Utmärkelser

Förtjänsttecken

I samband med Rikskårstämman i Uppsala 2018 tilldelades medlemmar i FMCK Malmö förtjänsttecken för insatser för föreningens utveckling.

Motiveringar:

FMCK KUNGL. FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD 

Mats ”Matti” Palm 

Mats har varit verksam i kåren under så lång tid att han idag kan ses som en inventarie. Mångåriga uppdrag i styrelsen och flera olika roller och ansvar samt arbetet som länk mellan hemvärnsförbandet och kåren finns ristade på stamtavlan. Mats har genom kårens historia haft uppdrag som mångårig kårchef och vice kårchef, valberedning, revisor, styrelseledamot, suppleant, han har hållit i ungdomsverksamhet och varit fordonsansvarig samt mycket annat. 

Genom kårens både bra och dåliga perioder i tiden har han med ett leende på läpparna visat på stabilitet och vilja att fortsätta framåt. Efter ett par år utanför styrelsen valde han att träda tillbaka för att återigen stödja, föra framåt och utveckla kårens verksamheter.  

Med sina rejäla erfarenheter från många verksamhetsår i kåren och de tre vinklarna på kragen ställer Mats gärna upp och svarar på alla frågor och rättar till problem som kan dyka upp.  

Mats har också vid fler tillfällen med sina tekniska kunskaper skapat lösningar för styrelsens uppkomna problem och ses följaktligen av kårstyrelsen som nödvändig för det fortsatta arbetet. 

För det här och många andra anledningar nominerar FMCK Malmös styrelse härmed Mats ”Matti” Palm till FMCK Kungl. Förtjänstmedalj i GULD. 

 

FMCK FÖRTJÄNSTTECKEN  

Anders Bjermo 

Anders Bjermo har sedan 2012 Arbetat flitigt i sitt uppdrag som Kårchef i FMCK Malmö. 

Han har lett föreningen genom en massiv flytt från våra gamla väl inbodda lokaler till nuvarande torrluftade lokaler med goda utvecklingsmöjligheter. 

Anders har under sin tid som kårchef ingjutit ett förtroende i dialogen med Försvarsmakten genom sitt stora akademiska kunnande och sin gedigna vältalighet. En grund som ligger framtida kårchefer och styrelser till fördel. 

Bredvid kårchefuppdraget har han samtidigt aktivt drivit föreningens rekryteringsarbete både i direkt kontakt med rekryter och mot myndigheten. Med Anders vid rekryteringsrodret har föreningen idag nästan fyllt alla avtalsplatser och flera personer väntar. 

Anders valde, i och med årsstämman 2018, att lämna kårchefsrollen i Malmö vidare till nästa generation men visar alltjämt framåtanda och genuint ledarskap då han valt att för framtiden arbeta aktivt med rekrytering samt stödja nästkommande styrelse. 

Genom den här nomineringen till FMCK Kungl. Förtjänstmedalj i SILVER vill FMCK Malmös styrelse visa att Anders engagemang för kåren är mycket föredömligt. 

 

FMCK FÖRTJÄNSTTECKEN  

Christopher Elg 

Christopher Elg har under lång tid varit en viktig beståndsdel av FMCK Malmös verksamhet genom sitt engagemang, teknisk kunnande och otroliga intresse.  

Han har vid flera tillfällen reparerat, fixat till och underhållit föreningens fordons och redskap för att de ska hålla en mer än acceptabel standard och med en ryggsäck fylld av ingenjörskunskaper, flerårigt styrelseuppdrag och hundratals arbetstimmar instoppade i verksamheten tagna från sitt privata liv kan Christopher lättast beskrivas som oumbärlig för föreningen.  

Med denna nominering till FMCK Kungl. Förtjänstmedalj i SILVER hoppas FMCK Malmös styrelse att Christopher Elg framåt och under lång tid väljer att fortsätta arbeta aktivt för det goda klimat som råder idag. 

 

FMCK FÖRTJÄNSTTECKEN  

Mikael Larson 

Mikael Larson valdes, 2012 av kårens medlemmar, in i styrelsearbetet som vice kårchef och har sedan dess arbetat aggressivt på posten. Styrkt av ihärdighet och väl utvecklad retorisk förmåga har han anfört kårens vilja i dialogerna med Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Med sin kunskap om kommunikation har han tillsett att funktionella avtal träffats mellan myndigheterna och kåren genom dialog och samförstånd.  

Och i sitt hårda arbete med avtalen har Mikael återupplivat vad som på länge inte funnits, en välfungerande och erkänd tävlingsverksamhet. Det här tillsammans med Mikaels hjärta för Enduro och vilja att lyfta fram skickliga unga förare har skapat internationella utbytesförfarande och därmed placerat FMCK Malmö på den internationella Endurokartan. 

FMCK Malmö nominerar Mikael Larson till FMCK Förtjänsttecken för hans äkta föreningsengagemang och stabila arbete. 

 

FMCK KUNGL. FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER  

Tobias Hansson 

Tobias började sin karriär som ungdom i FMCK Malmö och meckade redan från början Jawa med målet att få köra. Snart nog blev han adjungerad till styrelsen för sitt stora föreningsintresse och blev sittande i något år innan annat i föreningen blev intressant. Han tog sig här för att arbeta med den lokala ungdomsutbildningen i samarbete med försvarsutbildarna.  

Tobias fortsatte sin bana som soldat i Försvarsmakten och bemästrar idag, till kårens fördel då han är styrelseledamot och kassör, den mycket viktiga förmågan att kunna organisera och planera. Han arbetar dagligen med allt som ett föreningsengagemang föranleder och håller ständig kontroll över ekonomin. Utöver ekonomin jobbar han också med underhållet av våra kårfordon, lokala utbildningar för våra ordonnanser och upprustning av våra lokaler. 

Med många bollar i luften och ansvarsområden i föreningens alla hörn har Tobias tillskansat sig kunskaper och erfarenheter utöver den vanlige medlemmen. Kunskaper och erfarenheter som är ovärderliga för kårens överlevnad och verksamhet. 

FMCK Malmö nominerar Tobias Hansson att, för sina insatser för kåren och ständiga vilja att driva framåt, tilldelas FMCK Kungl. Förtjänstmedalj i SILVER.

 

FMCK FÖRTJÄNSTTECKEN 

FMCK Malmös ungdomssektion 

FMCK Malmös ungdomsverksamhet har under de senaste dryga två åren etablerats och vuxit till en framgångsrik rekryteringsgrund och utbildningsverksamhet för barn och ungdomar med mc-intresse. Från att ha varit en osammanhängande träning för barn, ungdomar och deras föräldrar har vår barn- och ungdomsverksamhet utvecklats till en mycket välorganiserad och målstyrd utbildning- och träningsverksamhet.  

Vi har genom ungdomssektionens strukturerade och välorganiserade arbete i år kommit till en historisk vändpunkt Skånes historia: hela åtta ungdomar avser delta i Ungdoms-SM i enduro där vi dessutom kan räkna med någon eller ett par framträdande positioner i resultatlistorna. 

Detta har gjorts möjligt genom framför allt dessa fyra starka medlemmars mycket gedigna insatser: 

Martin Djignagård 

Martin har genom sitt sammanhållande och organiserade arbete skapat grunden och utvecklat förutsättningarna för att komma dit vi är idag. 

Per Carell 

Per har i samverkan med Martin drivit träningar och utbildningar som lett till att barn och ungdomar svetsats samman till en kraftfull grupp med stor utvecklingspotential. 

Ola Richard 

Ola har med en stark vilja och ett intensivt driv skapat förutsättningar för barnens och ungdomarnas vidareutveckling där de möter mycket stimulerande utmaningar. 

Anders Larsson 

Anders har med sin briljanta blick för behov och organisation stimulerat inte bara barn- och ungdomsverksamheten utan hela föreningens enduroutveckling. 

 

Medaljer och utmärkelser som tilldelats med anledning av insatser för FMCK- Malmös verksamhet mellan 1929-2020