Ordonnans i försvarsmakten

Trippel

Du som vill bli ordonnans med en placering i hemvärnet
Så här gör vi för att du och vi skall nå dit

Skallkrav som FMCK inte kan påverka:

 • Du måste vara svensk medborgare
 • Du skall vara fyllda 18 och inte äldre än 58 år
 • Du måste ha ett körkort lägst A2

Börja med att göra en intresseanmälan:

 • https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/hemvarnet
  (vid –Vilket område inom Hemvärnet är du intresserad av?– välj ”hemvärnssoldat/specialist”)
  (vid –Önskemål om inriktning/placering– skriv ”Mc-ordonnans”)
 • Skicka ett mejl till rekrytering@fmckmalmo.se
  Lämna namn, telefonnummer och en mejladress vi kan nå dig på samt en kort beskrivning av varför du vill bli ordonnans i hemvärnet
 • Du blir kontaktad för en första träff med en representant från FMCK Malmö
 • Ett förslag på en utbildningsplan skrivs, och eventuellt en kursansökan till FMCK Riks
 • Har du inte gjort någon militärtjänst måste du först göra GU-F, Grundläggande Utbildning för Frivilligförsvaret. Det pratar vi om vid första mötet
 • FriV tar kontakt med dig efter att de fått in din intresseanmälan från FMCK Malmö
 • Handläggare på FriV intervjuar dig och föreslår placering om du inte redan har ett önskemål om det
 • Dina personuppgifter förs in i deras system och en registerkontroll för de fem senaste åren genomförs
 • Därefter upprättas en fastställd utbildningsplan och kursansökan till FMCK Riks skickas in av FriV
 • Du blir medlem i FMCK Malmö (en förutsättning för att kunna gå kursen på Riks)
 • Det kompani du nu skriver avtal med kallar dig till en presentation och säkerhetssamtal
 • Ett hembesök hos dig genomförs av kompanichefen eller annan utsedd
 • Kompaniets resultat lämnas in till FriV och ett utrustningskort skrivs ut och skickas till dig
 • Du bokar tid på serviceförrådet på P7 och hämtar din utrustning
 • Du blir kallad till en inledande utbildning, Grundförmåga MC, som sker hos FMCK Malmö
 • Du får en kallelse från FMCK Riks om antagning till sökt kurs, GrundKurs MC
 • Du tilldelas en personlig motorcykel hos FMCK Malmö
 • En förfrågan om din person görs på din kommuns socialkontor
 • Ditt kompanibefäl gör även ett hembesök hos dig
 • Du blir kallad till en ”introutbildning” av SSK över en helg
 • Nu är du färdig att verka i ditt förband som mc-ordonnans

Vi rekryterar dig mot en placering i:

 • Hemvärnskompani i 46:e eller 47:e bataljon med 4 – 8 avtalsdagar per år beroende på placering
 • Hv-UND i 48:e bataljon med 8 avtalsdagar per år
 • Trafikpluton i 47:e bataljon med 8 avtalsdagar per år
 • MR S, MilitärRegion Syd, med 8 avtalsdagar per år

Lite mer detaljerad info med länkar följer här

Vi tar kontakt med dig och stämmer träff i våra lokaler antingen på Husie eller i Robothallen. Om du vid det mötet känner att du vill gå vidare i processen skriver vi ett ”förslag på utbildningsavtal”. Detta skickas sen in, eventuellt tillsammans med en kursanmälan till GKMC-GrundKurs MC, till Frivilligenheten-FriV på Södra Skånska gruppen, SSK, på P7.

Du blir kontaktad av en handläggare från FriV som mer ingående frågar lite om vad du vill och om du har något intresse för en speciell del inom ordonnansskrået. Det finns förband med lite olika åtaganden och olika antal avtalsdagar, men detta skall vi prata om när vi träffas första gången. Man kan bara tillhöra ett förband dvs ha ett avtal med Hv.
Hv-kompani, Trafikplutonen, MR S samt Hv-UND är dom som finns i Skåne där det finns en roll för MC-ordonnans. Inom Hv-kompanierna kan man tillhöra ett insatskompani, bataljonens ledningspluton eller bevakningskompani. Insatskompani, Trf.pl, MRS och Hv-UND har 8 avtalsdagar. Bataljonens Ledningspluton samt Bevakningskompani har 4 avtalsdagar. De 8 avtalsdagarna fördelar sig på två tillfällen under vår och höst om vardera 4 dagar. Övningarna sträcker sig från Tors 07.00 –Sönd 16.00.

Man har ersättning motsvarande SGI, sjukpenninggrundande inkomst för 3 dagar, To-Lö. Ett utryckningsbidrag betalas även ut efter uppfyllt avtal. Man blir alltså ekonomiskt ersatt för sin avtalade övningstid.
Därutöver kallas man av sitt kompani till olika övningar och utbildningar på kvällar och helger som är frivilliga att delta i under året. En viss ersättning kan utgå men det varierar från gång till annan.

Vid intervjun med FriV-handläggaren bestämmer ni vilken inriktning du skall ha och sen placeras du i den bataljonen som sen placerar dig i ett kompani om du inte redan har uttryckt vilket kompani du vill vara i. Det kan vara så att alla platser är tillsatta i ett visst kompani och då får man ansluta till ett annat kompani inom den inriktning man valde.

Hela processen är beskriven i här men det kan skilja sig något beroende på var i landet man befinner sig. De lokala utbildningsgrupperna (regementen) kan ha en annorlunda ordning beroende på hur det ser ut med personal och andra möjligheter hos just dom.

Om rollen som Mc-ordonnans i Nationella skyddsstyrkorna / Hemvärnet

Mc-ordonnansen är en av förbandets specialister och skall kunna köra motorcykel, oavsett väglag och terräng i alla slags väder, utföra rekognosering, transportera till exempel läkemedel, vapen, verktyg, personal och naturligtvis meddelanden. Mc-ordonnansen skall dessutom kunna genomföra vägvisning, dirigera trafik (här krävs en tilläggsutbildning och ett förordnande som trafikpost) samt vara behjälplig i stabsarbetet och inte minst vara delaktig i försvaret av förbandets grupperingsplats.

Som mc-ordonnans tilldelas du en ”egen” motorcykel. Försvarsmakten äger motorcykeln men du sköter, servar och använder den till övning och insats.

Naturligtvis tilldelas du uniform och skydd samt ett tillägg med mc-utrustning.
Du utbildas på vapen och ordonnansens tjänstevapen är Pistol 88

Kravet för att få utbildning till ordonnans är körkort för mc, minst A2, och fullgjord svensk militär utbildning av något slag. Det kan vara GU-FGU-NY eller Värnplikt. Därefter utbildas du internt av FMCK. Din ålder är lägst 18 år men din bakgrund spelar ingen roll. Tvärt om; vi behöver alla!

Utbildningarna ger inte bara kamratskap, körglädje och god mat, utan också MC-kompetens som du har nytta av i civil trafik.

Alla vi som kör i FMCK Malmö samövar med Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet minst en gång per år i en s.k. Krigsförbandsövning. Därutöver har vi övningar och utbildningar som är frivilliga. Det kan röra sig om pistolskjutning, enduroträning, service av MC 258, mc-orientering eller fältsjukvård

Låter det intressant? Kontakta:

Har du ingen militär utbildning?  Kontakta:

så hjälper de dig.

Läs mer: