Stor insats på banan idag!

Vi riktar ett stort tack till alla som tog av sin dyrbara fritid för att fixa till vår bana och vårt banområde idag. Uppslutningen var minst sagt överväldigande och det är med stor vördnad vi ser att vi går en ny ”tidsanda” till mötes. 

Fler än sjuttio medlemmar – jominsann – gjorde underverk. Kratta och spade blev ett utmärkt komplement till de maskiner vi hade på plats idag. Tre hjullastare och en traktor röjde på banan så som vi aldrig tidigare sett det ske. Och resultatet väcker beundran.

Glöm inte att redovisa din insats på vår sajt här.

Vår ambition är nu att sträva mot mer kontinuerligt underhåll av banan, bland annat med stöd av vår egen traktor. Med ett mer frekvent underhållsarbete där vi med mindre insatser regelbundet löser uppgifter hoppas vi att de större arbetsinsatserna blir få eller inga.

Med den vilja, uppslutning och den entusiasm vi såg idag är det en stor glädje att se vår förening växa i mer än en dimension.

Än en gång, stort tack för idag. Ses snart på hojen

Enduro & Revinge och Bangruppen
FMCK Malmö