Banarbete

Notera

Vi genomför banarbete på Revinge under förmiddagen lördag 21 mars. Ditt deltagande är inte bara välkommet utan önskat. Ordinarie träning börjar ca 12. Se kalendern.

Var på plats som vanligt till förarmötet senast kl 09.45. Arbetsfördelning sker i samband förarmötet. Inte fel att utrusta sig med kratta eller spade.

Välkommen
Stefan och bangruppen
stefan.sjoholm@fmckmalmo.se