Sydendurcupen

2023

Preliminärt upplägg och tidplan

Slutställning efter x deltävlingar

Deltävlingar

MCK Hallandia hösten Inbjudan Resultat
Helsingborgs MCK 22 alt 29 april Inbjudan Resultat
SMK Ljungby mindre prova på 2023 (ordinarie 2024) höst Inbjudan Resultat
FMCK Malmö 23 sep (7 okt reservdatum) Inbjudan Resultat
Limhamns MK 17 juni Inbjudan Resultat
FMCK Hässleholm/MK Tranan vår/höst Inbjudan Resultat

Regler

Enklare tävling
 • Max 100 deltagande
 • Baslicens
 • Typ 1 i första hand, utesluter inte typ 2
 • Undantag för dubbdäck krävs
Anmälan
 • Öppen inbjudan d v s deltagare måste inte vara medlem i någon av de arrangerande klubbarna
 • På Svemo TA
 • Fast startnummer väljs på Svemo TA (i den egna profilen)
 • Startavgifter per förare och tävling:
  • 350 kr
  • ungdom 200 kr
Klasser
 1. Bredd
  1. tidtagning
  2. ca 1,5-2 timmars körtid
 2. Motion
  1. tidtagning
  2. ca 1-1,5 timmars körtid
  3. inkluderar ungdomar*)
 3. Öppet spår
  1. utan tidtagning (fritt val)
  2. lämpligt val för nybörjare
  3. start ca 30 minuter efter motion kort
  4. avslutas samtidigt som motion kort
  5. körtid och antal varv kan väljas fritt av deltagare
 4. Guldhjälm
  1. varje förening avgör individuellt inför varje deltävling
  2. körs separerat från övriga klasser
Tidtagning
 • AMB-transponder för samtliga tävlingar i serien, inget krav i klassen Öppet spår
 • Transpondernummer anges i förarprofil på Svemo TA
Resultat
Poängberäkning, klass 1 och 2. Placering (poäng): 1 (30), 2 (26), 3 (24), 4 (22), 5 (21), o s v.

Resultat mejlas till Mikael Larson och redovisas på denna sida

Prisutdelning
 • Klass 1, 2 och ev 4 uppmärksammas efter varje deltävling, inga pokaler eller medaljer
 • Lottade nyttopriser till klass 3
 • Cupen, placering 1-5, efter sista deltävlingen

*) Ska bekräftas: Ungdomsförare kan delta tillsammans med motionsklass. Tävlingsledare informerar på respektive förarmöte. Se Beslut SR 4.7.6 Sydendurocup 2020-02-23.

Deltagande klubbar och organisation

Helsingborgs MCK Peter Björklund koordinator, Magnus Karlsson
FMCK Hässleholm Stefan Eriksson
MCK Hallandia Mikael Kristensson, Mattias Roslund
FMCK Malmö Eddie Ohlsson, Mikael Larson
Limhamns MK Lennart Larsson
SMK Ljungby Krister Jakobsson. Fredrik Brandt

Protokoll från kommitténs möte <datum>