Vårt gemensammas bästa

Hejsan endurovänner

Äntligen är höstsäsongen igång på allvar och vi går mot en spännande höst med planerad ny bandragning och inte minst Revingekåsan och förberedelser inför Pansartrofén. Allt detta beror på alla fina medlemmars lojalitet och kraftfulla bidrag. Stort tack till alla som i stort och smått gör det möjligt för oss att upprätthålla en god standard på vår verksamhet på Revingehed.

Det är med kluvna känslor vi genomför medlemskontroll. För det är ju självklart för oss alla att när vi går in i butiken går vi inte ut med fler varor än vi betalat för.

FMCK Malmö pytsar in 50 000 kr per år för att Fortifikationsverket ska upplåta marken till oss. Utöver det betalar klubben för de maskiner och material som behövs för banans och träningsområdets underhåll. Det är pengar du och jag sliter ihop för att fältet ska kunna öppnas. Några av oss tar lite nu och då turer ut på fältet för att bereda området inför din ankomst en träningsdag. Vi gör det för att det är kul och för att vi ska få till bra verksamhet och träning, och inte minst skönt häng i depån.

 Och?

Tja, kort o gott.: Vi tycker förstås att det är självklart att vi har ”ordning på grejorna” för att det ska kännas bra och lojalt för alla, och för att vi med stor enduroglädje ska kunna se varandra i ögonen. Vi älskar ju det vi gör – tillsammans.

Men …

Vi kanske har varit godtrogna. På lördagsträningen visade det sig att flera, ett 10-tal, inte riktigt förstått att man inte väljer en obemannad kassa när man checkar ut.

Så här!

Vi kommer regelbundet genomföra medlemskontroller och förväntar oss att innan du lastar för en tur till Revingehed har koll på att medlems- och träningsavgiften är betald, att du fixat din Svemo-licens (försäkring) och att din hoj inte är ett ”släp”. Du kan friska upp ditt minne om vad som gäller på Revingehed här.

Du är förstås hjärtligt välkommen för att prova-på eller för att gästträna och kan då också fixa licens och träningsavgift på plats.

Det är lite som när Göran Persson en gång var finansminister. Då sa han i en Rikdagsdebatt: ”den som är satt i skuld är inte fri”. Det blev något av ett bevingat politisk budskap. Nu gäller det också oss alla som med vällust vaknar en morgon för att ivrigt lasta inför turen till Revingehed.

Ses, hälsar styrelsen

Nya försäkrings- och licensvillkor

Viktigt – nytt från 1 januari 2016

Svemo ändrar försäkringsvillkoren fr o m 1 januari. I korthet innebär det att du måste ha en licens för att få träna på Revinge (fr o m 13 år och äldre). Du köper din licens på Svemo TA.

Har du en licens genom en annan klubb gäller den.  Licenserna varierar från klubblicens 500 kr till full internationell tävlingslicens. Dessutom krävs licens för att prova-på som kostar 150 kr för max tre tillfällen.

Barn upp till 12 år som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet via Svemo TA har full försäkring, barn som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.

Har du betalt din medlemsavgift för 2016 (betalt 1 oktober eller senare) men hittar inte ditt konto på Svemo TA, kontakta Lars Nagy.

Protokoll från senaste styrelsemötet

Klicka här för senaste mötesprotokollet.

Två saker ska tänka på/notera:

  1. Svemo har ändrat försäkringsvillkoren. Försäkringen i banlicensen tas bort fr o m 1 januari 2016 och för att du ska ha fullgott försäkringsskydd kan du överväga att lösa licens i Svemo. Åtminstone ska du se över hur du är försäkrad och vad FMCK och Svemo ger för skydd under träning och tävling – under förutsättning att du är medlem i FMCK Malmö, eller annan Svemo-anknuten förening. Det är upp till dig att informera dig och göra vad du anser bäst för dig/er.
    På Svemos hemsida kan du läsa om nya regler, bl a här.
    Vi har gjort en sammanställning om försäkringar här.
  2. Styrelsen har beslutat ge elitsatsande medlemmar stöd. Hur vi avser göra det och vad som gäller för närvarande från och med 2016 ser du i protokollets bilaga.