Rutin för tillbudsrapporteing

Tillbud på Revinge vid träning och tävling

Denna ”lathund” är en första version. Styrelsen välkomnar synpunkter och förslag på ytterligare effektiviseringar av vårt säkerhetsarbete inklusive tillbudsrapporteringen

Hur vi tillkallar hjälp – samordna

Träningsvärd och/eller ansvarig på plats. Vid tävling är tävlingsledare/supervisor ansvarig.

Larma 112

 1. Vad har hänt?
  1. Informera: 
   1. “Tillbud i samband med enduroträning” alternativt
   2. “Tillbud i samband med endurotävling”
 2. Var har det hänt?
  1. Informera:
   1. “Revingeheds övningsfält”
 3. Ange ditt nummer och var du ringer ifrån

Svara på frågor. Bedömer SOS att ambulans eller räddningstjänst ska tillkallas anvisa till Brytpunkt ① (se kartan ) Revingeby sydväst och att utryckningsfordon möts upp där.

Media: Kontaktas du av media hänvisa till styrelsen, eller till tävlingsledare vid tävling.

Informera vakten P7

Enbart för information att vi tillkallat blåljus p g a tillbud i samband med vår avtalade aktivitet.

 1. Vaktchef 046-36 84 01
 2. Vakten 046-36 84 00

Hur vi rapporterar

 1. Svemo
  1. Träning
   1. Anmälan till Svemo, Svemos formulär för skaderapportering: Ansvarig FMCK Malmö anmäler
  2. Tävling
   1. Anmälan till Svemo: Tävlingsledare (supervisor) meddelar via tävlingsrapport
 2. IF
  1. Anmälan till IF
   1. Försäkring genom licensen, den skadade anmäler själv: If skadeservice på 08-527 53 030 eller mejl till  skadeservice@if.se
 3. FMCK Malmö
  1. Skaderapport till FMCK Malmö, formuläret på denna sida: Träningsansvarig, ansvarig i styrelsen i samråd med träningsvärd eller tävlingsledare rapporterar
 4. FM
  1. UtbstödE-P7: utbstode-p7@mil.se
  2. Fortifikationsverket, förvaltaren: mathias.stenstrom@fortifikationsverket.se)

Informera om att olycka/tillbud skett, kort beskrivning: Görs av ansvarig FMCK Malmö

– Vad har hänt
– Var hände det
– Är tillbudet orsakat av brister i vår planering, våra rutiner eller hantering.