Styrdokument

Styrdokument för styrelse och medlemmar. Utarbetade och antagna av FMCK Malmö styrelse.

FMCK Grundstadgar riksorganisation

FMCK Malmö stadgar 2021-07-05