Klubbevenemang

 

16 oktober 2021 – typ 1

Resultat (pdf)

Dags att testa ett enkelt typ 1-upplägg

Vi kör ett enkelt träningsupplägg där du ges en möjlighet att testa den traditionella typ 1-formen på tävlingsenduro. Träningen består av två specialsträckor: ett gräsprov och ett enduroprov. Sträckorna är korta och båda sträckorna körs efter varandra i turordning några varv. Vi försöker köra igång så att vi är klara till lunch.

Vårt träningsupplägg ger mer smak av tempoträning än uthållighet som i ett traditionellt varvlopp (typ 2), som du kanske deltog i för några veckor sedan 18 september. 

Transponder alternativt manuell tidtagning. Har du tillgång till transponder, ladda och ta med den. Saknar du transponder är det inget hinder, vi tar tiden manuellt. 

Vi tar upp anmälningar på plats och startar kort efter förarmötet. 

Föranmälan till träningen görs som vanligt på hemsidan och sedan tar vi allt på lördag morgon efter det obligatoriska förarmötet.

Välkomna!
Alexander Olsson, Eddie Ohlsson, Johannes Svensson & Mikael Larson

 

18 september 2021 – varvlopp

Resultat (pdf)

Varvlopp? – dags att prova på!
Har du funderat på hur det är att köra ett varvlopp?

På lördag 18 september arrangerar vi ett event i sin allra enklaste form där du erbjuds att testa varvlopp på tid. Det är upplagt så att du som också är mindre erfaren eller saknar tävlingsvana ska kunna känna på din egen förmåga utan andra prestationskrav än de du ställer på dig själv.

Transponder alternativt manuell tidtagning. Har du tillgång till transponder, ladda och ta med den. Saknar du transponder är det inget hinder, vi tar tiden manuellt. 

Vi tar upp anmälningar på plats och startar kort efter förarmötet. Du kör tre kontinuerliga varv och totaltiden är det som gäller (ca 1 timmes körning). 

Vad tycker du: Detta initiativ är ett första steg i våra ambitioner att återupprätta det enkla formatet för klubbevent med tidtagning. Din medverkan, dina synpunkter och dina förslag för att vi ska kunna dra det vidare och göra det bättre och kul för ALLA tar vi tacksamt mot efteråt. 

Föranmälan till träningen görs som vanligt på hemsidan och sedan tar vi allt på lördag morgon efter det obligatoriska förarmötet.

Välkomna!
Alexander Olsson & Mikael Larson

 

12 december 2020 – Kåsaevent

Inbjudan och program
Resultat

Ett enkelt tidkort och en vanlig hederlig penna gjorde det möjligt för vem som helst att delta utan krav på utrustning eller prestation. De som tog det lite mer på allvar lekte tillsammans med de som vare sig sökte pallplats eller sponsorskontrakt. Dessutom delades banan med de som valde att träna på egen hand. Med andra ord gjorde vi dagen till en exklusiv gemensam aktivitet – som gav många mycken mersmak.

 

15 juni 2019 – säsongsavslutning

 

User comments
Lekfull "tävling" på lika villkor.
Alla kan delta – jämlika villkor!

Lördag 15 juni på förmiddagen avser vi arrangera en gemensam aktivitet med ett par lekfulla tävlingsmoment som startar direkt efter förarmötet och avslutas med en välförtjänt enklare lunch från grillen.

Aktiviteten du längtat efter

Ett vad vi vill kalla färdighetsmoment ingår i programmet tillsammans med ett precisionsmoment. Det är upplagt så att alla kan delta utan att känna press från de som du upplever som snabbare. Du är hjärtligt välkommen!

Grillen tänds förstås

Efter avslutad aktivitet samlas vi för gemensam grillning och lunch där vi bjuder på det som läggs på grillen och något att dricka till det.  För att vi ska få en uppfattning om hur många som kommer att anstorma grillen vill vi att du föranmäler i formuläret om du kommer, inget bindande, vi vill bara vara väl förberedda.

Hjärtligt välkomna!

Johan S, Anders L, Mikael L

<formulär stängt>

 

3 mars 2018

Inställt p g a osäkra väderförhållanden och med det problem för oss att förbereda. Trist. Men det det blev en fin och efterlängtad snöåkadag. 

Vi skjuter det på framtiden och återkommer med en ny dag så snart vi kan.

Träning i enklare tävlingsformat.
Alla kan delta, lika för alla!
 • Typ 1, idag kör vi tre specialprov (SP) – precisionskörning
 • Manuell tidtagning: förare tar tiden själv och noterar i tabell vid start-/målgång. Tag med klocka eller annat hjälpmedel för egen individuell tidtagning!
 • Du kör alla tre proven två gånger, d v s minst två hela varv där tidsdifferensen mellan dina två hela varv ska vara så liten som möjligt
 • Guldhjälm startar kl 10.30 och kör så många varv som möjligt under 30 minuter, sämsta varv räknas bort, tidsskillnaden mellan de två bästa varven ska vara så liten som möjligt
 • Övriga startar kl 11.00
 • Mer information på förarmötet kl 09.45

Välkommen!

Resultat

27 januari 2018

Träning i enklare tävlingsformat. 
Alla kan delta, lika för alla!
 • Typ 1, två specialprov (SP) – precisionskörning
 • Manuell tidtagning: förare tar tiden själv, eller parvis genom att ta tid på varandra, noterar i tabell vid start-/målgång
 • Du kör minst två, eller flera, varv där tidsdifferensen mellan dina två bästa varv ska vara så liten som möjligt
 • Guldhjälm startar kl 1030 och kör så många varv som möjligt under 30 minuter, sämsta varv räknas bort, tidsskillnaden mellan de två bästa varven ska vara så liten som möjligt
 • Övriga startar kl 1100
 • Mer information på förarmötet kl 0945

Välkommen!


Tack för en fin och trevlig dag i mycket gott och välgörande sällskap. Förutsättningarna kunde inte varit bättre så här års när vi rör oss ovan nollpunkten och mellan regnen.

Resultat

Eftersom jag gjort sammanställningen har jag förstås sett till jag står som segrare. Då är det sagt så blir det till stor hjälp att korta Facebook-tråden.

 

21 oktober 2017

Obs! Träningstiden och programmet justerat. Vi har fått avslag från P7 för träning till kl 22. Träningstiden blir från 10-16.

Vi  arrangerar ett lättsamt klubbevent på Revinge lördag 21 oktober. Det är öppet för alla medlemmar (och speciellt inbjudna) och kommer att genomföras i ett enkelt tävlingsformat.

 • Tidtagning: Alla kan delta, du behöver ingen AMB eller annat hjälpmedel

Om du inte avser delta i programmet kommer träningsmöjligheten på Revinge vara begränsad under hela dagen.

Bläddra ned och anmäl ditt deltagande i formuläret!

Program

0930 Förarmöte, anmälan
1000 Fri träning På zon 4, 9 och 10, kommer att vara möjligt att köra här under andra delar av dagen.
1100 Start Guldhjälmklass Inkluderar samtliga barn/ungdomar i alla åldrar
1200 Lunch
1300 Start fossil- och elklass Öppen inbjudan till medlemmar och inbjudna förare med reggade hojar. Är du under 18 är du välkommen med oreggad hoj.Typ 1, två sträckor (SP1 och SP2). Du kör tre alternativt fyra hela varv.
1600 Avslutning

Resultat