Klubbtröja

Ny klubbtröja?

 

Beställning Görs i formuläret nedan. Senast 21 augusti.

Du kan kontrollera vilken tröjstorlek som kommer att passa dig bäst här (Google kalkylark)

Pris och betalning Grundpriset för tröjan är 500kr och sponsras till viss del av föreningen. Det pris du ska betala får du besked om i samband med att du löser ut din tröja. Se nu gällande policy.
Knatte/ungdom Förening sponsrar med tröja till de ungdomar som är medlemmar – beställ din tröja i formuläret.
Sponsor Vill du att ditt företag ska synas på tröjan? Maila martin.djignagard@fmckmalmo.se för reklamplats.