Luciakortegen 12-12-2012

Då var det återigen dags för årets luciakortege som körs den 12 december med starttid 19:00. Samling 17:30 på Stortorget i Malmö. Med tanke på vädret finns risken att det ställs in – vissa ordonnanser kör ändå. Vill du också hänga på? Hör av dig till Tobias Hansson så ordnar vi gemensam avfärd från Nygård.

Deltagaravgift 50 kr betalas till SKMC på Stortorget.

Mer info om luciakortegen på:  http://skmc.se/SKMC/index.htm

Från styrelsens möte 5 december 2012

Årsmöte 2013

För betalande medlemmar 2012 och 2013.

Datum – Vi har ett preliminärt datum för årsmötet, söndagen 10 februari klockan 15-18. Boka in tiden och se fram mot ett spännande innehåll och en givande gästföreläsning.

Motioner – Har du bra förslag och idéer? Håll inte inne med dem utan plita ned dem i en motion till årsmötet. Vi ska ha din motion senast 10 januari.

Kallelse – Senast i mitten av januari kommer du att få en kallelse till årsmötet. I första hand kommer vi att distribuera kallelsen via mejl (se till att vi får en uppdaterad mejladress från dig) och dessutom publicera den här på vår webbplats. Du som inte har uppgivit en giltig mejladress kommer att få kallelsen med vanlig post. Allt material, som motioner, verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar kommer endast att publiceras på vår webbplats.

Revinge

Vi har ännu inte fått ett avtalsförslag för 2013. Vi räknar ändå fortfarande med att vi får den muntligt avtalade tilldelningen för 2013 som alltså innebär att vi i stort sett får träningstillfällen en gång per vecka förutom större helger och under juni juli. Med den utgångspunkten kommer vi att planera in ett Revingeträningsprogram för våren.

Nygård/Robothallen/Husie

Det är fortfarande oklart när vi kommer att få tillträde till Robothallen. Det har samtidigt utfärdats ett nyttjandeförbud på Nygård som snart börjar gälla. Hur hanterar vi det? Vi kommer att fortsätta bedriva vår verksamhet på Nygård till dess att P7 och Fortifikationsverket hittat rätt former för flytten. Vi kommer att flytta viss administrativ verksamhet till Husie.

Från styrelsens möte 14 november 2012

Medlemskap 2013 – Under veckan kommer du som betalt medlemsavgift 2012 att få ett medlemsutskick i brevlådan med uppgift om inbetalning för medlemsåret 2013. Vill du underlätta för hantering av SVEMO-licens och FMCK Malmö-medlemskort bör du se till att betala medlemsavgift så snart som möjligt, innan 15 december. Se till att du lämnar samtliga uppgifter som efterfrågas för att medlemsregistreringen sker med korrekta kontaktuppgifter, inklusive mejl.

Verksamhetsplan 2013 – Vi påbörjar nu arbetet med verksamhetsplanen för nästa för att se till att vi är väl förberedda innan året börjar. Fjolårets plan, 2012, blev det kanske lite sisådär med, vi tog över ett arbete som vi inte riktigt kunde överblicka omfattningen av i sin helhet. Nu är vi bra på banan och vet vad vi vill och behöver göra för att vår förening ska skapa förutsättningar för en stor och bred medlemskår.

Styrelseuppdrag 2013 – En valberedning är tillsatt. Några av styrelsens poster är öppna för nya intressenter. Hör av dig till Henrik Holmqvist eller Christopher Elg.

Julbord – Det finns fortfarande platser kvar till julbordet 12 december. Hur du anmäler dig.

Extremträning på Revinge

Tack för en fin dag Lennart och Jon – vi hoppas på nya utmaningar från er framöver.

Igår lördag fixade Lennart och Jon till en riktigt nyttig och rolig träning. De hade ansträngt sig och byggt hinder av varierad svårighetsgrad för att det skulle bli en bra övning och utveckling för alla på alla nivåer. Många svävade nog i tanken kring svårigheterna, riskerna, det omöjliga, och vad mer som kan sätta en käpp i hjulet för att pröva sin förmåga. Därför var det riktigt roligt att se så många delta i deras träningsprogram. Visst var det så inledningsvis att inte så många kastade sig över hindren, men det tog inte lång tid förrän den ena efter den andra fixade till det som stundtals såg omöjligt ut.

Du tror kanske att de bara var de givna ekvilibristerna som fixade till det. Nix flera 85:or visade oss vuxna hur det går till att inte tveka utan utmana. Och Christopher på sin 258:a gjorde klart för oss att det inte måste vara en typisk endurocykel för att det ska gå att klättra.

Vilken utveckling vi fick se.

Invasion på Gotland

Jag tror inte vi haft så här många deltagare i GGN från FMCK Malmö tidigare – det var 24 eller kanske 25 som anmält sig. Med ett så här stort intresse för GGN måste vi se till att förbättra samordningen inför större arrangemang. Ett av vår förenings alltför många uppdrag och ansvarsområden.

I år kunde vi följa motionsklassen på SVT play fram till lunch, men det var rejält svårt att identifiera våra deltagare och följa deras brottande med lervällingen 🙂 Elitklassen fick vi inte följa, säkert ett sändningsrättsligt tilltag av arrangörer och begränsat intresse från SVT?

Sandra vann damklassen på ett strålande sätt. Intervjun med henne efteråt belyser en problemtik vi gemensamt måste tag ta i. Året är 2012 och tjejerna representerar minst lika kompetenta MC-förare som de allra flesta killar är. Sandra var rejält kritisk mot arrangörernas sätt att ge tjejerna utrymme i tävlingen. Med all rätt – det är dags att vi slutar se endurosporten som en idrott för män, och att vi som förening tar vårt ansvar.

Tobias representerar en av våra talanger. Han fick tillfälle att visa det på Gotland igår och står som segrare bland de 22 som tog sig i mål. Grattis Tobias.

Ungdomsutbildning på Nygård

Idag checkade sex ungdomar in på Nygård för MC-utbildning och sambandsövning. Dagens ungdomsträff som arrangerades av våra ungdomsledare Tobias Hansson och Rasmus Persson är en del i vår ungdomsverksamhet med syfte att engagera och intressera ungdomar för ordonnansutbildning, alternativt inriktning mot annan roll i totalförsvaret. Tobias och Rasmus sitter också i FMCK Malmös styrelse.

Inte bara att kicka

En betydande del i ungdomsverksamheten är att lära ungdomar att hantera och vårda MC. Tomas Persson, en av våra två MC-instruktörer, ägnade förmiddagen åt grundläggande MC- och körteknik. Det är väl bara att starta och gasa. Nja, det kanske låter enkelt men att kicka igång en MC258 kräver en procedur som inte är helt självklar. Detta gick finfint och strax var det dags för ordnad kolonn upp till Robothallens körplan för att nöta in grundläggande teknik, tex som att framföra MC så sakta som möjligt på en arrangerad bana.

Jag kan lätt konstatera att vi har riktigt bra ungdomar, både på ledarsidan och i utbildning.

Efter lunch gnuggades radio- och kommunikationsteknik.

Avgörande möte med P7 och SSK

Vi ska tolka det mycket givande samverkansmötet med sex tunga representanter för P7 och SSK ikväll som en framgång. Mötet var genomgående positivt och kommer att ge oss bättre förutsättningar för vår verksamhet.

Chefen för P7 uttryckte ett tydligt stöd för vår verksamhet och tydliggjorde samtidigt att förutsättningen för våra aktiviteter på Revinge är beroende av vår förmåga att leverera ordonnanser och ungdomar som ser en försvarsanställning som en framtid. Ulf Rolin (miljöansvarig P7) redogjorde för Generalläkarens beslut om MC-verksamhet på Revingefältet – tilldelningen är alltså till P7 och ska inte tolkas som det vi (FMCK) kommer att disponera på egen hand. Till grund för beslutet ligger en omfattande bullerbestämning – bullernivåer är den enskilt tyngsta miljöfaktor som begränsar vårt utrymme i tid och på vilka områden, vissa områden är dessutom skyddade för att reducera slitage.

Chefen för P7 föreslog en ökad tilldelning av träningstillfällen på det område vi nu disponerar (område MC1 och MC2, dvs Svartahål till Arthurs dunge) och gav chefen för SSK i uppdrag att utforma ett nytt avtal som börjar gälla 1 januari 2013. Vi ser från och med nu en ny och eftersökt ordning där vi samverkar, följer upp och gemensamt arbetar fram bästa lösningar för våra respektive behov.

P7 kommer att ta krafttag för att få flyttplanen till Robothallen på plats. Min bedömning är att vi nog inte ska räkna med att få tillträde till hallen i år, dvs flytta materiel från sin nuvarande plats på Nygård till Robothallen.

Det finns ett starkt önskemål att samla frivilligorganisationerna så långt som går i Husie. Det kommer att innebära att vi efterhand kommer att synas mer på Husie och så småningom flytta vårt kansli dit.

Vi har all anledning att vara nöjda med resultatet av dagens möte.

Från styrelsens möte 3 oktober 2012

Styrelsemötet på Nygård idag fokuserade på att utforma grunder för den handlingsplan vi avser presentera när vi träffar P7 17 oktober.

Vår utgångspunkt är naturligtvis den Verksamhetsplan för 2012 årsmötet antog tidigare i år. Sedan dess har styrelsen arbetat för att lösa vardagliga praktiska frågor, sökt former för fortsatt utveckling, och inte minst identifierat hur vi bäst bemannar oss för att möta medlemmars behov och skapa en bättre plats för FMCK Malmö. Lite flummigt? Kanske det, men väldigt jordnära.

Vi har konstaterat att vi behöver beskriva vår verksamhet och vad vi vill uppnå på ett annorlunda sätt än hur det beskrevs i Verksamhetsplanen 2012. Styrelsen driver nu den diskussionen mer aktivt och vi kommer att ha ett extra arbetsmöte nästa torsdag för att slutföra vår handlingsplan för resten av 2012 och in i 2013. Detta blir vårt instrument vi tar med oss till mötet med P7 17 oktober.

Vi började året med en styrelsesammansättning som hade till uppgift att ”rulla igång”. Vi har gått genom olika faser där, för att vara uppriktig, engagemanget ibland sviktat och vi kanske inte alltid prioriterat rätt. Det är bra att vara självkritisk – jag tycker samtidigt att vi många gånger gjort ett riktigt bra jobb och har anledning att vara stolta för en hel del. Nu har vi kommit till en plats där vi hittat rätt former för att driva vårt arbete på ett bättre sätt och ta uppgifter i rätt ordning. Så här ser sammansättningen ut idag.

Ungdomsverksamheten är central. Dagens möte tog ytterligare ett steg för att stärka U-grenen på vårt verksamhetsträd. Rasmus Person är nu invald som ordinarie styrelsemedlem och kommer fra tillsammans med Tobias Hansson att hjälpa styrelsen att förstå och driva ungdomsfrågor. Här ska vi bli bättre.

Utöver ett stort antal små och stora frågor jobbar vi nu mest med att förbereda oss inför mötet med P7 som bla kommer att handla om flytt till Robothallen, verksamheten på Nygård och Revinge, rekryteringsarbetet, och annat som vi och P7 vill få ordning på och bättre förutsättningar för.

Extra träningstillfälle på Revinge

Vi har fått tilldelat oss en extra träningstid nu på lördag 29 september kl 10-16 – tack för det P7. Samling vid depån som vanligt för förarmöte 09:45 då Stefan S informerar om dagen. Förmiddagen kommer att innehålla ett par enklare teknikövningar, parallellt arrangeras för ”uthållighetsträning” som förberedelse inför tex GGN.

Välkomna