Kårstämma / årsmöte

Digitalt årsmöte 2021 hålls måndagen 15 februari kl 18.30

Inbjudan och information publiceras här senast söndag 24 januari.