Hemsidan uppdaterad

Vi har uppdaterat och ändrat om i flikarna och menyn så att menyn skall bli enkelradig. Så nu finner du medlems-, styrelseinformation, protokoll och kalendern under fliken ”Medlems & Kårinfo”. Kalendern finns även som länk på första sidan.

Under hösten kommer vi fortsätta att uppdatera och rensa gammal information.

Mvh Tobias

STYRELSESAMMANSÄTTNING

STYRELSESAMMANSÄTTNING

Vi har tidigare informerat er om att vår styrelsemedlem och endurokamrat Christer Holmquist hastigt har gått bort. Detta är mycket tragiskt men styrelsen vill efter detta också meddela att arbetet med föreningen fortskrider och att styrelsen fortsatt är fulltalig genom de suppleanter som finns invalda av er medlemmar.

Rasmus Persson 
Kårchef

HÖF STÄNGT tills vidare

Med anledning av rådande omständigheter och bland annat striktare krav på renlighet och gruppers storlekar för att förhindra smittspridning har beslut tagits att ställa in alla planerade öppningar på HÖF från och med idag måndag 30 mars 2020 och på obestämd framtid.

Information om när HÖF återigen kommer att öppnad kungörs i första hand här, på vår hemsida.

Vi förstår att detta drabbar alla körsugna men vi hyser inga tvivel om att ni har full förståelse för det tagna beslutet och att ni kommer följa det.

Ta hand om varandra och ladda körsuget till när HÖF öppnar igen.

Gröna sidan.

Medlemsavgift

Det är många som ej har betalt sina medlems och träningslicenser, ni skall ha fått en påminnelse kontrollera eran skräppost ni ej sett den. Annars hör av er till medlemsregistering@fmckmalmo.se , eller om ni har bytt mail-adress.

Om medlemskapet förfaller så kommer ni att föras av våra medlemsregister och eventuella licenser att spärras. För er som är krigsplacerade som mc-förare eller mc-ordonnans så kommer ni ej att få lov att tjänstgöra om ni inte har löst medlemskap.

Mvh Kassören

Uppstartsmöte gröna sidan

Uppstartsmöte för ”Gröna sidan” kommer att ske på tisdagen den 18/2 med start kl 1815

Under gröna sidan ligger verksamhet som :
Ordonnansverksamhet
Rekrytering
Verksamheten i Robothallen
Verksamheten på körspåret (HÖF)
Och lite mer

Är du intresserad av att vara med kom dit eller hör av er!

INFORMATION KRING HUSIE/HÖF

INFORMATION KRING HUSIE/HÖF

Som tidigare informerats ligger vår verksamhet på Husie/HÖF under Försvarsmaktens tillstånd, och således deras regelverk.

Vi har blivit ålagda körförbud på Teknikbanan på Husie/HÖF. Detta gäller inte för körspåret som kan användas fortsättningsvis.

Bakgrunden är ett arbete med anläggande av ny teknikbana på Revinge, inne vid regementet, som skall användas för utbildning av P7:s MC-ordonnanser. Det har enligt FM information uppstått oklarheter i tillstånd och lagrum kring nyttjande av Teknikbana varför de stoppar användning av dessa.

Detta påverkar alltså inte vårt nyttjande av körspåret på Husie/HÖF, och vår verksamhet på Revingehed påverkas inte alls.

Fakturor för 2020

Så nu skall alla fakturor för 2020 vara utskickade! Om du inte har fått din faktura inom en-två dagar kontrollera din skräppost annars hör dig.

Vi har en del tekniska problem med vårt medlemsregister som kan orsaka att vissa av er kan ha fått mer än en faktura, återkom så kan vi ta bort dubbletterna.

Mvh Kassören