Protokoll

Protokoll från styrelsearbete och årsmöten

Mötesprotokollen omfattar kortfattad information, beslut och åtgärder. Integritetskänslig information publiceras inte.

Välkommen att ta del av handlingarna. Kontakta någon av oss för mer detaljerad information.

Protokoll som ej är signerade är godkända per mail och uppdateras då de är signerade.

Styrelsen

2021

 1. 2021 09 Protokoll ordinarie styrelsemöte 2021-08-27
 2. 2021 08 Protokoll ordinarie styrelsemöte 2021-08-24
 3. 2021 07 Protokoll ordinarie styrelsemöte 2021-07-05
 4. 2021 06 Protokoll styrelsemöte 2021-05-31
 5. 2021 05 Protokoll ordinarie styrelsemöte 2021-05-06
 6. 2021 04 Protokoll styrelsemöte 2021-04-08
 7. 2021 03 Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 2021-03-05 (publiceras inte)
 8. 2021 02 Protokoll styrelsemöte 2021-03-01
 9. 2021 01 Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 2021-02-15 (publiceras inte)
 10. 2021 00 Protokoll kårstämma 2021-02-15

 

2020

 1. 2020 12 Protokoll styrelsemöte 2021-01-18
 2. 2020 11 Protokoll styrelsemöte 2021-01-07
 3. 2020 10 Protokoll styrelsemöte 2020-12-07
 4. 2020 09 Protokoll styrelsemöte 2020-11-09
 5. 2020 08 Protokoll styrelsemöte 2020-09-28
 6. 2020 07 Protokoll styrelsemöte 2020-08-04
 7. 2020-06 Protokoll extra styrelsemöte 2020-06-16
 8. 2020 05 Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020-06-16
 9. 2020-04 Protokoll styrelsemöte 2020-06-02
 10. 2020-03 Protokoll styrelsemöte 2020-05-05
 11. 2020-02 Protokoll styrelsemöte 2020-04-08
 12. 2020-01 Protokoll styrelsemöte 2020-03-10
 13. 2020-00 Protokoll kårstämma 2020-02-12

 

 

2019

 1. 2019-11 Protokoll Styrelsemöte 2020-01-08
 2. 2019-10 Protokoll Konstituerande möte 2019-12-09
 3. 2019-09 Protokoll styrelsemöte 2019-12-09
 4. 2019-08 Protokoll per capsulam (Mailbeslut) 2019-11
 5. 2019-07 Mötesanteckningar från telefonmöte 2019-11-11
 6. 2019-06 Protokoll 2019-10-28
 7. 2019-05 Protokoll 2019-09-23
 8. 2019-04 Protokoll 2019-08-27
 9. 2019-03 Protokoll 2019-05-17
 10. 2019-02 Protokoll 2019-03-21
 11. 2019-01 Protokoll konstituerande möte 2019-02-13
 12. 2019-00 Protokoll kårstämma 2019-02-13

 

2018

 1. 2018-11 Protokoll 2019-01-28
 2. 2018-10 Protokoll 2019-01-09
 3. 2018-09 Protokoll 2018-12-13
 4. 2018-08 Protokoll 2018-11-06
 5. 2018-07 Protokoll 2018-10-09
 6. 2018-06 Protokoll 2018-08-29
 7. 2018-05 Protokoll 2018–06-13
 8. 2018-04 Protokoll 2018-05-15
 9. 2018-03 Protokoll 2018-04-09
 10. 2018-02 Protokoll 2018-03-08
 11. 2018-01 Protokoll konstituerande möte
 12. 2018-00 Protokoll kårstämma 2018-02-15

 

2017

 1. 2017-10 Protokoll 2018-01-10
 2. 2017-09 Protokoll 2017-12-05
 3. 2017-08 Protokoll 2017-11-08
 4. 2017-07 Protokoll 2017-10-02
 5. 2017-06 Protokoll 2017-09-06
 6. 2017-05 Protokoll 2017-08-07
 7. 2017-04 Protokoll 2017-05-29
 8. 2017-03 Protokoll 2017-04-20
 9. 2017-02 Protokoll 2017-03-09
 10. 2017-01 Protokoll konstituerande 2017-02-27
 11. 2017-00 Protokoll kårstämma 2017-02-27

 

2016

 1. 2016-12 Protokoll 2017-01-16
 2. 2016-11 Protokoll 2016-12-05
 3. 2016-10 Protokoll 2016-11-07
 4. 2016-09 Protokoll 2016-10-03
 5. 2016-08 Protokoll 2016-09-05
 6. 2016-07 Protokoll 2016-08-01
 7. 2016-06 Protokoll extra styrelsemöte, publiceras inte
 8. 2016-05 Protokoll 2016-06-13
 9. 2016-04 Protokoll 2016-05-16
 10. 2016-03 Protokoll 2016-04-11
 11. 2016-02 Protokoll 2016-03-10
 12. 2016-01 Protokoll konstituernade styrelsemöte 2016-02-29 (publiceras inte)
 13. 2016-00 Protokoll kårstämma 2016-02-29

 

2015

 1. 2015-09 Protokoll 2016-02-04
 2. 2015-08 Protokoll 2016-01-07
 3. 2015-07 Protokoll 2015-10-29
 4. 2015-06 Protokoll 2015-10-01
 5. 2015-05 Protokoll 2015-09-02
 6. 2015-04 Protokoll 2015-07-30
 7. 2015-03 Protokoll 2015-06-17
 8. 2015-02 Protokoll 2015-04-15
 9. 2015-01 Protokoll 2015-03-04
 10. 2015-00 Protokoll kårstämma 2015-02-08

 

2014

 1. 2014-12 Protokoll 2015-01-12
 2. 2014-12 PC Protokoll 2015-01-05
 3. 2014-11 Protokoll 2014-12-04
 4. 2014-10 Protokoll 2014-11-10
 5. 2014-09 Protokoll 2014-10-02
 6. 2014-08 Protokoll 2014-09-03 R
 7. 2014-07 Protokoll 2014-08-06 R
 8. 2014-06 Protokoll 2014-06-17
 9. 2014-05 Protokoll 2014-04-24
 10. 2014-04 Protokoll 2014-03-20
 11. 2014-03 Protokoll 2014-02-25
 12. 2014-02 Protokoll 2014-02-11
 13. 2014-01 Protokoll konstituerande möte 2014-02-09
 14. 2014-00 Protokoll kårstämma 2014-02-09

 

2013

 1. 2013-12 Protokoll 2013-12-10
 2. 2013-11 Protokoll 2013-11-04
 3. 2013-10 Protokoll 2013-10-15
 4. 2013-09 Protokoll 2013-09-17
 5. 2013-08 Protokoll 2013-08-19
 6. 2013-02 protokoll 2013-02-10 – konstituerande
 7. 2013-00 Protokoll kårstämma 2013-02-10

 

2012

 1. 2012-13 Protokoll 2013-01-09
 2. 2012-12 Protokoll 2012-12-05
 3. 2012-11 Protokoll 2012-11-14
 4. 2012-10 Protokoll 2012-10-03
 5. 2012-09 Protokoll 2012-09-05
 6. 2012-08 Protokoll 2012-08-08
 7. 2012-07 Protokoll 2012-06-19
 8. 2012-06 Protokoll 2012-05-22
 9. 2012-05 Protokoll 2012-05-08
 10. 2012-04 Protokoll 2012-04-24
 11. 2012-03 Protokoll 2012-04-10
 12. 2012-02 Protokoll 2012-03-26 – konstituerande
 13. 2012-01 Protokoll 2012-03-26 – kårstämma signerat
 14. 2012-00 Protokoll 2012-02-20 – kårstämma signerat
 15. 2012-99 Protokollsutdrag firmatecknare