Ett med naturen

Vi känner oss som en del i ett gemensamt viktigt arbete för det som ger alla rätt till en fin natur. 

Du som läser detta kanske har en bild av motorsporten som ett ovälkommet inslag i naturen. Ofta kan det vara motiverat. Om motorsporten drivs under ordnade former som vi menar att vi gör i FMCK Malmö så visar det sig att vi är ett viktigt bidrag i naturens bevarande av mångfald och t o m en förutsättning för vissa utsatta arter.

Har vi någon grund för påståendet att vi gör nytta?

Kontakta oss gärna om du vill hjälpa oss med dina synpunkter.