Träningstider och -program

Träningstider 2019

Status banområdet

  • grönt hela området öppet
  • gult öppet med begränsningar
  • rött helt stängt

 

Viktigt att veta:

Träningsvärd  Vad innebär det?  Kort handledning

Här kör vi  Översiktskarta

Ett svar på ”Träningstider och -program”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.