Dörren står öppen och vi välkomnar dig!

Vi har många att tacka för vårt framgångsrika föreningsarbete som gett resultat och skapat avtryck. Vi har stärkt vår ordonnans- och CMR-sida och enduron visar upp en framgångsrik elit och inte minst en bred omfattande motionsverksamhet. Vi har också stärkt vår kompetens och tävlingsorganisation för att i år ge medlemmar och gäster bra tävlingsförutsättningar.

Vill du bli en mer aktiv del i detta?

Vi vill inte stanna där vi är utan vill ha din hjälp och ditt engagemang att föra oss ytterligare framåt för att stärka vår förmåga inom totalförsvaret och inom endurosporten.

VI väljer en ny styrelse på kårstämman 12 februari och vill ge dig möjligheten att bli en del i vårt styrelsearbete, eller om du föredrar som adjungerad till styrelsen.

Kontakta valberedningen på valberedning@fmckmalmo.se

Sommarbrev 2021

Hej alla kårmedlemmar 

Vi går in i ännu en sommar under en rådande pandemi där vi haft ett utmanande år bakom oss på många sätt. Dock har vi mycket som tyder på att vi börjar se en ljusning i tunneln och för tillfället släpps flera av de tidigare rådande restriktionerna. 

Inom vår gröna sida har året präglats av mycket restriktioner inom övningsverksamheten men glädjande nog ser vi att de börjar komma igång nu igen. HÖF har varit en fråga som hamnat i långbänk och vi vet ännu inte hur framtiden på längre sikt där ser ut. Försvarsmakten har flaggat för att det kommer bli förändringar men vi har ännu inte fått information om det kommer påverka vår verksamhet och närvaro där, och i så fall i vilken utsträckning. Från styrelsen jobbar vi med att få besked om detta så snart som möjligt och vi kommer informera vidare när vi får besked. Vi kommer dock öppna upp för körning på HÖF inom kort, håll koll på hemsida och fb för mer info. 

Vi har lyckats hålla igång träningarna på Revingehed och vi vill tacka de som möjliggjort detta, vi har haft en organisation kring träningarna som har givit oss acceptans från våra myndigheter att faktiskt få ha träningar överhuvudtaget och bangruppen har sett till att vi har haft en bana att köra på. Många andra idrotter och klubbar har fått lägga sin träning på uppehåll under en lång period med stora konsekvenser för medlemsantal och hälsoaspekter som följd. Då är det glädjande att se att vi har kunnat gå igenom pandemin hittills med bibehållet intresse för enduroåkning. 

Vi lyckades också genomföra en stor tävling på Revinge genom arrangemanget av USM och Pansartrofén. Det är några år sedan FMCK Malmö arrangerade en stor nationell tävling och det var otroligt kul att vara på Revinge under den tävlingsveckan och se engagemanget hos alla medlemmar som ställde upp och gjorde detta möjligt. Det blev mycket uppskattat och vi har fått mycket beröm från såväl förare och förbundet för arrangemanget som helhet, Revinge har speciell natur och många av de som kom ner har inte kört här tidigare – med mycket positiva återkopplingar till oss som följd. Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till och gjorde tävlingarna till det lyckade arrangemang som det blev! 

Nu förbereder vi oss för hösten och på Revinge kommer det bli en del förändringar. Stefan Sjöholm har klivit tillbaka från posten som ytterst ansvarig för banan och vi håller på att se över organisationen för att både sköta bansträckning och underhåll. Vi har införskaffat fler maskinresurser för underhållssidan, både egna samt knutit till oss externa. 

Vi kommer återkomma med mer information kring Revinge när det närmar sig säsongsstarten efter sommaren. 

Nu vill vi önska er alla en skön sommar, kör med förstånd och så syns vi på vägarna och i skogen! 

Styrelsen 

Kårstämman 2021

Kårstämman 2021 avslutad, ett nytt medlemsår tar sin början

Kårstämman genomfördes digitalt 15 februari. En ny styrelse tillsattes där Christers Holmquist, som tragiskt lämnade oss under medlemsåret, ersattes med Mikael Larson och Anders Jansson ställde sin plats till förfogande för Johan Andersson. I samband med den nya styrelsens första möte 1 mars informerade kårchef Rasmus Persson att han väljer att lämna sitt uppdrag av personliga skäl. I samråd med revisorerna beslutades att Tobias Hansson tillträder som kårchef, Anders Larsson som vice kårchef och Mats Palm som ledamot. Den nya styrelseordningen gäller från 1 mars.

Vi närmar oss ett nytt medlemsår. Vi stärker ytterligare våra ambitioner som en viktig spelare i idrottens Skåne och en ännu mer aktiv resurs i Försvarsmakten.

Den nyligen avslutade kårstämman formaliserar den grupp som ska driva vårt viktiga arbete vidare. Arbetet ska förstås ske i nära samverkan med dig som medlem i FMCK Malmö och med det både vädjar vi och uppmuntrar dig att engagera dig och visa deltagande i vår drift och vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Under det gångna medlemsåret drabbades vi hårt av en tung förlust. Christer Holmquist gick oväntat och plötsligt bort. Hans kompetens och mångåriga erfarenhet som tung ekonom på Tetra Pak har väglett oss på ett ovärderligt sätt. Vi saknar dig Christer, inte bara för ditt ekonomiska sinnelag utan också som en mycket god vän. 

Anders Jansson tillträdde som suppleant för ca ett år sedan. Anders fick inte det utrymme för föreningsarbetet både han och vi förväntade oss och Anders har valt inte ställa sig till förfogande för fortsatt styrelsearbete.

Vi tackar Christer Holmquist och Anders Jansson för det engagemang ni visat och det ni tillfört vår framgångsrika förening.

Efter årsmötet 15 februari går vi nu vidare med en justerad styrelsesammansättning: omval av befintliga styrelseledamöter och nyval på Christers och Anders J:s vakanser. Mikael Larson tillträder som ledamot med tidigare flerårig erfarenhet i vårt styrelsearbete. Johan Andersson stärker upp styrelsen med nya kompetenser och erfarenheter i en roll som suppleant. Med Mikaels och Johans inval upprätthåller vi den numerära balans mellan den civila enduroverksamheten och den gröna ordonnansverksamheten vi satte på plats under mottot en förening 2012. 

Du möter oss i Robothallen eller på Revinge för att dela synpunkter eller för att låta oss förtydliga våra respektive uppdrag och dess innehåll.

I samband med den nya styrelsens första möte 1 mars informerade vår kårchef Rasmus Persson att han väljer att lämna sitt uppdrag av personliga skäl. Rasmus är en ung kraft som gett FMCK Malmö en profil på den gröna sidan, och stärkt föreningen i sin helhet. Rasmus engagerade sig i styrelsearbetet 2013 och tog ett väl motiverat kliv in på kårchefsposten 2018 där han sedan dess fram till 1 mars lett föreningens arbete. Rasmus lämnar däremot inte FMCK Malmö. Vi tackar Rasmus för hans insatser och det han tillfört föreningen samtidigt som vi ser fram mot att välkomna Rasmus tillbaka i styrelsearbetet igen, när tiden är mogen.

Med anledning av Rasmus avgång lämnar Tobias Hansson sin roll som vice kårchef och tar uppdraget som kårchef efter Rasmus. Anders Larsson går in i rollen som vice kårchef. Mats Palm stärker styrelsen som ledamot och lämnar därmed sin suppleantroll vakant. Den nya styrelseordningen har utarbetats i samråd med våra revisorer och gäller från 1 mars till nästa årsmöte 2022.

 

Vi tackar alla medlemmar som bidragit till att göra vår förening till den betydande kraft och resurs vi stolt kan visa att vi är idag.

Styrelsen 

Protokoll från årsmötet/kårstämman: klicka här.
Protokoll från styrelsemöten publiceras löpande på vår sajt här.

Viktig information inför medlemsåret 2021

Hej Endurovänner!

Inom kort kommer fakturorna för medlemsåret 2021 att skickas ut till er. Precis som vanligt kommer den som ett mail till er.
Har ni bytt mailadress under året? Kontakta då mig så snart som möjligt så uppdaterar jag dina kontaktuppgifter.

Om ni inte redan uppmärksammat det på vår hemsida så vill jag informera er om följande förändringar, vilka är beslutade av styrelsen och Enduro-Revinge:

 • Medlemsavgiften för vuxna medlemmar höjs från 300 kr. till 400 kr. Träningslicensen är oförändrat 1.000 kr.
 • Medlemsavgiften för barn och ungdomar höjs från 80 kr. till 200 kr. Vi inför även en träningslicens för barn och ungdomar, träningslicensen kostar 100 kr.
 • Det kommer fr.o.m. 2021-01-01 krävas att man har en träningslicens för att deltaga i våra träningar på Revingehed. Annars tränar man som gäst och betalar då gästträningsavgift.
 • Samtliga barn och ungdomar som idag är medlemmar kommer att automatiskt erbjudas träningslicens. Det är bara att betala fakturan för 2021 på totalt 300 kr.
 • Barn och ungdomar som blivit medlemmar under december 2020 och därför fått en faktura på 200 kr. som gäller för medlemsåret 2021 kommer att få en separat faktura på 100 kr. som avser träningslicensen.

Vuxen = 18 år –
Ungdom = 12-17 år
Barn = -11år

OBS! När Träningslicens nämns i ovanstående information så avses den ”träningsavgift” som skall betalas för att få träna på Revinge. Den skall inte förväxlas med Förarlicens från Svemo som fortfarande krävs för alla från 12 år och uppåt.

Om du INTE avser att förnya ditt medlemskap hos oss kommer din eventuellt aktiva Förarlicens från Svemo, om den är kopplad till medlemskap i FMCK Malmö, att låsas då nya medlemsåret börjar 1 april.

Vi vill också informera om att nu är kalendern för 2021 uppdaterad (och här).

VI befinner oss i ett läge där den pågående pandemin påverkar oss och vår verksamhet. Den aktuella belastningen på sjukvården och förändringar i försvarsmaktens verksamhet kan med kort varsel innebära förändringar i vår planerade verksamhet. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad, läs på hemsidan, och de mail som skickas ut.

Ha därför som rutin att ni ALLTID kontrollerar era mail och kalender-/träningssidan kvällen innan en träning för att säkerställa att det inte skett förändringar.

Frågor? Tveka inte att kontakta mig

Med vänlig hälsning

FMCK Frivilliga motorcykelkåren Malmö

Staffan Björk
Sekreterare & Medlemsadministration
0706-779578
staffan.bjork@fmckmalmo.se

Enduro & Revinge nr 4 – uppstartsgruppen startar sitt arbete

Uppstartsgruppen träffades igår, tisdag 17 december, för att dra upp riktlinjer för vilka resurser Enduro & Revinge behöver och även beskriva arbetsgruppens roller med definierade arbetsuppgifter. Vi kom en bra bit på väg med den nödvändiga struktur som krävs för att driva Enduro & Revinge. Men flera detaljer återstår att precisera och måste få falla på plats innan vi kan beskriva den tänkta strukturen så tydligt att det blir meningsfullt att dela våra tankar med dig. Vi räknar med att kunna vara tillräckligt långt komna i mitten på januari och ber dig ha tålamod till dess.

Våra tidigare uppmaningar till er kära medlemmar, att meddela oss ert intresse för att engagerat driva vår verksamhet har glädjande nog resulterat i ett antal namn. Vår avsikt är nu att bygga vidare på det och kunna sätta ett än mer resursstärkt Enduro & Revinge på plats under januari.

Dela med dig av dina idéer och synpunkter på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se.

God Helg önskar

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 3 – uppstartsgrupp påbörjad

Styrelsen har som ett led i förberedelse för Verksamhetsområde Enduro & Revinge tillsatt en uppstartsgrupp som deltar i planeringen av den nya verksamheten. Gruppen består av:

 • Christer Holmqvist
 • Anders Larsson
 • Mikael Larson
 • Stefan Sjöholm
 • Thomas Jansson
 • Ulf Bengtsson

Verksamhetsområdets ledningsgrupp behöver ytterligare personer som vill engagera sig i det fortsatta arbetet och vi uppmanar medlemmar att anmäla sitt intresse till detta på styrelsen@fmckmalmo.se.

Enduro & Revinge – nytt från och med 1 december

För att effektivisera vår förenings arbete inför vi från och med 1 januari en indelning i verksamhetsområden, se tidigare mejlutskick och nyhetskommuniké. För Enduro & Revinge inför vi med omedelbar verkan, och successivt efter hand, en serie nya rutiner och begränsningar. 

Vår förening har utvecklats i rask takt och vi har belönats med stor medlemstillströmning. Med tillväxten följer ett pris: vårt område klarar inte den belastning vi haft under en längre tid och som vi ser tillta alltmer. Som medlem och förare behöver vi alla se över hur vi bidrar för att säkra vårt tillträde till fältet och att det nyttjanderättsavtal vi verkar under kan förnyas med markägaren Fortifikationsverket och dess huvudsakliga nyttjare P7.

Vi ser att kravbilden på vår typ av verksamhet generellt stramas upp på flera områden omkring oss, tillgängligheten till befintliga banor begränsas eller till och med stryps och vi som förening måste vidta de åtgärder som krävs för att detta inte skall hända även oss och våra medlemmar.

Från och med 1 december gäller följande:

 • Stopp för nya träningslicenser 1). Inga nya ansökningar om träningslicens på Revinge kommer att beviljas. Medlemskap kan fortfarande tecknas och har du redan en aktiv träningslicens för Revinge är det möjligt att förnya den inför kommande medlemsperiod.
 • Stopp för generell gästträning. Gästträning kan undantagsvis komma att erbjudas vid speciella omständigheter. Dock enbart efter individuell prövning under förutsättning att vi kontaktas i god tid före träningstillfället.

Ny arbetsordning

Under 2020 kommer vi successivt införa nya rutiner. För att behålla träningslicensen på Revinge och för att du ska kunna förnya licensen framtida medlemsår kommer vi kräva att du deltar aktivt på minst 10 arbetsdagar 2) på Revinge under träningsåret. Ditt bidrag kan också vara att du aktivt agerar i rollen som träningsvärd eller att du jobbar och bidrar med andra betydande uppgifter.

Den beskrivna övergången är ingen helt smärtfri process

För att vi ska kunna fortsätta köra enduro på Revinge – överhuvudtaget – krävs nu att vi alla visar den respekt för åtgärderna som krävs för föreningens välmående. Och inte minst, att du som medlem aktivt hjälper oss med att lösa de uppgifter som för närvarande belastar enbart några få.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi välkomnar dig också att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se.

Styrelsen
FMCK Malmö


1) Med träningslicens avses den träningsavgift, tillsammans med medlemsavgiften, du betalar årsvis till FMCK Malmö för att att få träna på Revinge.  Vårt medlemskap och träningslicens ska kompletteras med en Svemolicens – i valfri cross- eller enduroklubb – som du löser på Svemo TA.

2) Arbetsdagarna infaller som regel i samband med lördagsträningen och omfattar  ca 2 timmars gemensamma arbetsinsatser under förmiddagen. Därefter är banområdet öppet för träning för de som deltagit under arbetspasset.

Verksamhetsområde Enduro & Revinge

Du har nyligen informerats om vår styrelses beslut att dela upp FMCK Malmös verksamhet i tre verksamhetsområden (se mejl daterat 8 nov 2019).

För att förbereda genomförandet har vi diskuterat uppbyggnaden av det separata verksamhetsområdet Enduro & Revinge i ett informellt inledande möte. Syftet med mötet var att beskriva vår verksamhet på Revinge, våra behov och hur vi bemannar verksamhetsområdets ledningsorgan och delområden (t ex träning, säkerhet, bana, material, mm).

Vi har beskrivit en inledande struktur med nödvändiga roller och söker nu dig som har intresse i att vara med och bygga en ny stark och framåtsträvande endurosatsning.

Vill du veta mer och kanske vara med? Kontakta Anders Larsson, Christer Holmquist eller Mikael Larson