Enduro, allt handlar om spårval – på banan!

Först och främst: Ett stort tack till alla som tagit av sin dyrbara tid och delat med sig av sin energi och entusiasm för att vi ska få en finfin bana på Revinge. Det arbete ni gjort (och gör) är ovärderligt för oss alla. Det är dessutom en ren fröjd att få jobba tillsammans med er.

Vi har lagt ned ett rätt stort antal timmar för att få till en bana som tillfredställer flera olika behov och som, inte minst, ska hålla för det rätt hårda trycket. På flera ställen har vi lagt till nya delar och på andra har vi dragit om viss sträckning. Vissa delar är/har varit avstängda för att spara vattensjuka områden. Vi kommer kontinuerligt att justera och kanske ändra slingorna för att få en bättre och hållbarare bana.

Se upp!

Du måste alltså vara uppmärksam på eventuellt nya ändringar varje gång du kommer ut till Revinge. På vissa ställen kanske det inte är helt självklart var spåret går därför att vi kört där tidigare och flera olika spår som är kvar blir förvirrande. Men, lyft blicken och håll koll på markeringarna så är det på gränsen till kristallklart, nästan överallt.

Så här har vi markerat upp banan

 • Som regel är varje sväng på ett öppet område uppmärkt med röd och blå snökäpp, som en port.
  • Den röda käppen står alltid i innersväng och ska rundas. Den blå käppen markerar svängens yttre gräns och du ska alltid ha den blå käppen till höger om dig i en vänstersväng och alltså till vänster om dig i en högersväng.
  • Så, oavsett om det sitter en svängpil på den blå käppen eller inte vet du om det är en höger- eller vänstersväng.
  • Du ska alltid köra genom porten. Den blå käppen får inte rundas.
  • Rundningsmärket, den röda käppen, är som regel förstärkt med en bit stock.
 • Pil-markeringar på fält och i ”skog”.
  • Du ska alltid svänga innan pilen. Du får aldrig köra runt blå käppen eller trädet som pilen sitter på.
  • Innersvängen är som regel röd käpp, närmaste träd eller annat naturligt hinder – en naturlig port. Är du osäker och vill ”gena”, välja att göra spårvalet närmare pilen.
  • En rak (lodrät) pil i banan innan en sväng eller som kvitteringspil efter en sväng sitter som regel på höger sida om spåret och du ska alltså passera rak-pilen till vänster.
  • Sitter rak-pilen på ett öppet och brett område mitt i banan kan den passeras på valfri sida.
  • Två pilar bredvid varandra markerar en port. Du måste alltid passera genom porten och får alltså inte göra spårval på ena eller andra sidan om porten, oavsett om du anser det körbart eller inte.
  • Du kan alltid göra spårval -inom markerat banområde – så länge du inte väljer en kortare väg.

Du gör klokt i att ta det lugnt och lyfta blicken för att

 • dels se var spåret går (om spåret är otydligt kikar du efter nästa pil), och
 • dels för att se till att du hittar nästa banmarkering/pil.

Det är inte så bra att försöka lösa eventuellt orienteringsproblem med egna nya spårval. Som du vet leder ett nytt spår andra på fel väg och snart får vi en ny bana och kanske total anarki som följd.

När vi tränar hjälps vi åt att hålla ordning på banan.

 • En nedkörd käpp leder snabbt till att vi börjar gena och räta ut svängar. Elände. Stanna och res upp käppen även om det inte var du som körde ned käppen.
 • Är ett band av leder det också snabbt till nya oacceptabla kreativa lösningar. Stanna och knyt ihop bandet igen. Även om det inte är du som är orsaken till att bandet är av.

Tycker du något är tosigt på banan är vi tacksamma om du talar om det för oss. Vill du göra en ändring eller har du förslag på alternativ, ta ett snack med oss, så tar vi det till bangruppen.

Vi som har ett huvudansvar för vårt banområde och bandragning är Mikael Larson och Håkan Ernstsson.

Tack för att du är en del i vår fina gemenskap och drar ditt strå till stacken!

Mikael