Försäkringsinformation

Viktigt – nytt från 1 januari 2016

Svemo ändrar försäkringsvillkoren fr o m 1 januari. I korthet innebär det att du måste ha en licens för att få träna på Revinge. Du köper din licens på Svemo TA. Licenserna varierar från klubblicens 500 kr till full internationell tävlingslicens.

Dessutom krävs licens för att prova-på hos oss. Licensen kostar 150 kr för max tre tillfällen i vilken klubb som helst. Licensen kräver inget medlemskap i någon klubb eller förening.

 

Länk till en informationsbroschyr i .pdf format:

FMCK försäkringsinfo A4

 

Sammanfattning (som vi uppfattar det hela):

Se det följande endast som goda råd, vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella felaktigheter och missförstånd).

 

Frivilligpersonal under tjänstgöring i FM eller i MSB.

Gäller personal som deltar i FMCK utbildning med mål att placeras i förband i Försvarsmakten eller i MSB. Gäller även då personal från FMCK deltar i förbands/enheters utbildning, övning eller skarp insats. Lagen om statligt personskadeskydd gäller i dessa fall.

Se:

FMCK försäkringsinfo A4 

försäkringskassan info sj_4088_statligt_personskadeskydd

Vid skada fyll tillsammans med ledare eller ansvarig chef i och skicka följande blanketter:

 Kammarkollegiet skadeanmalan_varnpliktig_personskada skadeanmalan

skadeanmalan_fk

 Skadeanmalan_if

 Avvikelserapport FM

Övrig verksamhet (egen träning, rekryteringskampanjer och liknande):

Vid körning i trafik och i terräng:

Den egna trafikförsäkringen gäller. Observera att i terräng gäller vanliga trafikregler, såsom besiktigat, skattat och försäkrat fordon, max 70km/tim, högerregeln, fungerande belysning och signalhorn, gällande körkort osv.

Se:

Försäkringsinformationen för din egen gällande fordonsförsäkring.

FMCK försäkringsinfo A4

Vid skada fyll i blankett:

”Skadeanmalan_trafikolycksfall” (från ditt eget försäkringsbolag).

Fyll tillsammans med ledare eller ansvarig chef i och skicka:

Skadeanmalan_if (för att eventuellt komplettera din egen försäkring).

Om försvarets materiel varit inblandat på något sätt fyll även i

Avvikelserapport FM

I det ögonblick man kör in på ett “avlyst” (Svemo banlicens) område och idkar tävling/träning (Svartahål) upphör trafikförsäkringen att gälla. Här gäller i stället Svemos försäkringar.

Se:SvemoförsäkringS9349  (O.B.S Texten i denna länk är delvis inaktuell, man har tagit bort det begränsade skydd som nämns i texten! Man måste som vuxen numera ha en egen licens för att vara försäkrad genom svemo).  

Skadeanmälningsblankett:

Skadeanmalan_Olycksfall_Folksam