Du kan komplettera din ansökan med intresset för träningslicens och tilldelas därmed en köplats för medlemskap plus träningslicens.