Sydendurcupen

2019

  • Ombokning av fasta startnummer påbörjas 19 januari
  • Fri bokning för övriga fr o m 1 februari
Välkommen att omboka ditt tidigare fasta  startnummer i Sydendurocupen 2019 fr o m 2019-01-19 fram till 2019-02-01 då alla alla ej bokade nummer släpps fria och alla andra kan då också boka fast nummer.
Mer detaljerad info om årets cup kommer här så snart protokollet från senaste kommittémötet är publicerat.