Enduro & Revinge nr 10 – nytt medlemsår

1 april börjar medlemsåret 2020. En serie förberedelser och beslut har lett till ett 2020 där vi redan inlett den nya fasen i vår enduroutveckling. 

  • En mer renodlad enduroorganisation är på plats, Enduro & Revinge, som också bemannats till stor del tack vare ett stort medlemsengagemang. 
  • Vi har nu en mer kontrollerad situation som bl a lett till att vi nyligen öppnade upp för gästträning efter en tids uppehåll. 
  • Vår banarbetsgrupp är stärkt i sin bemanning och med en nyinköpt traktor i maskinparken. 

Vi börjar komma ikapp på fler områden. Bland annat arbetar vi hårt för att kunna ge fler nya medlemmar och de som redan är medlemmar möjlighet att komplettera medlemskapet med träningslicens och med det välkomna er till Revinge. Vi behöver ytterligare tid för att få alla detaljer på plats och räknar med att återkomma med en tydligare plan hur vi avser hantera medlemskap och träningslicenser strax inpå det nya medlemsåret.

Som du säkert tagit del av genom vår kalender har vi ett tvingande träningsuppehåll under maj och en bit in i juni p g a FM:s storövning Aurora som tar samtliga övningsområden i anspråk. Om den pågående Coronapandemin kommer att påverka övningsplaneringen kan det innebära att det öppnas upp något enstaka nytt träningstillfälle under våren. Du får besked via vår träningssida så snart vi vet mer.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se)

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö