Klubbevenemang


3 mars 2018

Inställt p g a osäkra väderförhållanden och med det problem för oss att förbereda. Trist. Men det det blev en fin och efterlängtad snöåkadag. 

Vi skjuter det på framtiden och återkommer med en ny dag så snart vi kan.

Träning i enklare tävlingsformat.
Alla kan delta, lika för alla!
 • Typ 1, idag kör vi tre specialprov (SP) – precisionskörning
 • Manuell tidtagning: förare tar tiden själv och noterar i tabell vid start-/målgång. Tag med klocka eller annat hjälpmedel för egen individuell tidtagning!
 • Du kör alla tre proven två gånger, d v s minst två hela varv där tidsdifferensen mellan dina två hela varv ska vara så liten som möjligt
 • Guldhjälm startar kl 10.30 och kör så många varv som möjligt under 30 minuter, sämsta varv räknas bort, tidsskillnaden mellan de två bästa varven ska vara så liten som möjligt
 • Övriga startar kl 11.00
 • Mer information på förarmötet kl 09.45

Välkommen!

Resultat


27 januari 2018

Träning i enklare tävlingsformat. 
Alla kan delta, lika för alla!
 • Typ 1, två specialprov (SP) – precisionskörning
 • Manuell tidtagning: förare tar tiden själv, eller parvis genom att ta tid på varandra, noterar i tabell vid start-/målgång
 • Du kör minst två, eller flera, varv där tidsdifferensen mellan dina två bästa varv ska vara så liten som möjligt
 • Guldhjälm startar kl 1030 och kör så många varv som möjligt under 30 minuter, sämsta varv räknas bort, tidsskillnaden mellan de två bästa varven ska vara så liten som möjligt
 • Övriga startar kl 1100
 • Mer information på förarmötet kl 0945

Välkommen!


Tack för en fin och trevlig dag i mycket gott och välgörande sällskap. Förutsättningarna kunde inte varit bättre så här års när vi rör oss ovan nollpunkten och mellan regnen.

Resultat

Eftersom jag gjort sammanställningen har jag förstås sett till jag står som segrare. Då är det sagt så blir det till stor hjälp att korta Facebook-tråden.

 


21 oktober 2017

Obs! Träningstiden och programmet justerat. Vi har fått avslag från P7 för träning till kl 22. Träningstiden blir från 10-16.

Vi  arrangerar ett lättsamt klubbevent på Revinge lördag 21 oktober. Det är öppet för alla medlemmar (och speciellt inbjudna) och kommer att genomföras i ett enkelt tävlingsformat.

 • Tidtagning: Alla kan delta, du behöver ingen AMB eller annat hjälpmedel

Om du inte avser delta i programmet kommer träningsmöjligheten på Revinge vara begränsad under hela dagen.

Bläddra ned och anmäl ditt deltagande i formuläret!

Program

0930 Förarmöte, anmälan
1000 Fri träning På zon 4, 9 och 10, kommer att vara möjligt att köra här under andra delar av dagen.
1100 Start Guldhjälmklass Inkluderar samtliga barn/ungdomar i alla åldrar
1200 Lunch
1300 Start fossil- och elklass Öppen inbjudan till medlemmar och inbjudna förare med reggade hojar. Är du under 18 är du välkommen med oreggad hoj.Typ 1, två sträckor (SP1 och SP2). Du kör tre alternativt fyra hela varv.
1600 Avslutning

Resultat