Styrdokument och grundprinciper

Styrdokument för styrelse och medlemmar. Utarbetade och antagna av FMCK Malmö styrelse.

FMCK Grundstadgar riksorganisation

FMCK Malmö stadgar 2021-07-05

Integritetspolicy

Miljöpolicy

Ekonomi

Att vara tränare, och organisera träning och träningsläger på Revinge