Enduro & Revinge nr 9 – operationella verksamhetsgruppen

Sedan uppstartsmötet med ett stort flertal av er, ni som aktivt visat intresse för den bredare verksamhetsgruppen, 3 februari har vi tagit ytterligare steg för att etablera den operationella verksamhetsgrupp som överser och driver samtliga våra aktiviteter för den basala verksamhetsdriften och fortsatta utvecklingen.

Ekonomi och medlemshantering

20 februari gick vi igenom struktur och rutiner för hur vår medlemshantering ska administreras, fr a med tanke på att vi behöver vara fler som övervakar systemen och ser till att bl a medlemsansökningar hanteras utan dröjsmål. Vi anser oss nu vara bemannade på ett tillfredsställande sätt: 1) vi kan hantera medlemsansökningar mer eller mindre på daglig basis, 2) vi förbereder oss för övergång till FMCK Riks medlemssystem.

Säkerhet

För en vecka sedan, 26 februari, träffades vi för att definiera omfattningen på vårt säkerhetsarbete, centralt för vårt avtal och licens: miljö, brand och sjukvård. Det huvudsakliga innehållet i gruppens ansvarsområden är inringat och nu tar arbetet vid att vidareutveckla uppgifterna och söka kompetent bemanning. Kärntruppen träffades 3 mars för nästa steg.

Barn och ungdom

Verksamheten är igång med organiserade aktiviteter. Vårens aktiviteter för USM-gruppen har planerats med berörda tränare. Likaså har datum bestämts för ungdoms- och knattegruppernas våraktiviteter. Dessa får till viss del ske på andra banor än våra hemmabanor pga militärens övningar i maj-juni.

Bangrupp

Bangruppen är resurssatt för att förbereda oss för det förbättrade banunderhåll som är en nödvändighet för dels vår enduroverksamhet men i lika hög grad för avtalsuppfyllnad. Gruppen är i ett skede där det konkreta på-plats-arbetet håller på att organiseras. Till gruppens stöd kommer inom mycket kort vår nyinköpta traktor vara tillgänglig (efter allmän genomgång och service). Nästa steg är att kalla samman gruppens medarbetare för att planera och strukturera kommande arbetsdagar och -uppgifter.

Materialgruppen

Gruppens sammansättning har vi klar och uppstartsmöte kommer hållas med berörda.

Tävlingsverksamhet

Vi har fått tilldelat datum 6 september för vår deltävling i sydendurocupen.

Revingekåsan kommer hållas i november eller december, slutligt datum är ej satt då vi håller på med slutlig koordinering med andra tävlingar i den perioden.

 

Stort tack alla för ert engagemang och insatser. Vi har börjat och kommit igång riktigt, för att inte säga oväntat, bra – er förtjänst. Vi vill uppmuntra er att snacka med våra kompisar för att ge dem information och insikter i vårt arbete som då självklart lockar dem att bli en aktiv del i våra grupper och arbete.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se)

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö