STYRELSESAMMANSÄTTNING

STYRELSESAMMANSÄTTNING

Vi har tidigare informerat er om att vår styrelsemedlem och endurokamrat Christer Holmquist hastigt har gått bort. Detta är mycket tragiskt men styrelsen vill efter detta också meddela att arbetet med föreningen fortskrider och att styrelsen fortsatt är fulltalig genom de suppleanter som finns invalda av er medlemmar.

Rasmus Persson 
Kårchef