Kallelse till FMCK Malmö kårstämma 2021

Digitalt årsmöte hålls  måndagen 15 februari 2021 klockan 18.30. Kallelse, anmälan om delatagande och detaljerad information här.

Välkomna
Styrelsen