Enduro & Revinge nr 2 – kompletterande kommentarer

Bakgrund till beslutet

FMCK Malmö styrelse har sedan hösten 2018 diskuterat föreningens vidare utveckling och byggt upp en strategi för föreningens väg framåt på kort och lång sikt. Strategiarbetet och beslutet är också relaterat till den oro åtskilliga medlemmar gett uttryck för när det gäller föreningens möjligheter till fortsatt verksamhet. Arbetet är dokumenterat och protokollfört: våra protokoll publiceras på vår sajt här. Styrelsebeslutet du nu tagit del av på vår Nyhetssida är en naturlig följd av strategiarbetet. 

Idag har vi drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Under det senaste året har vi haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens och vi ser att denna tillströmning accelererar ytterligare. Vi ser oss därför helt enkelt tvungna att vidta åtgärder för att överhuvudtaget vara säkra på att vi ska kunna fortsätta få tillstånd för vår verksamhet och för att skapa den balans som krävs i framtiden mellan belastning (d v s förare) och arbetsinsatser för bl a återställning på en nivå som garanterar en framtid för FMCK Malmö på Revinge. 

Vi ser oss också tvungna att prioritera våra befintliga medlemmar och det påverkar möjligheten att teckna nya träningslicenser och möjligheten att gästträna. 

Vi kan dementera att markägaren Fortifikationsverket eller P7 skulle ha påfört oss ytterligare restriktioner som skulle vara en grund för beslutet. Däremot har Länsstyrelsens Naturprövningsenhet försökt stoppa delar av vår verksamhet.

Vi har sett, inte bara i vår närmiljö, hur snabbt enduroföreningar kan bli helt eller delvis utestängda från sina träningsområden, eller ålagda restriktioner för hur verksamheten kan bedrivas. Miljöfrågorna har tagit en allt större del i beslutprocessen för vår typ av verksamhet.

Din förväntade arbetsinsats

Föreningens arbetsomfång har en omfattning som gör att det inte fungerar som det ska för närvarande och vi får inte det medlemsstöd för arbetsinsatserna som krävs. Det kan inte vara rimligt att ett fåtal medlemmar i föreningen (alltid samma personer) skall utföra allt underhållsarbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick samt allt övrigt kringarbete. 

De föreslagna 10 arbetsdagarna handlar inte om heldagar, utan om det upplägg som vi har tillämpat i år. De av er som har deltagit i detta arbete vet att det handlar om ett par timmar innan vi kör. Dessutom kommer ett antal andra arbetsinsatser och uppdrag att kvalificera för möjligheten att lösa träningslicensen.

Vi är medvetna om att vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation kring våra gemensamma behov och hur vi ska arbeta för att tillgodose dem. Omfattningen och utformningen kommer därför att utvecklas vidare under 2020. 

Träningslicensen

Du som sedan tidigare har en aktiv träningslicens (löst medlemskap och betalat träningsavgiften för Revinge) kommer få förnya denna inför nästa år och kan då alltså fortsätta träna som vanligt under innevarande medlemsperiod 2019 och under 2020 fram t o m 31 mars 2021. Hur den framtida kopplingen mellan din träningslicens och dina arbetsinsatser ska se ut kommer vi att införa under 2020. 

Frågor & Svar

Under vår Frågor & Svarssida på vår sajt finner du mer detaljerad information och kommentarer till de frågeställningar vi berört ovan och de frågor och kommentarer som har nått oss från er medlemmar.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi uppskattar om du lämnar dina synpunkter, ställer dina frågor och ger oss dina kommentarer direkt till på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se och inte på Facebook.

Styrelsen
FMCK Malmö