Medlemskap & villkor

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) Malmö bygger på frivillighet och gemensamma insatser för vår verksamhet till stöd för Hemvärnet och civil enduro.

Villkor för medlemskap

 • Du godkänner FMCK Malmö:s  integritetspolicy vid ansökan
 • Du är svensk medborgare eller har varit folkbokförd i Sverige minst 6 månader
 • Du respekterar och följer reglerna för våra anläggningar
 • Du respekterar vår träningstilldelning: mc-körning på våra tilldelade områden utanför våra tilldelade tider innebär avtalsbrott och kan innebära att vi förlorar våra nyttjanderätter
 • Du respekterar och visar hänsyn till samtliga på och i anslutning till våra anläggningar
 • FMCK Malmö stöder alla människors lika värde. Vi arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Du stöder Försvarsmaktens och Riksidrottsförbundets värdegrunder

FMCK Malmö:s styrelse förbehåller sig rätten att ompröva medlemskapet samt spärra löst Svemolicens om du som medlem bryter mot våra stadgar eller villkor.

Medlemsår

FMCK:s medlemskapsår 1 januari – 31 december.

Avgifter

Fakturering av avgifter

Fakturor för nästkommande medlemsår skickas till aktiva medlemmar under november/december. Svemo-licensen löper per kalenderår och förnyas senast innan årsskiftet.

Medlemskap
 • Vuxen 18 år och äldre
  avser enbart medlemskap, ordonnans eller stödmedlem, 400 kr
 • Barn och ungdom till och med 17 år
  avser enbart medlemskap, 200 kr
Träningslicens Revinge

Träningslicens (träningsavgift för medlemsåret) förutsätter medlemskap i FMCK Malmö kompletterad med en Svemo-licens (minst klubblicens).

Vi premierar medlemmar som aktivt väljer att bidra till vår verksamhet och föreningsutveckling. Dina insatser kommer att påverka din möjlighet att lösa träningslicens för hela medlemsåret, om vi på grund av belastning eller resursbegränsning tvingas begränsa tillträde till våra träningsområden.

Om du väljer enbart medlemskap i FMCK Malmö kan du lösa Svemo-licens och träna som gäst efter att ha betalat gästträningsavgift vid varje enskilt träningstillfälle.

All träning på Revinge måste föranmälas här. Antalet tränande varierar. Det kan därför hända att vi tvingas begränsa antalet tränande vid enskilda träningstillfällen. Du erbjuds alltså plats i mån av tillgänglighet.

Vi välkomnar gäster (med aktiv Svemo-licens) från andra klubbar och föreningar och du erbjuds plats under förutsättningen att träningen inte redan är fulltecknad.

Gällande avgifter för träningslicens enligt nedan:

 • Vuxen 18 år och äldre, 1000 kr
 • Barn och ungdom t o m 17 år, 100 kr

Dessa avgifter erläggs i tillägg till medlemsavgiften i FMCK Malmö

Gästträning Revinge

Vi välkomnar gäster under förutsättning att träningen inte är fulltecknad

 • Gästträningsavgift
  • Extern gäst 200 kr
  • Medlem  i FMCK Malmö men saknar träningslicens, ”gäst” 100 kr
Prova-på
 • Vi ger nybörjare och dig som inte redan är aktiv en möjlighet att testa enduro på vårt område.
 • Gäller en gång, du behöver inte betala gästträningsavgift, men kräver en prova-på-licens (försäkring) som du löser på Svemo:s sajt (150 kr)

Svemolicens

All mc-träning med civil mc på våra anläggningar kräver Svemolicens för alla 12 år och äldre. Läs mer här.

Medlemskort

Kan skrivas ut eller laddas ned på MyClub. Logga in eller skapa ditt konto här.

Kontakt

medlemsregistrering@fmckmalmo.se


Ny medlem?
När ansökan är behandlad kommer du få en faktura från oss. När fakturan är betald och du är registrerad på RF:s IdrottOnline kan du köpa Svemolicens på Svemo TA.

Löser du medlemskap 1 december eller senare gäller medlemskapet resten av innevarande medlemsår (till 31 december) och kommande medlemsår (1 januari – 31 december).

Vill du bli ordonnans? mejla rekrytering@fmckmalmo.se i samband med ansökan.

Välkommen!

Formulär för ansökan

Är du under 18 år ska du komplettera ansökan med din vårdnadshavares uppgifter.