Medlemskap & villkor

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) Malmö bygger på frivillighet och gemensamma insatser för vår verksamhet till stöd för Hemvärnet och civil enduro.

Villkor för medlemskap

 • Du godkänner FMCK Malmö:s  integritetspolicy vid ansökan
 • Du är svensk medborgare eller har varit folkbokförd i Sverige minst 6 månader
 • Du respekterar och följer reglerna för våra anläggningar
 • Du respekterar vår träningstilldelning: mc-körning på våra tilldelade områden utanför våra tilldelade tider innebär avtalsbrott och kan innebära att vi förlorar våra nyttjanderätter
 • Du respekterar och visar hänsyn till samtliga på och i anslutning till våra anläggningar
 • FMCK Malmö stöder alla människors lika värde Vi arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Du stöder Försvarsmaktens och Riksidrottsförbundets värdegrunder

FMCK Malmö:s styrelse förbehåller sig rätten att ompröva medlemskapet samt spärra Svemolicensen om du som medlem bryter mot våra stadgar eller villkor.

Medlemsår

FMCK:s medlemskapsår 1 januari – 31 december.

Avgifter

Fakturering av avgifter

Fakturor för för kommande medlemsår skickas ut till aktiva medlemmar under januari. Svemo-licensen löper per kalenderår och förnyas senast innan vid årsskiftet.

Medlemskap
 • Vuxen 18 år och äldre
  • avser medlemskap, ordonnans eller stödmedlem
  • 400 kr
 • Barn och ungdom till och med 17 år
  • avser medlemskap
  • 200 kr
Träningslicens Revinge

För dig som kör civil mc (gäller inte ordonnans). All träning på Revinge måste föranmälas här.

Antalet träningslicenser är begränsade till antalet och vi kan inte garantera dig en träningslicens när du ansöker om medlemskap. Däremot kan du lösa medlemskap och därmed placera dig i kö. Du kan träna på våra träningstider men gör det då som gäst (som gäst med medlemskap har du företräde framför övriga gäster).

Särskilda villkor för Revinge här.

 • Vuxen
  • 1000 kr
 • Barn och ungdom
  • 100 kr
Gästträning Revinge
 • På grund av Covid-19 är gästträningen stängd tills vidare
 • Har du medlemskap i FMCK Malmö kan du träna som gäst men medlemmar med träningslicens har företräde
 • 150 kr
Prova-på
 • Vi ger nybörjare och dig som inte redan är aktiv en möjlighet att testa enduro på vårt område.
 • Gäller en gång utan avgift men kräver en prova-på-licens som du löser på Svemo:s sajt (150 kr)

Svemolicens

All mc-träning med civil mc på våra anläggningar kräver Svemolicens för alla 12 år och äldre. Läs mer här.

Medlemskort

Kan skrivas ut eller laddas ned på MyClub.

Kontakt

medlemsregistrering@fmckmalmo.se


Ny medlem?
När ansökan är behandlad kommer du få en faktura från oss. När fakturan är betald kan du köpa Svemolicens på Svemo TA.

Löser du medlemskap 1 december eller senare gäller medlemskapet resten av innevarande medlemsår (till 31 december) och kommande medlemsår (1 januari – 31 december).

Vill du bli ordonnans? mejla rekrytering@fmckmalmo.se i samband med ansökan.

Välkommen!

Ansökan

Du ansöker om medlemskap genom att mejla medlemsregistrering@fmckmalmo.se

Till din ansökan ska du bifoga följande uppgifter:

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Mobilnummer
 4. Mejladress

Är du under 18 år ska du komplettera ansökan med din vårdnadshavares uppgifter.

För träning på Revinge krävs träningslicens. Antalet licenser vi kan utfärda för vuxna och ungdomar är begränsade till antalet. Du kan komplettera din ansökan med intresset för träningslicens och tilldelas därmed en köplats för medlemskap plus träningslicens.