Är jag tilldelad träningsplats på Revinge eller inte?

Hejsan endurovänner, ett klarläggande.

Följande gäller sedan höstsäsongsstarten: din föranmälan garanterar träningsplats om du inte hör något annat från oss. Förutrsätter att du anmält dig med en korrekt mejladress.

Informationen framgår på tre ställen:

 1. När du föranmäler dig på vår sajt bekräftas att anmälan gått genom direkt på skärmen (skrolla uppåt om du inte ser bekräftelsen). Dessutom får du ett kvitto på din anmälan till din angivna mejladress.
 2. Vi informerar på anmälningssidan.
 3. Vi informerar också i anmälningsformuläret.

Ändringen sedan höststarten förenklar vår administration avsevärt och avsikten är dessutom att det ska bli tydligare för dig och din planering redan vid anmälan.

Vi rekommenderar att du alltid läser genom informationsrutan på anmälningssidan innan du fortsätter till formuläret – förutsättningar kan ändras.

Information om vad som gäller för kommande träningar får du på vår anmälningssida.

Välkommen!

Tävlingsdags: medhjälpare och tävlande

Påminnelse 1

Föranmälan Glöm inte att föranmäla dig till morgondagens säsongspremiär lördag 8 augusti. Detaljerad information här. Föranmälan här.

Påminnelse 2

Sydendurocupen: funktionär och övrig hjälp Vår deltävling i Sydendurocupen är nu öppen för anmälan på Svemo TA. För att tävlingen ska kunna genomföras söndag 6 september förutsätter vi att våra tillstånd inte omprövas p g a pandemirestriktioner eller att vi inte lyckas bemanna med funktionärer och medhjälpare.

Har du möjlighet att hjälpa till att förbereda inför tävlingen och kanske också delta tävlingsdagen? Kontakta oss på enduro-och-revinge@fmckmalmo.se eller i formuläret. Sent nästa vecka beslutar vi om vi kommer att kunna genomföra tävlingen.

 • Lördag 5 september: Ordinarie träningstillfälle. Vi förbereder banan och kör in transporter och specialprov så snart tävlingsbanan är klar.
 • Söndag 6 september: Tävlingsdag. Vi samlas tidigt och fördelar arbetsuppgifter som anmälan, assistering i depån, banarbete, patrullering på banan, … m m.

 

Enduro & Revinge nr 15 – säsongsstart lördag 8 augusti

Myskmalvan och Blåelden lyser på vår hed

Om drygt en vecka välkomnar vi medlemmar och gäster till säsongspremiären på Revinge lördag 8 augusti. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bl a innebär att du måste föranmäla dig till träningen. Samtidigt ger vi nu fler tränande möjlighet att träna heldag på Revinge. Vi kommer att erbjuda helt ny bandragning på både södra och norra sidan av Sandby mossaväg.

Följande gäller inför och på träningsdagen 8 augusti

 • Tema för dagen är inkörning av nya bansträckningar och slingor
 • Du måste föranmäla dig på samma sätt som tidigare och det gör du här
 • Avser du träna heldag måste du vara i tid till förarmötena som börjar 09.45
 • Väljer du att komma senare är nästa obligatoriska incheckning i god tid till förarmötet kl 12.45 (inga utsläpp på banan innan dess)
 • Vi kommer att hålla två eller tre förarmöten på morgonen beroende på hur många som kommer till träning:
  • depå D1 kl 09.45 
  • depå D2 kl 10.00 
  • depå D3 kl 10.15, föranmälda till depå D3 (Ungdomsdepån) transporterar sig i god tid till depåområde D1-D2 för att delta i förarmötet kl 10.15
 • Efter förarmötena genomförs obligatoriska mastervarv (helt ny bansträckning)
 • Ta gärna del av föregående meddelande

Vi ser fram mot att få komma igång igen och att träffa dig på Revinge.

Hjärtligt välkommen!


Har du frågor eller konstruktiva förslag som gäller t ex träning, säkerhet, bana och spårdragning, mm är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge

 

Enduro & Revinge nr 14 – höstsäsongen drar snart igång

Efter Försvarsmaktens obligatoriska sommaruppehåll påbörjar vi höstsäsongen lördag 8 augusti. Coronapandemin är långt ifrån över och därför fortsätter vi att strikt följa och gemensamt arbeta efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv.

Välkommen!


Träningslicens på Revinge Vi har nu nått det tidigare utlysta taket för träningslicenser på Revinge, 215 vuxenlicenser. Nya sökande ställs från och med nu i kö. Vi välkomnar barn och ungdomar: är du under 18 år kan du och din målsman fortfarande lösa träningslicens.

Redovisa arbetsinsats Stora och små insatser betyder mycket för vår förening. Som du vet är träningslicensen knuten till ditt engagemang i FMCK Malmö. Du ansvarar själv för att redovisa dina små och stora bidrag i formuläret under menyvalet Enduro & Revinge/Redovisning av arbetsinsats. Som vi brukar uppmanar vi dig igen: ser du en uppgift för dig som medför bidrag till vårt gemensamma bästa – hör av dig till oss!

Utökad träningsmöjlighet Vi går ifrån uppdelningen i förmiddags- och eftermiddagspass. Istället öppnar vi tre depåer under hela träningsdagen med maximalt 50 personer i respektive depå. Föranmälan till träning krävs. Mer detaljerad information får du på anmälningssidan här. Kort: I huvuddepåområdet har vi två separata depåer och en depå på zon 4 för ungdomar med målsmän. Vid vardagsträningarna 14-21 är du välkommen till området när det passar dig. På helgträningarna 10-16 gäller obligatorisk närvaro på förarmötet kl 09:45. Väljer du att träna senare under dagen gäller träningstiden från och med kl 13:00 och med obligatorisk närvaro på förarmötet kl 12:45. Du kan alltså välja att checka in enbart vid två tillfällen under dagen. 

Bana och spår Inför säsongsstarten kommer bangruppen att förbereda ny spårdragning på större delen av vårt träningsområde. Vi ser förstås fram mot detta med iver och tillfället att få vara med att köra in slingorna vid första träningstillfället lördag 8 augusti. Vill du vara med i banbyggandet, kontakta Stefan Sjöholm.

Funktionär För att vi ska kunna genomföra tävlingar i egen regi krävs att vi är väl bemannade i olika roller och grupper. En del uppgifter och roller är formella krav från Svemo medan andra är mer relaterade till att kunna få arbetet utfört. Det handlar som du redan vet om förberedelser inför tävlingar och ett välsmort maskineri under tävlingsdagarna. Vi är i behov av dig som med ditt engagemang kan tänka dig att att ta på dig en mer drivande uppgift men lika mycket dig som är beredd att hjälpa till med vad som helst. Med ditt stöd kan vi möjliggöra den tävlingsorganisation som krävs: meddela oss ditt intresse i stort eller anmäl dig till den grupp som passar dig bäst i vårt formulär här

Vid två tidigare tillfällen har vi arrangerat tävlingsfunktionärsutbildning. Vi har redan nu ett antal licensierade funktionärer men vi behöver säkerställa utökad kapacitet. Vi kommer inom kort erbjuda dig som vill engagera dig, men som behöver mer stöd, denna korta och givande utbildning. 

Tävlingar Under förutsättning att vi når den funktionärskapacitet som krävs kommer vi att genomföra två tävlingar under höstsäsongen: 1) Vår deltävling i Sydendurocupen söndag 6 september, och 2) Revingekåsan lördag 12 december.


Har du frågor eller konstruktiva förslag som gäller t ex träning, säkerhet, bana och spårdragning, mm är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 13 – medlemskap och träningslicenser

Mycket blev sig olikt denna vårsäsong. Tillgången till övningsfältet blev kraftigt begränsat p g a FM:s planerade storövning Aurora. Så slog coronaviruset ned som en bomb och förändrade flera av våra planer. Vi har trots allt turen att Folkhälsomyndighetens strategi tillåter fortsatt träning om än under stramare former. Aurora ställdes in och i samma ögonblick öppnades ytterligare träningstillfällen upp – inget ont som inte har något gott med sig. 

Samtidigt ska vi vara klara över att riskerna pandemin fört med sig är långt ifrån över. Det är helt avgörande för fortsatt god hälsa att vi hjälps åt att hålla hårt i tyglarna och inte slappnar av.

Tak för antal träningslicenser Som du informerats om i tidigare meddelanden har vi infört restriktioner för hur du kan teckna träningslicens för träning på Revinge. Vi lättade nyligen på restriktionerna för att börja släppa in medlemmar som stått i kö. Nu har vi kommit till nästa punkt där vi anser oss ha rimligt god kontroll på vilken omfattning på medlemskap och träningslicenser föreningen kan bemästra. Vi har satt en hård gräns på 215 vuxenlicenser (medlemmar fyllda 18 år). När den kvoten är fylld ställs du i kö. Vi har inte satt något tak för ungdomar (under 18 år). 

Redovisa arbetsinsats Som du också tagit del av i tidigare information på denna nyhetssida knyter vi möjligheten att teckna träningslicens till olika typer av arbetsinsatser. Du ansvarar själv för att redovisa dina små och stora bidrag. Du gör det på vår sajt i ett enkelt formulär under menyvalet Enduro & Revinge/Redovisning av arbetsinsats. Så, försäkra dig om att din träningslicens inte kommer att ifrågasättas genom att notera löpande (eller retroaktivt) alla dina aktiva bidrag till vårt framgångsrika gemensamma arbete.

Facebook Inom kort blir det sannolikt så att vi kommer att begränsa vår nuvarande facebookgrupp FMCK Malmö till endast medlemmar. Samtidigt kommer vi att öppna en offentlig grupp som gör det möjligt för samtliga inom och utanför föreningen att hitta till vår sajt för att där ta del av aktuell information om t ex träningar.

Ingen arrangerad säsongsavslutning Vi är måna om vår gemensamma goda hälsa. Det blir svårt för oss att traditionsenligt samlas för att leka och grilla tillsammans. Vi väljer att hålla öppet för träning som vanligt men utan storslagna gemensamma aktiviteter. Jobbigt? Nja … Mera klokt än surt.

Har du frågor eller konstruktiva förslag som gäller t ex träning, säkerhet, bana och spårdragning, mm är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Träningstider Revinge

Mycket goda nyheter i en krävande tid

Aurora ställdes till följd av pågående pandemi. Det öppnade upp nya möjligheter för oss och tillgången till Revinge. Vi har nu tilldelats ytterligare 5 träningstillfällen under maj och juni. 

Träningsvärd, din chans. För att träningstillfällena ska kunna nyttjas krävs att de bemannas med träningsvärdar. Här har du nu en chans att se till att vi kan öppna träningarna genom att anmäla dig som träningsvärd. Gör det i god tid till mikael.larson@fmckmalmo.se!

Håll ett noggrant öga pop träningssidan. Som vanligt gäller att du inte bara slår en kik i kalendern för att se träningstillfällena utan att du inför varje träningstillfälle besöker sidan Kalender/Träningstider/Program – vi kan behöva göra ändringar i träningsprogrammet med kort varsel och vill förstås inte att du ska missa en träning eller köra ut i onödan.

Föranmälan

 • Du måste föranmäla dig till kommande träningar. Det gör du här.
 • Notera! Du anmäler till max ett träningstillfälle i taget. När aktuellt träningstillfälle är passerat kan du anmäla dig till nästa. Du kan alltså inte boka upp dig för alla kommande tillfällen (din anmälan tas då bort och du meddelas avslag).

Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Covid-19 – Svemo vädjar till oss

Svemo har funnit anledning att för sina medlemmar påpeka betydelsen av hur vi ska agera för att minska coronavirusets dramatiska inverkan. De gör det p g a att man på olika håll försöker kringgå Folkhälsomyndighetens klara råd. Man spelar med människors liv som insats.

FMCK Malmö har efter bästa förmåga vidtagit åtgärder i linje med Folkhälsomyndighetens råd och Svemo:s riktlinjer

Vår strategi på Revinge är väl fungerande sett ur FHM:s perspektiv: vi kan enkelt hålla gruppstorlekar nere med din hjälp och förståelse och våra ytor gör det dessutom lätt att distansera grupper, servicefordon och förare. Och därmed kunna hålla området öppet för träning för flertalet medlemmar.

Om andra föreningar och klubbar som du besöker utsätter dig för risk genom att kringgå råd och regler ska du ha i minnet att det också kan innebära att du kan komma att bära med dig asymtomatisk smitta till Revinge, och därmed utsätta såväl ung som årsrik för risk.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 12 – träningslicenser

Vi har påbörjat ett nytt medlemsår med nya möjligheter. 

Vid det här laget är ni väl informerade om det pågående förändringsarbete vi fick ur startgrinden i höstas. Vi kände oss bl a tvungna att tillfälligt stoppa nya träningslicenser och begränsa gästträning. Inga lätta beslut men väl så nödvändiga för att ta oss till där vi är idag. 

Vi kunde lätta på gästträningsrestriktionerna för en kort tid sedan. Så kom coronaviruset svepande in och vi fick backa tillbaka ett steg. Nu är vi tillbaka och gläds åt att kunna erbjuda den träningsmöjligheten igen. 

Den begränsade tillgängligheten på träningslicenser har prövat mångas tålamod. Vi inser att vi behöver en maxgräns för de antal licenser vi har möjlighet att ge utrymme för, detta för att kunna hantera vår verksamhet och påverkan vi har på spåren vi nyttjar. 

Nu, när vi klivit in i det nya medlemsåret så ser vi också att vi har fått ett utrymme för ett antal tillkommande träningslicenser och kan börja lätta på den nuvarande begränsningen. Vi kommer att börja beta av den kölista som byggts upp under senaste månaderna. Vi är förstås mycket nöjda med det och hoppas också att det kommer att ge flera av er som tålmodigt väntat mycket träningsglädje. 

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

 

Enduro & Revinge nr 11 – välkommen som gästtränande

Det är med stor glädje vi öppnar igen för gästträning – men med följande restriktioner:

 • Vi har på grund av coronapandemin begränsat antalet närvarande på plats till 50 personer per träningspass (för mer detaljerad information om de åtgärder vi tvingats vidta p g a pandemin bläddra genom vårt nyhetsflöde)
 • Medlemmar har företräde till de begränsade antalet platser
 • I första hand välkomnar vi gäster från Skånska klubbar (för att undvika långväga resenärer från andra smittområden)
 • Enbart helgträningstillfällena är för närvarande öppna för gäster (se träningskalendern här)

Du anmäler dig som gäst här och får ett bekräftelsemejl senast dagen innan träningsdagen.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö