Medlemmar och gäster som tränar på Revingehed

Som ni vet verkar vi under ett avtal med Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Avtalet kommer att förnyas under året.
För att vi ska försäkra oss om att vi uppfyller de avtalsreglerade kraven som ställs på oss av FM och fastighetsägaren vill vi hjälpa oss alla att uppfylla vår del som enskilda medlemmar och besökare.
Av det skälet har vi infört:
  1. En godkännandeklausul i – den obligatoriska – föranmälan.
  2. Vi kommer också att begära att du som inte föranmält dig före träningen utan gör det först på plats träningsdagen, då också kompletterar din närvaroregistrering med att, på plats, fylla i föranmälningsformuläret.
Hjärtligt välkomna till finfin Revingeträning.