Medlemmar och gäster som tränar på Revingehed

Som ni vet verkar vi under ett avtal med Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Avtalet kommer att förnyas under året.
För att vi ska försäkra oss om att vi uppfyller de avtalsreglerade kraven som ställs på oss av FM och fastighetsägaren vill vi hjälpa oss alla att uppfylla vår del som enskilda medlemmar och besökare.
Av det skälet har vi infört:
  1. En godkännandeklausul i – den obligatoriska – föranmälan.
  2. Vi kommer också att begära att du som inte föranmält dig före träningen utan gör det först på plats träningsdagen, då också kompletterar din närvaroregistrering med att, på plats, fylla i föranmälningsformuläret.
Hjärtligt välkomna till finfin Revingeträning.

Dörren står öppen och vi välkomnar dig!

Vi har många att tacka för vårt framgångsrika föreningsarbete som gett resultat och skapat avtryck. Vi har stärkt vår ordonnans- och CMR-sida och enduron visar upp en framgångsrik elit och inte minst en bred omfattande motionsverksamhet. Vi har också stärkt vår kompetens och tävlingsorganisation för att i år ge medlemmar och gäster bra tävlingsförutsättningar.

Vill du bli en mer aktiv del i detta?

Vi vill inte stanna där vi är utan vill ha din hjälp och ditt engagemang att föra oss ytterligare framåt för att stärka vår förmåga inom totalförsvaret och inom endurosporten.

VI väljer en ny styrelse på kårstämman 12 februari och vill ge dig möjligheten att bli en del i vårt styrelsearbete, eller om du föredrar som adjungerad till styrelsen.

Kontakta valberedningen på valberedning@fmckmalmo.se

Välkomna till Revingehed 2024

Träningsdagen igår lördag 16 december genomfördes som en kombi med ett framgångsrikt stubbrace parallellt med med fri träning. Med det avslutade vi 2023 på Revingehed.

Ni är hjärtligt välkomna tillbaka i januari till ett nytt välmatat träningsår. Den uppdaterade planeringskalendern hittar du som vanligt på vår föranmälningssida.

Välkommen till ett nytt träningsår på heden!

2024

Vänner!

Stubbrace som avslutning

Träningsåret 2023 på Revingehed går mot avslut. Lördag  16 december är vårt sista träningstillfälle för året och rundas av med ett stubbrace (information och anmälan på Svemo TA), och fri träning för de som inte deltar i tävlingsarrangemanget.

Träningskalender 2024

Vi har precis fått vårt förslag på träningstider bekräftat. Vi kommer att presentera träningskalendern, som vanligt, på vår sajt här: https://fmckmalmo.se/karen/revinge/foranmalan/. Den blir tillgänglig söndag 17 december; du hittar redan nu träningstiderna i vår google-kalender.

Ses

Kallelse till kårstämma/årsmöte 2024

Kallelsen stadgeenligt publicerad på vår sajt.

Följ länken för att ta del av möteshandlingar (som uppdateras efter hand) och för att anmäla ditt deltagande i stämman på Husie måndag 12 februari 2024.

Vi välkomnar din medverkan på mötet. Du kan också medverka med förslag genom att rikta en motion till kårstämman.

Hör gärna av dig om du vill resonera kring vår verksamhet, eller om du har idéer eller förslag som stärker våra gemensamma förberedelser inför nästa medlemsår.

Välkommen!

Styrelsen

Kåsan: din möjlighet att hoja runt på banan

18 november körs årets Novemberkåsa i Vimmerby. Vimmerby MS anordnar kåsan för 6:e gången, minsann.

Vi har fått frågan om några av oss från FMCK Malmö vill assistera arrangören som ambulerande funktionär. Är du intresserad eller helt enkelt ser detta som ett mäktigt erbjudande att komma så nära banan och kåsasjälen som möjligt – då har du chansen.

Nu blev du förstås sugen. Ring Fredrik kvällstid på 076 115 12 33 så får du lite mer kött på benen avseende vad det innebär, när du får fika och käk, hur du kan testa banan, och hur du håller polisbrickan glänsande.