Enduro & Revinge nr 4 – uppstartsgruppen startar sitt arbete

Uppstartsgruppen träffades igår, tisdag 17 december, för att dra upp riktlinjer för vilka resurser Enduro & Revinge behöver och även beskriva arbetsgruppens roller med definierade arbetsuppgifter. Vi kom en bra bit på väg med den nödvändiga struktur som krävs för att driva Enduro & Revinge. Men flera detaljer återstår att precisera och måste få falla på plats innan vi kan beskriva den tänkta strukturen så tydligt att det blir meningsfullt att dela våra tankar med dig. Vi räknar med att kunna vara tillräckligt långt komna i mitten på januari och ber dig ha tålamod till dess.

Våra tidigare uppmaningar till er kära medlemmar, att meddela oss ert intresse för att engagerat driva vår verksamhet har glädjande nog resulterat i ett antal namn. Vår avsikt är nu att bygga vidare på det och kunna sätta ett än mer resursstärkt Enduro & Revinge på plats under januari.

Dela med dig av dina idéer och synpunkter på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se.

God Helg önskar

Styrelsen
FMCK Malmö