Enduro & Revinge nr 3 – uppstartsgrupp påbörjad

Styrelsen har som ett led i förberedelse för Verksamhetsområde Enduro & Revinge tillsatt en uppstartsgrupp som deltar i planeringen av den nya verksamheten. Gruppen består av:

  • Christer Holmqvist
  • Anders Larsson
  • Mikael Larson
  • Stefan Sjöholm
  • Thomas Jansson
  • Ulf Bengtsson

Verksamhetsområdets ledningsgrupp behöver ytterligare personer som vill engagera sig i det fortsatta arbetet och vi uppmanar medlemmar att anmäla sitt intresse till detta på styrelsen@fmckmalmo.se.