Enduro & Revinge nr 15 – säsongsstart lördag 8 augusti

Myskmalvan och Blåelden lyser på vår hed

Om drygt en vecka välkomnar vi medlemmar och gäster till säsongspremiären på Revinge lördag 8 augusti. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bl a innebär att du måste föranmäla dig till träningen. Samtidigt ger vi nu fler tränande möjlighet att träna heldag på Revinge. Vi kommer att erbjuda helt ny bandragning på både södra och norra sidan av Sandby mossaväg.

Följande gäller inför och på träningsdagen 8 augusti

 • Tema för dagen är inkörning av nya bansträckningar och slingor
 • Du måste föranmäla dig på samma sätt som tidigare och det gör du här
 • Avser du träna heldag måste du vara i tid till förarmötena som börjar 09.45
 • Väljer du att komma senare är nästa obligatoriska incheckning i god tid till förarmötet kl 12.45 (inga utsläpp på banan innan dess)
 • Vi kommer att hålla två eller tre förarmöten på morgonen beroende på hur många som kommer till träning:
  • depå D1 kl 09.45 
  • depå D2 kl 10.00 
  • depå D3 kl 10.15, föranmälda till depå D3 (Ungdomsdepån) transporterar sig i god tid till depåområde D1-D2 för att delta i förarmötet kl 10.15
 • Efter förarmötena genomförs obligatoriska mastervarv (helt ny bansträckning)
 • Ta gärna del av föregående meddelande

Vi ser fram mot att få komma igång igen och att träffa dig på Revinge.

Hjärtligt välkommen!


Har du frågor eller konstruktiva förslag som gäller t ex träning, säkerhet, bana och spårdragning, mm är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge