Protokoll

Nedan finner ni protokoll från styrelse- och årsmöten, men kan även förekomma andra protokoll av betydelse. Mötesprotokollen som publiceras här ger information om vilka ärenden som handlagts, vilka åtgärder som beslutats och ev enstaka detaljer i avgörande ärenden. Vissa protokoll publiceras inte med hänsyn t.ex. personuppgifter etc.

Välkommen att ta del av handlingarna eller att kontakta någon av oss.

Protokoll som ej är signerade är godkända per mail och uppdateras då de är signerade.

Styrelsen

2020

 1. 2020 11 Protokoll styrelsemöte 2021-01-07
 2. 2020 10 Protokoll styrelsemöte 2020-12-07
 3. 2020 09 Protokoll styrelsemöte 2020-11-09
 4. 2020 08 Protokoll styrelsemöte 2020-09-28
 5. 2020 07 Protokoll styrelsemöte 2020-08-04
 6. 2020-06 Protokoll extra styrelsemöte 2020-06-16
 7. 2020 05 Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020-06-16
 8. 2020-04 Protokoll styrelsemöte 2020-06-02
 9. 2020-03 Protokoll styrelsemöte 2020-05-05
 10. 2020-02 Protokoll styrelsemöte 2020-04-08
 11. 2020-01 Protokoll styrelsemöte 2020-03-10

 

 

2019

 1. 2019-11 Protokoll Styrelsemöte 2020-01-08
 2. 2019-10 Protokoll Konstituerande möte 2019-12-09
 3. 2019-09 Protokoll styrelsemöte 2019-12-09
 4. 2019-08 Protokoll per capsulam (Mailbeslut) 2019-11
 5. 2019-07 Mötesanteckningar från telefonmöte 2019-11-11
 6. 2019-06 Protokoll 2019-10-28
 7. 2019-05 Protokoll 2019-09-23
 8. 2019-04 Protokoll 2019-08-27
 9. 2019-03 Protokoll 2019-05-17
 10. 2019-02 Protokoll 2019-03-21
 11. 2019-01 Protokoll konstituerande möte 2019-02-13
 12. 2019-00 Protokoll Kårstämma 2019-02-13

 

2018

 1. 2018-11 Protokoll 2019-01-28
 2. 2018-10 Protokoll 2019-01-09
 3. 2018-09 Protokoll 2018-12-13
 4. 2018-08 Protokoll 2018-11-06
 5. 2018-07 Protokoll 2018-10-09
 6. 2018-06 Protokoll 2018-08-29
 7. 2018-05 Protokoll 2018–06-13
 8. 2018-04 Protokoll 2018-05-15
 9. 2018-03 Protokoll 2018-04-09
 10. 2018-02 Protokoll 2018-03-08
 11. 2018-01 Protokoll konstituerande möte
 12. 2018-00 Protokoll kårstämma 2018-02-15

 

2017

 1. 2017-10 Protokoll 2018-01-10
 2. 2017-09 Protokoll 2017-12-05
 3. 2017-08 Protokoll 2017-11-08
 4. 2017-07 Protokoll 2017-10-02
 5. 2017-06 Protokoll 2017-09-06
 6. 2017-05 Protokoll 2017-08-07
 7. 2017-04 Protokoll 2017-05-29
 8. 2017-03 Protokoll 2017-04-20
 9. 2017-02 Protokoll 2017-03-09
 10. 2017-01 Protokoll konstituerande 2017-02-27
 11. 2017-00 Protokoll Kårstämma 2017-02-27

 

2016

 1. 2016-12 Protokoll 2017-01-16
 2. 2016-11 Protokoll 2016-12-05
 3. 2016-10 Protokoll 2016-11-07
 4. 2016-09 Protokoll 2016-10-03
 5. 2016-08 Protokoll 2016-09-05
 6. 2016-07 Protokoll 2016-08-01
 7. 2016-06 Protokoll extra styrelsemöte, publiceras inte
 8. 2016-05 Protokoll 2016-06-13
 9. 2016-04 Protokoll 2016-05-16
 10. 2016-03 Protokoll 2016-04-11
 11. 2016-02 Protokoll 2016-03-10
 12. 2016-01 Protokoll konstituernade styrelsemöte 2016-02-29 (publiceras inte)

 

2015

 1. 2015-09 Protokoll 2016-02-04
 2. 2015-08 Protokoll 2016-01-07
 3. 2015-07 Protokoll 2015-10-29
 4. 2015-06 Protokoll 2015-10-01
 5. 2015-05 Protokoll 2015-09-02
 6. 2015-04 Protokoll 2015-07-30
 7. 2015-03 Protokoll 2015-06-17
 8. 2015-02 Protokoll 2015-04-15
 9. 2015-01 Protokoll 2015-03-04
 10. 2015-00 Protokoll årsmöte 2015-

 

2014

 1. 2014-12 Protokoll 2015-01-12
 2. 2014-12 PC Protokoll 2015-01-05
 3. 2014-11 Protokoll 2014-12-04
 4. 2014-10 Protokoll 2014-11-10
 5. 2014-09 Protokoll 2014-10-02
 6. 2014-08 Protokoll 2014-09-03 R
 7. 2014-07 Protokoll 2014-08-06 R
 8. 2014-06 Protokoll 2014-06-17
 9. 2014-05 Protokoll 2014-04-24
 10. 2014-04 Protokoll 2014-03-20
 11. 2014-03 Protokoll 2014-02-25
 12. 2014-02 Protokoll 2014-02-11
 13. 2014-01 Protokoll konstituerande möte 2014-02-09
 14. 2014-00 Protokoll kårstämma 2014-02-09

 

2013

 1. 2013-12 Protokoll 2013-12-10
 2. 2013-11 Protokoll 2013-11-04
 3. 2013-10 Protokoll 2013-10-15
 4. 2013-09 Protokoll 2013-09-17
 5. 2013-08 Protokoll 2013-08-19
 6. 2013-02 protokoll 2013-02-10 – konstituerande
 7. 2013-00 Protokoll kårstämma 2013-02-10

 

2012

 1. 2012-13 Protokoll 2013-01-09
 2. 2012-12 Protokoll 2012-12-05
 3. 2012-11 Protokoll 2012-11-14
 4. 2012-10 Protokoll 2012-10-03
 5. 2012-09 Protokoll 2012-09-05
 6. 2012-08 Protokoll 2012-08-08
 7. 2012-07 Protokoll 2012-06-19
 8. 2012-06 Protokoll 2012-05-22
 9. 2012-05 Protokoll 2012-05-08
 10. 2012-04 Protokoll 2012-04-24
 11. 2012-03 Protokoll 2012-04-10
 12. 2012-02 Protokoll 2012-03-26 – konstituerande
 13. 2012-01 Protokoll 2012-03-26 – kårstämma signerat
 14. 2012-00 Protokoll 2012-02-20 – kårstämma signerat
 15. 2012-99 Protokollsutdrag firmatecknare