Dörren står öppen och vi välkomnar dig!

Vi har många att tacka för vårt framgångsrika föreningsarbete som gett resultat och skapat avtryck. Vi har stärkt vår ordonnans- och CMR-sida och enduron visar upp en framgångsrik elit och inte minst en bred omfattande motionsverksamhet. Vi har också stärkt vår kompetens och tävlingsorganisation för att i år ge medlemmar och gäster bra tävlingsförutsättningar.

Vill du bli en mer aktiv del i detta?

Vi vill inte stanna där vi är utan vill ha din hjälp och ditt engagemang att föra oss ytterligare framåt för att stärka vår förmåga inom totalförsvaret och inom endurosporten.

VI väljer en ny styrelse på kårstämman 12 februari och vill ge dig möjligheten att bli en del i vårt styrelsearbete, eller om du föredrar som adjungerad till styrelsen.

Kontakta valberedningen på valberedning@fmckmalmo.se

USM/SM 2023: vi arrangerar och bjuder på en kort tävlingsfunktionärsutbildning

Vi har aktiverat vår plan att tillsammans med FMCK Hässleholm arrangera USM/SM-Pansartrofén maj 2023, alltså nästa vår.

Du behövs: delta som funktionär!

Som ett led i att stärka vår förmåga och skapa förutsättningar att genomföra en tävlingshelg med fullgod kvalitet kommer vi att bygga vår gemensamma tävlingsorganisation genom att erbjuda Svemo:s utbildning till Tävlingsfunktionär enduro.

Har du frågor: kontakta Eddie Ohlsson, Alexander Olsson eller Mikael Larson.

Hur sker det?

Svemo erbjuder utbildningen digitalt på sin nya utbildningsplattform. Det förenklar förstås deltagandet: Introduktionen och Avslutningen sker som gemensam träff..

Torsdag 8 september (preliminärt datum: uppdatering 6 sep, datum för kursstart framskjutet) kommer vi att ha första utbildningstillfället som gemensam träff. Då går vi genom upplägget och spikar hur vi går vidare.

Grundupplägget av tävlingsfunktionärsutbildningen ser ut så här:

 1. Introduktion – Gemensam träff
 2. Förbundsinformation grund – Digitalt moment
 3. Hållbarhet grund – Digitalt moment
 4. Säkerhet grund – Digitalt moment
 5. Värdegrund och bemötande – Digitalt moment
 6. Hjärnskakning – Digitalt moment
 7. HLR/L-ABC – Digitalt moment
 8. Reglementen – Digitalt moment
 9. Förbundsinformation fördjupning – Digitalt moment
 10. Arrangera tävling – Gren – Digitalt moment
 11. Kunskapstest – Gren – Digitalt moment
 12. Avslutningsträff – Gemensam träff

Alright, hur hoppar jag på detta?

Tycker du detta verkar kul och du vill bli en väsentlig kugge i att utveckla vår förening och dessutom sätta Revingehed och FMCK Malmö-Hässleholm på den nationella tävlingskartan anmäler du ditt intresse här, senast måndag 5 september. (uppdatering 6 sep: anmälan öppen tills vidare)

Tisdagsträffen

Nästa tisdag den 30/8 har den gröna sidan tänkt besöka tisdagsträffen i Borgeby utanför Löddeköpinge med våra MC258. Är du sugen på att hänga med på civil mc är du hjärtligt välkommen att ansluta utanför grinden till HÖF eller på plats i Borgeby.

Vi samlas vid HÖF från 16.30 och åker därifrån senast 17.30. Är det problem med att hinna i tid då får ni gärna ansluta på plats i Borgeby.

Välkomna

Christian Ternblad

Sommarbrev 2021

Hej alla kårmedlemmar 

Vi går in i ännu en sommar under en rådande pandemi där vi haft ett utmanande år bakom oss på många sätt. Dock har vi mycket som tyder på att vi börjar se en ljusning i tunneln och för tillfället släpps flera av de tidigare rådande restriktionerna. 

Inom vår gröna sida har året präglats av mycket restriktioner inom övningsverksamheten men glädjande nog ser vi att de börjar komma igång nu igen. HÖF har varit en fråga som hamnat i långbänk och vi vet ännu inte hur framtiden på längre sikt där ser ut. Försvarsmakten har flaggat för att det kommer bli förändringar men vi har ännu inte fått information om det kommer påverka vår verksamhet och närvaro där, och i så fall i vilken utsträckning. Från styrelsen jobbar vi med att få besked om detta så snart som möjligt och vi kommer informera vidare när vi får besked. Vi kommer dock öppna upp för körning på HÖF inom kort, håll koll på hemsida och fb för mer info. 

Vi har lyckats hålla igång träningarna på Revingehed och vi vill tacka de som möjliggjort detta, vi har haft en organisation kring träningarna som har givit oss acceptans från våra myndigheter att faktiskt få ha träningar överhuvudtaget och bangruppen har sett till att vi har haft en bana att köra på. Många andra idrotter och klubbar har fått lägga sin träning på uppehåll under en lång period med stora konsekvenser för medlemsantal och hälsoaspekter som följd. Då är det glädjande att se att vi har kunnat gå igenom pandemin hittills med bibehållet intresse för enduroåkning. 

Vi lyckades också genomföra en stor tävling på Revinge genom arrangemanget av USM och Pansartrofén. Det är några år sedan FMCK Malmö arrangerade en stor nationell tävling och det var otroligt kul att vara på Revinge under den tävlingsveckan och se engagemanget hos alla medlemmar som ställde upp och gjorde detta möjligt. Det blev mycket uppskattat och vi har fått mycket beröm från såväl förare och förbundet för arrangemanget som helhet, Revinge har speciell natur och många av de som kom ner har inte kört här tidigare – med mycket positiva återkopplingar till oss som följd. Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till och gjorde tävlingarna till det lyckade arrangemang som det blev! 

Nu förbereder vi oss för hösten och på Revinge kommer det bli en del förändringar. Stefan Sjöholm har klivit tillbaka från posten som ytterst ansvarig för banan och vi håller på att se över organisationen för att både sköta bansträckning och underhåll. Vi har införskaffat fler maskinresurser för underhållssidan, både egna samt knutit till oss externa. 

Vi kommer återkomma med mer information kring Revinge när det närmar sig säsongsstarten efter sommaren. 

Nu vill vi önska er alla en skön sommar, kör med förstånd och så syns vi på vägarna och i skogen! 

Styrelsen 

Kårstämman 2021

Kårstämman 2021 avslutad, ett nytt medlemsår tar sin början

Kårstämman genomfördes digitalt 15 februari. En ny styrelse tillsattes där Christers Holmquist, som tragiskt lämnade oss under medlemsåret, ersattes med Mikael Larson och Anders Jansson ställde sin plats till förfogande för Johan Andersson. I samband med den nya styrelsens första möte 1 mars informerade kårchef Rasmus Persson att han väljer att lämna sitt uppdrag av personliga skäl. I samråd med revisorerna beslutades att Tobias Hansson tillträder som kårchef, Anders Larsson som vice kårchef och Mats Palm som ledamot. Den nya styrelseordningen gäller från 1 mars.

Vi närmar oss ett nytt medlemsår. Vi stärker ytterligare våra ambitioner som en viktig spelare i idrottens Skåne och en ännu mer aktiv resurs i Försvarsmakten.

Den nyligen avslutade kårstämman formaliserar den grupp som ska driva vårt viktiga arbete vidare. Arbetet ska förstås ske i nära samverkan med dig som medlem i FMCK Malmö och med det både vädjar vi och uppmuntrar dig att engagera dig och visa deltagande i vår drift och vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Under det gångna medlemsåret drabbades vi hårt av en tung förlust. Christer Holmquist gick oväntat och plötsligt bort. Hans kompetens och mångåriga erfarenhet som tung ekonom på Tetra Pak har väglett oss på ett ovärderligt sätt. Vi saknar dig Christer, inte bara för ditt ekonomiska sinnelag utan också som en mycket god vän. 

Anders Jansson tillträdde som suppleant för ca ett år sedan. Anders fick inte det utrymme för föreningsarbetet både han och vi förväntade oss och Anders har valt inte ställa sig till förfogande för fortsatt styrelsearbete.

Vi tackar Christer Holmquist och Anders Jansson för det engagemang ni visat och det ni tillfört vår framgångsrika förening.

Efter årsmötet 15 februari går vi nu vidare med en justerad styrelsesammansättning: omval av befintliga styrelseledamöter och nyval på Christers och Anders J:s vakanser. Mikael Larson tillträder som ledamot med tidigare flerårig erfarenhet i vårt styrelsearbete. Johan Andersson stärker upp styrelsen med nya kompetenser och erfarenheter i en roll som suppleant. Med Mikaels och Johans inval upprätthåller vi den numerära balans mellan den civila enduroverksamheten och den gröna ordonnansverksamheten vi satte på plats under mottot en förening 2012. 

Du möter oss i Robothallen eller på Revinge för att dela synpunkter eller för att låta oss förtydliga våra respektive uppdrag och dess innehåll.

I samband med den nya styrelsens första möte 1 mars informerade vår kårchef Rasmus Persson att han väljer att lämna sitt uppdrag av personliga skäl. Rasmus är en ung kraft som gett FMCK Malmö en profil på den gröna sidan, och stärkt föreningen i sin helhet. Rasmus engagerade sig i styrelsearbetet 2013 och tog ett väl motiverat kliv in på kårchefsposten 2018 där han sedan dess fram till 1 mars lett föreningens arbete. Rasmus lämnar däremot inte FMCK Malmö. Vi tackar Rasmus för hans insatser och det han tillfört föreningen samtidigt som vi ser fram mot att välkomna Rasmus tillbaka i styrelsearbetet igen, när tiden är mogen.

Med anledning av Rasmus avgång lämnar Tobias Hansson sin roll som vice kårchef och tar uppdraget som kårchef efter Rasmus. Anders Larsson går in i rollen som vice kårchef. Mats Palm stärker styrelsen som ledamot och lämnar därmed sin suppleantroll vakant. Den nya styrelseordningen har utarbetats i samråd med våra revisorer och gäller från 1 mars till nästa årsmöte 2022.

 

Vi tackar alla medlemmar som bidragit till att göra vår förening till den betydande kraft och resurs vi stolt kan visa att vi är idag.

Styrelsen 

Protokoll från årsmötet/kårstämman: klicka här.
Protokoll från styrelsemöten publiceras löpande på vår sajt här.

Covid-19 – Svemo vädjar till oss

Svemo har funnit anledning att för sina medlemmar påpeka betydelsen av hur vi ska agera för att minska coronavirusets dramatiska inverkan. De gör det p g a att man på olika håll försöker kringgå Folkhälsomyndighetens klara råd. Man spelar med människors liv som insats.

FMCK Malmö har efter bästa förmåga vidtagit åtgärder i linje med Folkhälsomyndighetens råd och Svemo:s riktlinjer

Vår strategi på Revinge är väl fungerande sett ur FHM:s perspektiv: vi kan enkelt hålla gruppstorlekar nere med din hjälp och förståelse och våra ytor gör det dessutom lätt att distansera grupper, servicefordon och förare. Och därmed kunna hålla området öppet för träning för flertalet medlemmar.

Om andra föreningar och klubbar som du besöker utsätter dig för risk genom att kringgå råd och regler ska du ha i minnet att det också kan innebära att du kan komma att bära med dig asymtomatisk smitta till Revinge, och därmed utsätta såväl ung som årsrik för risk.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 2 – kompletterande kommentarer

Bakgrund till beslutet

FMCK Malmö styrelse har sedan hösten 2018 diskuterat föreningens vidare utveckling och byggt upp en strategi för föreningens väg framåt på kort och lång sikt. Strategiarbetet och beslutet är också relaterat till den oro åtskilliga medlemmar gett uttryck för när det gäller föreningens möjligheter till fortsatt verksamhet. Arbetet är dokumenterat och protokollfört: våra protokoll publiceras på vår sajt här. Styrelsebeslutet du nu tagit del av på vår Nyhetssida är en naturlig följd av strategiarbetet. 

Idag har vi drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Under det senaste året har vi haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens och vi ser att denna tillströmning accelererar ytterligare. Vi ser oss därför helt enkelt tvungna att vidta åtgärder för att överhuvudtaget vara säkra på att vi ska kunna fortsätta få tillstånd för vår verksamhet och för att skapa den balans som krävs i framtiden mellan belastning (d v s förare) och arbetsinsatser för bl a återställning på en nivå som garanterar en framtid för FMCK Malmö på Revinge. 

Vi ser oss också tvungna att prioritera våra befintliga medlemmar och det påverkar möjligheten att teckna nya träningslicenser och möjligheten att gästträna. 

Vi kan dementera att markägaren Fortifikationsverket eller P7 skulle ha påfört oss ytterligare restriktioner som skulle vara en grund för beslutet. Däremot har Länsstyrelsens Naturprövningsenhet försökt stoppa delar av vår verksamhet.

Vi har sett, inte bara i vår närmiljö, hur snabbt enduroföreningar kan bli helt eller delvis utestängda från sina träningsområden, eller ålagda restriktioner för hur verksamheten kan bedrivas. Miljöfrågorna har tagit en allt större del i beslutprocessen för vår typ av verksamhet.

Din förväntade arbetsinsats

Föreningens arbetsomfång har en omfattning som gör att det inte fungerar som det ska för närvarande och vi får inte det medlemsstöd för arbetsinsatserna som krävs. Det kan inte vara rimligt att ett fåtal medlemmar i föreningen (alltid samma personer) skall utföra allt underhållsarbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick samt allt övrigt kringarbete. 

De föreslagna 10 arbetsdagarna handlar inte om heldagar, utan om det upplägg som vi har tillämpat i år. De av er som har deltagit i detta arbete vet att det handlar om ett par timmar innan vi kör. Dessutom kommer ett antal andra arbetsinsatser och uppdrag att kvalificera för möjligheten att lösa träningslicensen.

Vi är medvetna om att vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation kring våra gemensamma behov och hur vi ska arbeta för att tillgodose dem. Omfattningen och utformningen kommer därför att utvecklas vidare under 2020. 

Träningslicensen

Du som sedan tidigare har en aktiv träningslicens (löst medlemskap och betalat träningsavgiften för Revinge) kommer få förnya denna inför nästa år och kan då alltså fortsätta träna som vanligt under innevarande medlemsperiod 2019 och under 2020 fram t o m 31 mars 2021. Hur den framtida kopplingen mellan din träningslicens och dina arbetsinsatser ska se ut kommer vi att införa under 2020. 

Frågor & Svar

Under vår Frågor & Svarssida på vår sajt finner du mer detaljerad information och kommentarer till de frågeställningar vi berört ovan och de frågor och kommentarer som har nått oss från er medlemmar.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi uppskattar om du lämnar dina synpunkter, ställer dina frågor och ger oss dina kommentarer direkt till på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se och inte på Facebook.

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge – nytt från och med 1 december

För att effektivisera vår förenings arbete inför vi från och med 1 januari en indelning i verksamhetsområden, se tidigare mejlutskick och nyhetskommuniké. För Enduro & Revinge inför vi med omedelbar verkan, och successivt efter hand, en serie nya rutiner och begränsningar. 

Vår förening har utvecklats i rask takt och vi har belönats med stor medlemstillströmning. Med tillväxten följer ett pris: vårt område klarar inte den belastning vi haft under en längre tid och som vi ser tillta alltmer. Som medlem och förare behöver vi alla se över hur vi bidrar för att säkra vårt tillträde till fältet och att det nyttjanderättsavtal vi verkar under kan förnyas med markägaren Fortifikationsverket och dess huvudsakliga nyttjare P7.

Vi ser att kravbilden på vår typ av verksamhet generellt stramas upp på flera områden omkring oss, tillgängligheten till befintliga banor begränsas eller till och med stryps och vi som förening måste vidta de åtgärder som krävs för att detta inte skall hända även oss och våra medlemmar.

Från och med 1 december gäller följande:

 • Stopp för nya träningslicenser 1). Inga nya ansökningar om träningslicens på Revinge kommer att beviljas. Medlemskap kan fortfarande tecknas och har du redan en aktiv träningslicens för Revinge är det möjligt att förnya den inför kommande medlemsperiod.
 • Stopp för generell gästträning. Gästträning kan undantagsvis komma att erbjudas vid speciella omständigheter. Dock enbart efter individuell prövning under förutsättning att vi kontaktas i god tid före träningstillfället.

Ny arbetsordning

Under 2020 kommer vi successivt införa nya rutiner. För att behålla träningslicensen på Revinge och för att du ska kunna förnya licensen framtida medlemsår kommer vi kräva att du deltar aktivt på minst 10 arbetsdagar 2) på Revinge under träningsåret. Ditt bidrag kan också vara att du aktivt agerar i rollen som träningsvärd eller att du jobbar och bidrar med andra betydande uppgifter.

Den beskrivna övergången är ingen helt smärtfri process

För att vi ska kunna fortsätta köra enduro på Revinge – överhuvudtaget – krävs nu att vi alla visar den respekt för åtgärderna som krävs för föreningens välmående. Och inte minst, att du som medlem aktivt hjälper oss med att lösa de uppgifter som för närvarande belastar enbart några få.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi välkomnar dig också att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se.

Styrelsen
FMCK Malmö


1) Med träningslicens avses den träningsavgift, tillsammans med medlemsavgiften, du betalar årsvis till FMCK Malmö för att att få träna på Revinge.  Vårt medlemskap och träningslicens ska kompletteras med en Svemolicens – i valfri cross- eller enduroklubb – som du löser på Svemo TA.

2) Arbetsdagarna infaller som regel i samband med lördagsträningen och omfattar  ca 2 timmars gemensamma arbetsinsatser under förmiddagen. Därefter är banområdet öppet för träning för de som deltagit under arbetspasset.

Information om HÖF

Jag har fått i uppdrag av styrelsen i FMCK Malmö att arrangera så vi får banlicens från SVEMO även för vårt körområde på HÖF.

I samband med den utökade bansträckningen som gjorts har intresset för HÖF ökat. Vi har nu fått ett körområde till där vi kan få möjlighet att arrangera mindre event på, vilket testet i midsommar bekräftade.

Dock har vi inte idag en banlicens för HÖF, vilket innebär att körning där sker på eget ansvar och utan den försäkringstäckning som man som förare och klubb har via SVEMO. Arbetet har ringats in och just nu jobbar jag och Johan Sandström med miljöcertifieringen från SVEMO för HÖF, vilket är en del i det underlag som skall tas fram vid en ansökan. I samband med detta skall vi också uppdatera och förbereda miljödelen för den förnyelse av banlicens på Revinge som skall göras 2020.

Målsättningen är att ha en banlicens för HÖF på plats innan årets slut.

Hälsningar

Anders Larsson