Ordonnans

[slideshow_deploy id=’1665′]

Försvarsmakten  
Mc-ordonnanser tjänstgör i hemvärnet och Nationella skyddsstyrkorna. Uppgifterna är mycket varierande och täcker in bland annat trafiktjänst, rekognosering och tjänstgöring kopplat till staberna men även spaning och underrättelsearbete. Mc-ordonnansens tjänstevapen är pistol och motorcykeln som används är en 250cc Husqvarna.  

Rekrytering

(Missa inte att ange Malmökåren på ansökan).

Militärregion syd behöver dig!

Sverige är indelat i fyra militärregioner. Den södra militärregionen, MR S, omfattar sex län – Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län.

Militärregionens stab

Staben sköter regional insatsledning, regional säkerhetstjänst, civil-militär samverkan och beredskapsplanering. Den regionala staben är direkt underställd Högkvarteret som leder verksamheten, på order av ÖB, inom eller utom landet.

Samtliga uppgifter skall kunna lösas i såväl fred som krig. Staben omfattar i nuläget cirka 30 kontinuerligt tjänstgörande yrkesofficerare och civila men skall vid behov kunna växa med hjälp av tidvis tjänstgörande personal.

Staben söker nu tre mc-ordonnanser.

Är du intresserad? Sök NU!

Kontakta

Jakob Forsberg.

FMCK/HÖF
Minnesdalsvägen 17
212 36 MALMÖ
GPS-koordinater: 55.563395, 13.098901