Covid-19 – Svemo vädjar till oss

Svemo har funnit anledning att för sina medlemmar påpeka betydelsen av hur vi ska agera för att minska coronavirusets dramatiska inverkan. De gör det p g a att man på olika håll försöker kringgå Folkhälsomyndighetens klara råd. Man spelar med människors liv som insats.

FMCK Malmö har efter bästa förmåga vidtagit åtgärder i linje med Folkhälsomyndighetens råd och Svemo:s riktlinjer

Vår strategi på Revinge är väl fungerande sett ur FHM:s perspektiv: vi kan enkelt hålla gruppstorlekar nere med din hjälp och förståelse och våra ytor gör det dessutom lätt att distansera grupper, servicefordon och förare. Och därmed kunna hålla området öppet för träning för flertalet medlemmar.

Om andra föreningar och klubbar som du besöker utsätter dig för risk genom att kringgå råd och regler ska du ha i minnet att det också kan innebära att du kan komma att bära med dig asymtomatisk smitta till Revinge, och därmed utsätta såväl ung som årsrik för risk.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö