Från styrelsens möte 8 augusti 2012

Vår nya hemsida har varit uppe ett tag för att serva de mest akuta behoven. Vi har nu fått en bättre uppfattning om hur den ska kompletteras för att möta vår förenings vidare behov och för att ta nästa steg har vi lagt in ett arbetsmöte 4 september där vi bla kommer att utveckla innehåll till de tomma sidorna. Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa oss med innehållet.

Som det ser ut just nu kommer vi att hålla styrelsemöten på Nygård första onsdagen varje månad. Vi kommer att vara där redan klockan 17 för att ta tag i sådant som behöver fixas på Nygård: skötsel av träningsslingan, gräsklippning, städning, allmänt underhåll, mm. Du är välkommen ut för att hjälpa till och ge oss tips om vad vi behöver rätta till.

Vi har fått synpunkter på öppettiderna på Nygård. Vi föreslår att om du vill planera aktivitet på Nygård som inte riktigt ryms inom nu gällande tider, så tar du kontakt med öppetansvarig och för fram dina önskemål. Vi hoppas vi kan möta dina behov på så sätt, annars hör du av dig.

Revingefältet är öppet nu igen efter sommaruppehållet. Tiderna för träningen där hittar du i kalendern. Det vi kommer att presentera från och med nästa träningstillfälle 18 augusti är ett program för resten av hösten. En träningsansvarig lägger upp ett program som passar alla vuxna. Programmet startar direkt efter förarmötet kl 10 och sträcker sig fram till 12. Du som väljer att inte delta i den gemensamma träningen kan naturligtvis köra på de områden som inte disponeras av träningsansvarig eller av ungdomar och knattar.

Vi ser nu fram mot det möte vi ska ha med ansvariga på P7 för att planera FMCKs fortsatta verksamhet. Tidpunkt för mötet är inte bokad – vi återkommer så snart vi har mer information.

Nästa styrelsemöte på Nygård 5 september.

Revinge – kontrakt

Hej i sommarbestyren: bada, sola, leta sommarkantareller, MTB:a i Häckeberga, eller kanske tom ett varv på någon endurobana.

P7 har idag meddelat att vårt kontrakt från 2002 för verksamheten på Revingefältet gått ut ut och att ett nytt gällande fom 1 jan 2013 kommer att förhandlas fram under hösten. Vi ser med tillförsikt fram mot kommande avtal.

Vi lämnade in ett förslag till P7 i maj för hur vi anser att vår övningsverksamhet behöver bedrivas med bla tillgång till Revingefältet. Vi ser fram mot att få utveckla våra tankar och behov med ansvariga på P7 i samverkansmöte efter semestrarna, dvs någon gång i augusti.

Från styrelsens möte 19 juni 2012

  • Idag föryngrade vi styrelsen då Mikael Eneskär ställde sin plats till förfogande för Tobias Hansson som bla kommer att fokusera på ungdomsrelaterade frågor.
  • Vi kommer att arrangera ett arbetsmöte innan skolorna kommer igång i höst för att lägga upp utbildningsplaner för ungdomar.
  • Rekrytering av nya ordonnanser pågår som bäst med framgång inför schemalagt informationsmöte i augusti.
  • Vi behöver arbeta mer aktivt för att integrera verksamheter för ungdomar och vuxna för att skapa och bygga ”en förening” – ett separat arbetsmöte med inbjudna kommer snart att genomföras.
  • Och, som sagt, vi presenterar en ny webbplats på den här adressen som kommer att ge er ett rullande nyhetsflöde hur vårt arbete och föreningsliv fortskrider. Allt sker inte över en natt så vi ber er ha tålamod.