Revingeträning nu på lördag 26 oktober

Hej endurovänner

Varvet vänds. Stefan Sjöholm informerar på förarmötet vad som gäller för dagen i samverkan med Alice Borg och Allan Gustavsson.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att säkerställa ordning och reda, säkerhet och inte minst att vår verksamhet inte ska behöva ifrågasättas.

Av flera skäl har belastningen på vårt område ökat samtidigt som kravet på underhåll av naturliga skäl också ökat, dessvärre i en utsträckning som vi har svårt att vara i takt med. Följsamheten till våra rutiner och regler är bristfällig och fler av oss behövs för underhållsarbetet.

Från och med lördag kommer vi att mer strikt säkerställa god ordning på fältet,  efterlevnad av rutiner och regler, och att du som förare väljer enbart de etablerade spåren för din träning. 

Ett par exempel:

  • Vi håller oss i banområdet, i slingan och det etablerade spåret. Vi kör mastervarv fr a på norra delen av området. Vid del av banan eller vid passager där du är osäker, inte vill köra genom ”dynghålet”, eller av andra skäl inte vill följa det etablerade spåret finns alternativ: du väljer att vända, köra tillbaka till depån för att därefter välja annan del av banområdet där du kan följa det etablerade spåret. Det är aldrig acceptabelt att skapa nya parallella spår för att undvika hinder i banan. Tycker du något ser jobbigt ut kan du själv hämta kratta och spade för att fixa. Tycker du att vi bör överväga en omdragning av slingan tar du det i första hand med banchef eller med träningsansvarig.
  • Ingen mc-körning i depåområdet. Först där banan börjar sätter du dig på hojen. Ingen beundrar dig för att du sprätter grus på andra som pustar ut efter ett varv eller står och väntar på att köra ut.
  • Vi går och leder mc över vägarna Sandbymossaväg och Svartahålsvägen – på angivna ställen.

Till sist: i ditt medlemskap och träningslicens följer en skyldighet att vara informerad om och efterleva vad som gäller hos oss. Det gäller också om du besöker oss som tränande gäst. Utöver Svemos Enduroreglemente bör du ha god kännedom om vad som står här!

Har du synpunkter eller frågor avseende denna kommunikation är du välkommen att kontakta Mikael Larson eller Anders Larsson.