Rutin för tillbudsrapporteing

Tillbud på Revinge vid träning och tävling

Samordna insats på plats

Gäller i första hand träningsansvarig och/eller -värd på plats. Vid tävling är tävlingsledare/supervisor ansvarig.

 • Är en ”räddningsledare” identifierad?
 • Se till att en person sköter samordningen och
 • att räddningstjänst/ambulans tillkallas av EN person och
 • att räddningstjänst/ambulans får korrekt information om situationen och anvisningar om brytpunkt eller bästa anslutningspunkt.

Larma 112

 1. Vad har hänt?
  1. Informera: 
   1. “Tillbud i samband med enduroträning” alternativt
   2. “Tillbud i samband med endurotävling”
 2. Var har det hänt?
  1. Informera:
   1. “Revingeheds övningsfält”
 3. Ange ditt nummer och var du ringer ifrån

Svara på frågor. Bedömer SOS att ambulans eller räddningstjänst ska tillkallas anvisa till Brytpunkt  (se kartan ) och att vi möter upp vid överenskommen punkt.

Media

Kontaktas du av media hänvisa till styrelsen, eller till tävlingsledare vid tävling.

Informera vakten P7

P7 kontaktas enbart för information att vi tillkallat blåljus p g a tillbud i samband med vår avtalade aktivitet.

 1. Vaktchef 046-36 84 01
 2. Vakten 046-36 84 00

Hur vi rapporterar

 1. Svemo
  1. Träning
   Anmälan till Svemo, Svemos formulär för skaderapportering: Träningsansvarig FMCK Malmö anmäler
  2. Tävling
   Anmälan till Svemo: Tävlingsledare (supervisor) meddelar via tävlingsrapport
 2. FMCK Malmö
  1. Skaderapport till FMCK Malmö, formuläret på denna sida: Träningsansvarig, ansvarig i styrelsen i samråd med träningsvärd eller tävlingsledare rapporterar
 3. IF
  1. Anmälan till IF
   Försäkring genom licensen, den skadade anmäler själv: If skadeservice på 08-527 53 030 eller mejl till  skadeservice@if.se
 4. FM
  Informera om att olycka/tillbud skett, kort beskrivning: Görs av ansvarig FMCK Malmö
  – Vad har hänt
  – Var hände det
  – Är tillbudet orsakat av brister i vår planering, våra rutiner eller hantering.

  1. UtbstödE-P7: utbstode-p7@mil.se
  2. Fortifikationsverket, förvaltaren