Kallelse till kårstämma/årsmöte 2024

Kallelsen stadgeenligt publicerad på vår sajt.

Följ länken för att ta del av möteshandlingar (som uppdateras efter hand) och för att anmäla ditt deltagande i stämman på Husie måndag 12 februari 2024.

Vi välkomnar din medverkan på mötet. Du kan också medverka med förslag genom att rikta en motion till kårstämman.

Hör gärna av dig om du vill resonera kring vår verksamhet, eller om du har idéer eller förslag som stärker våra gemensamma förberedelser inför nästa medlemsår.

Välkommen!

Styrelsen