Ungdomsutbildning på Nygård

Idag checkade sex ungdomar in på Nygård för MC-utbildning och sambandsövning. Dagens ungdomsträff som arrangerades av våra ungdomsledare Tobias Hansson och Rasmus Persson är en del i vår ungdomsverksamhet med syfte att engagera och intressera ungdomar för ordonnansutbildning, alternativt inriktning mot annan roll i totalförsvaret. Tobias och Rasmus sitter också i FMCK Malmös styrelse.

Inte bara att kicka

En betydande del i ungdomsverksamheten är att lära ungdomar att hantera och vårda MC. Tomas Persson, en av våra två MC-instruktörer, ägnade förmiddagen åt grundläggande MC- och körteknik. Det är väl bara att starta och gasa. Nja, det kanske låter enkelt men att kicka igång en MC258 kräver en procedur som inte är helt självklar. Detta gick finfint och strax var det dags för ordnad kolonn upp till Robothallens körplan för att nöta in grundläggande teknik, tex som att framföra MC så sakta som möjligt på en arrangerad bana.

Jag kan lätt konstatera att vi har riktigt bra ungdomar, både på ledarsidan och i utbildning.

Efter lunch gnuggades radio- och kommunikationsteknik.

Avgörande möte med P7 och SSK

Vi ska tolka det mycket givande samverkansmötet med sex tunga representanter för P7 och SSK ikväll som en framgång. Mötet var genomgående positivt och kommer att ge oss bättre förutsättningar för vår verksamhet.

Chefen för P7 uttryckte ett tydligt stöd för vår verksamhet och tydliggjorde samtidigt att förutsättningen för våra aktiviteter på Revinge är beroende av vår förmåga att leverera ordonnanser och ungdomar som ser en försvarsanställning som en framtid. Ulf Rolin (miljöansvarig P7) redogjorde för Generalläkarens beslut om MC-verksamhet på Revingefältet – tilldelningen är alltså till P7 och ska inte tolkas som det vi (FMCK) kommer att disponera på egen hand. Till grund för beslutet ligger en omfattande bullerbestämning – bullernivåer är den enskilt tyngsta miljöfaktor som begränsar vårt utrymme i tid och på vilka områden, vissa områden är dessutom skyddade för att reducera slitage.

Chefen för P7 föreslog en ökad tilldelning av träningstillfällen på det område vi nu disponerar (område MC1 och MC2, dvs Svartahål till Arthurs dunge) och gav chefen för SSK i uppdrag att utforma ett nytt avtal som börjar gälla 1 januari 2013. Vi ser från och med nu en ny och eftersökt ordning där vi samverkar, följer upp och gemensamt arbetar fram bästa lösningar för våra respektive behov.

P7 kommer att ta krafttag för att få flyttplanen till Robothallen på plats. Min bedömning är att vi nog inte ska räkna med att få tillträde till hallen i år, dvs flytta materiel från sin nuvarande plats på Nygård till Robothallen.

Det finns ett starkt önskemål att samla frivilligorganisationerna så långt som går i Husie. Det kommer att innebära att vi efterhand kommer att synas mer på Husie och så småningom flytta vårt kansli dit.

Vi har all anledning att vara nöjda med resultatet av dagens möte.

Från styrelsens möte 3 oktober 2012

Styrelsemötet på Nygård idag fokuserade på att utforma grunder för den handlingsplan vi avser presentera när vi träffar P7 17 oktober.

Vår utgångspunkt är naturligtvis den Verksamhetsplan för 2012 årsmötet antog tidigare i år. Sedan dess har styrelsen arbetat för att lösa vardagliga praktiska frågor, sökt former för fortsatt utveckling, och inte minst identifierat hur vi bäst bemannar oss för att möta medlemmars behov och skapa en bättre plats för FMCK Malmö. Lite flummigt? Kanske det, men väldigt jordnära.

Vi har konstaterat att vi behöver beskriva vår verksamhet och vad vi vill uppnå på ett annorlunda sätt än hur det beskrevs i Verksamhetsplanen 2012. Styrelsen driver nu den diskussionen mer aktivt och vi kommer att ha ett extra arbetsmöte nästa torsdag för att slutföra vår handlingsplan för resten av 2012 och in i 2013. Detta blir vårt instrument vi tar med oss till mötet med P7 17 oktober.

Vi började året med en styrelsesammansättning som hade till uppgift att ”rulla igång”. Vi har gått genom olika faser där, för att vara uppriktig, engagemanget ibland sviktat och vi kanske inte alltid prioriterat rätt. Det är bra att vara självkritisk – jag tycker samtidigt att vi många gånger gjort ett riktigt bra jobb och har anledning att vara stolta för en hel del. Nu har vi kommit till en plats där vi hittat rätt former för att driva vårt arbete på ett bättre sätt och ta uppgifter i rätt ordning. Så här ser sammansättningen ut idag.

Ungdomsverksamheten är central. Dagens möte tog ytterligare ett steg för att stärka U-grenen på vårt verksamhetsträd. Rasmus Person är nu invald som ordinarie styrelsemedlem och kommer fra tillsammans med Tobias Hansson att hjälpa styrelsen att förstå och driva ungdomsfrågor. Här ska vi bli bättre.

Utöver ett stort antal små och stora frågor jobbar vi nu mest med att förbereda oss inför mötet med P7 som bla kommer att handla om flytt till Robothallen, verksamheten på Nygård och Revinge, rekryteringsarbetet, och annat som vi och P7 vill få ordning på och bättre förutsättningar för.

Extra träningstillfälle på Revinge

Vi har fått tilldelat oss en extra träningstid nu på lördag 29 september kl 10-16 – tack för det P7. Samling vid depån som vanligt för förarmöte 09:45 då Stefan S informerar om dagen. Förmiddagen kommer att innehålla ett par enklare teknikövningar, parallellt arrangeras för ”uthållighetsträning” som förberedelse inför tex GGN.

Välkomna

Från styrelsens möte 5 september 2012

Innan dagens styrelsemöte träffades en grupp för att diskutera fram riktlinjer för föreningens ungdomsverksamhet. Det kan förefalla vara en rätt enkel fråga som har enkla svar. Nåja, det är viktigt att föreningen tar på sig en uppgift som engagerar ungdomar långsiktigt och ger en bra ingång till ordonnansverksamheten. Naturligtvis är det angeläget att också ge motorintresserade ungdomar en kanal för sitt intresse och utrymme för utvecklad social samvaro och mognad. Hur vi än väljer att lägga upp detta kräver det god planering och medför väsentligt ansvar – arbetsinsatsen är betydande och kan, beroende på ”hur”, medföra stora kostnader. Vi kommer att vidare analysera förutsättningar och återkommer inom kort med ett förslag på hur föreningen ska ge stöd för ungdomsverksamheten.

Vi har efter en mödosam insats slutligen fått ordning på vårt medlemsregister. Vi förstår att ni ställt er frågande till varför det överhuvud taget tar tid att få sitt medlemskort i handen. Vi har också grubblat över vår (FMCKs) medlemshantering och kan med viss tillförsikt ta till oss att: 2013 blir allt bra med stöd av ny hård- och mjukvara. Bit ihop och hoppas.

Vi håller på att stärka upp vår närvaro och utnyttjande av Nygård. Det handlar inte bara om att ordna upp det vi har inför kommande flytt till Robothallen (som vi ännu inte har tidplan för). Vi har nu kavlat upp ärmarna och börjat ta tag i hur vi kan utveckla området för att vidga övningsverksamheten. Inget är hugget i sten ännu, men vi har goda förutsättningar att göra verksamheten på och i anslutning till Nygård betydligt mer attraktiv för medlemmar. Låt oss återkomma när vi har klartecken för våra planer.

Hur är det med försäkringsfrågorna på Nygård? Det kanske verkar självklart att vi kan utnyttja Nygård fritt för reggade och oreggade MC. Så är det inte. Vi har ännu inte fått svar på våra frågor – som vi naturligtvis ställer för att vara säkra på att alla som bedriver verksamhet på Nygård täcks av en försäkring om något skulle hända. Så snart vi vet kommer vi att informera vad som gäller och göra vårt absolut bästa för att skapa möjligheter för allt från knattar till vuxna.

Till sist: som ni vet har vi haft en dialog med P7s ledning för att få till ett planeringsmöte. Det är lätt att bli otålig. Jag tycker ändå vi ska respektera att vi inte alltid kan begära omedelbart företräde för allt vi vill – det viktiga är att vi får tillträde till rätt personer och att mötet blir bra. Nu har vi fått en preliminär tid vecka 42. Vi ska se till att vi gör en bra insats i mötet.

Från styrelsens möte 8 augusti 2012

Vår nya hemsida har varit uppe ett tag för att serva de mest akuta behoven. Vi har nu fått en bättre uppfattning om hur den ska kompletteras för att möta vår förenings vidare behov och för att ta nästa steg har vi lagt in ett arbetsmöte 4 september där vi bla kommer att utveckla innehåll till de tomma sidorna. Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa oss med innehållet.

Som det ser ut just nu kommer vi att hålla styrelsemöten på Nygård första onsdagen varje månad. Vi kommer att vara där redan klockan 17 för att ta tag i sådant som behöver fixas på Nygård: skötsel av träningsslingan, gräsklippning, städning, allmänt underhåll, mm. Du är välkommen ut för att hjälpa till och ge oss tips om vad vi behöver rätta till.

Vi har fått synpunkter på öppettiderna på Nygård. Vi föreslår att om du vill planera aktivitet på Nygård som inte riktigt ryms inom nu gällande tider, så tar du kontakt med öppetansvarig och för fram dina önskemål. Vi hoppas vi kan möta dina behov på så sätt, annars hör du av dig.

Revingefältet är öppet nu igen efter sommaruppehållet. Tiderna för träningen där hittar du i kalendern. Det vi kommer att presentera från och med nästa träningstillfälle 18 augusti är ett program för resten av hösten. En träningsansvarig lägger upp ett program som passar alla vuxna. Programmet startar direkt efter förarmötet kl 10 och sträcker sig fram till 12. Du som väljer att inte delta i den gemensamma träningen kan naturligtvis köra på de områden som inte disponeras av träningsansvarig eller av ungdomar och knattar.

Vi ser nu fram mot det möte vi ska ha med ansvariga på P7 för att planera FMCKs fortsatta verksamhet. Tidpunkt för mötet är inte bokad – vi återkommer så snart vi har mer information.

Nästa styrelsemöte på Nygård 5 september.

Säsongen startar på Revinge

Vänner. Nu på lördag 4 augusti börjar vi med säsongens första övningstillfälle på Revinge. Välkomna!

Tillgång till FMCK Malmös övningstider och -platser hittar du i kalendern.

Revinge – kontrakt

Hej i sommarbestyren: bada, sola, leta sommarkantareller, MTB:a i Häckeberga, eller kanske tom ett varv på någon endurobana.

P7 har idag meddelat att vårt kontrakt från 2002 för verksamheten på Revingefältet gått ut ut och att ett nytt gällande fom 1 jan 2013 kommer att förhandlas fram under hösten. Vi ser med tillförsikt fram mot kommande avtal.

Vi lämnade in ett förslag till P7 i maj för hur vi anser att vår övningsverksamhet behöver bedrivas med bla tillgång till Revingefältet. Vi ser fram mot att få utveckla våra tankar och behov med ansvariga på P7 i samverkansmöte efter semestrarna, dvs någon gång i augusti.

Forum

Vi ger dig nu möjligheten att bidraga till utveckling av denna webbtjänst. Vad behöver du som medlem i FMCK Malmö? Vi är intresserade av dina synpunkter både avseende innehållet och utfomningen av webbplatsen. I sidomarginalen till höger hittar du länken som tar dig till Forum.

Till en början prövar vi oss fram och hoppas att detta fungerar bra både för dig och för oss och utvärderar löpande.

Tack för att du bidrar konstruktivt.

Från styrelsens möte 19 juni 2012

  • Idag föryngrade vi styrelsen då Mikael Eneskär ställde sin plats till förfogande för Tobias Hansson som bla kommer att fokusera på ungdomsrelaterade frågor.
  • Vi kommer att arrangera ett arbetsmöte innan skolorna kommer igång i höst för att lägga upp utbildningsplaner för ungdomar.
  • Rekrytering av nya ordonnanser pågår som bäst med framgång inför schemalagt informationsmöte i augusti.
  • Vi behöver arbeta mer aktivt för att integrera verksamheter för ungdomar och vuxna för att skapa och bygga ”en förening” – ett separat arbetsmöte med inbjudna kommer snart att genomföras.
  • Och, som sagt, vi presenterar en ny webbplats på den här adressen som kommer att ge er ett rullande nyhetsflöde hur vårt arbete och föreningsliv fortskrider. Allt sker inte över en natt så vi ber er ha tålamod.